Jak działa Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) ?

Jak działa Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) ?

IKE, czyli Indywidualne Konta Emerytalne, zostały wprowadzone ustawą z 20 kwietnia 2004 roku. Jest to dobrowolne narzędzie kumulowania dodatkowych oszczędności na czas emerytury oraz sposób na jej zabezpieczenie. Stanowi ono część tak zwanego trzeciego filara, który składa się na system ubezpieczeń emerytalnych w Polsce.

Jak działa Indywidualne Konto Emerytalne?

Indywidualne Konto Emerytalne powstało, aby zachęcić Polaków do oszczędzania na emeryturę na własną rękę. Zakłada się je w oparciu o umowę z jedną z instytucji, która ustawowo ma prawo do ich prowadzenia. Należą do nich:

  • zakład ubezpieczeń na życie;
  • towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
  • bank;
  • podmiot prowadzący działalność maklerską.

Co roku na konto można wpłacić maksymalnie około 12 tysięcy złotych, co stanowi równowartość trzykrotności średniej pensji krajowej brutto. Pieniądze kumulowane na IKE są pomnażane przez instytucje je prowadzącą na różne sposoby, do których najczęściej należy inwestowanie w giełdę papierów wartościowych. Największą zaletą prowadzenia IKE jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, co wyróżnia konto emerytalne od wszelkich innych lokat czy kont oszczędnościowych. Skumulowane przez lata pieniądze wypłacane są po osiągnięciu wieku emerytalnego lub mogą zostać wybrane wcześniej, jednak potrącony zostaje wtedy podatek Belki, który wynosi 19%.

Kto może założyć IKE?

IKE może założyć każda osoba, która ukończyła 16. rok życia oraz mieszka i rozlicza się z podatku dochodowego w Polsce – niezależnie od miejsca zdobycia środków. Dodatkowym obostrzeniem jest wymóg stałego zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, który dotyczy jednak tylko osób od 16. do 18. r.ż. Dodatkowo, IKE jest kontem, które prowadzić można wyłącznie indywidualnie – niemożliwe jest założenie go z współmałżonkiem/współmałżonka czy dla dziecka.

Dlaczego warto założyć Indywidualne Konto Emerytalne?

Indywidualne Konto Emerytalne stanowi dodatkowe zabezpieczenie na okres, w którym zdecydujemy się na zakończenie aktywności zawodowej, który warto rozważyć z kilku względów. 

Obecny system ubezpieczeń emerytalnych w Polsce opiera się na trzech filarach, z których jedynym obowiązkowych jest pierwszy, czyli Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zarządzany przez ZUS. Co miesiąc zobowiązani jesteśmy do odprowadzania składek na nasze konto w ZUS-ie, które wyliczane są na podstawie zarobków. Jednak nie są one na nim kumulowane, a przeznaczane na bieżącą na wypłaty świadczeń dla obecnych emerytów. Na koncie emerytalnym zostaje zapisana jedynie informacja o wysokości wpłacanych składek.

Po pierwsze więc – coraz częściej podważana pewność świadczeń emerytalnych wypłacanych z pierwszego filaru, a po drugie ich częste niskie wartości skłaniają do poszukiwania alternatyw. Taką opcją dodatkową są Indywidualne Konta Emerytalne, które zapewniają większą sprawczość w oszczędzaniu na emeryturę, ale również możliwość pomnożenia pieniędzy przeznaczonych na ten cel bez ponoszenia kosztów podatków od zysków. Warto odwiedzić stronę https://www.nntfi.pl/emerytura/ike, gdzie znajdziemy narzędzia do obliczenia wysokości możliwych oszczędności na IKE.

Previous Program Mieszkanie Plus nabiera tempa. Na koniec roku ma być 100 tys. mieszkań
Next System wsparcia dla kogeneracji na nowych zasadach

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Mieszkańcy polskich miast coraz chętniej podejmują proekologiczne działania

Poprawa jakości powietrza, ekomobilność, inwestycje w zieloną infrastrukturę i przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym – to najpoważniejsze zadania stojące przed miastami, które chcą być eko. Coraz więcej polskich samorządów aktywnie działa na

Wiadomości 0 Comments

Przyszły rok może być wyjątkowo dobry dla branży PR. Agencje oczekują wzrostu o 10 proc.

Rok 2018 był bardzo udany dla branży public relations, która w nadchodzącym roku spodziewa się jeszcze większych wzrostów, sięgających 10–11 proc. Najprawdopodobniej będzie to jednak na dłuższy czas ostatnie okienko tak dobrej

Wiadomości 0 Comments

Sektor finansowy czeka w 2018 roku karuzela legislacyjna

Ten rok będzie rewolucyjny dla branży finansowej. Banki i ubezpieczycieli czeka szereg nowych regulacji i zmian legislacyjnych, które radykalnie wpłyną na prowadzenie działalności. Wiodącym tematem będzie generowanie przychodów i zysków przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post