Jak wygląda legalny eksport chemikaliów?

Jak wygląda legalny eksport chemikaliów?

Kwestie związane z eksportem i importem produktów chemicznych zostały uregulowane prze prawodawstwo Unii Europejskiej. W państwach, które są członkami Unii Europejskiej przemysł chemiczny zaliczany jest do czołówki największych producentów substancji chemicznych; dlatego też wprowadzając przepisy starano się uregulować je w sposób jasny i przejrzysty.

Stąd też importerzy i eksporterzy chemikaliów muszą przestrzegać nie tylko przepisów unijnych, ale także tych, które zostały zapisane w międzynarodowych traktatach. Konwencja Rotterdamska i handel chemikaliami Jednym z dokumentów, które regulują eksport chemikaliów jest Konwencja Rotterdamska. W świetle jej przepisów na terytorium państw, które należą do Unii Europejskiej (a więc także w Polsce) produkowanie i stosowanie niektórych chemikaliów zostało zabronione całkowicie lub bardzo mocno ograniczone. Pełna lista tych chemikaliów jest wymieniona w Załączniku III, który jest integralna częścią Konwencji Rotterdamskiej.

Na liście znajduje się obecnie 47 chemikaliów, które objęte są procedurą PIC. Do obowiązków zarówno eksporterów, jak i importerów tych substancji znajdujących się na tej liście należy uzyskanie zgody na ich wywiezienie lub przywiezienie z kraju. Procedurę PIC regulującą kwestie związane z obrotem chemikaliami stworzono, aby chronić zdrowie mieszkańców, ale także środowisko naturalne przed ewentualnym zagrożeniem. Ograniczenia i zakazy dotyczą między innymi substancji, które są ważne z punktu widzenia nie tylko producentów i importerów mieszanin i zakładów przemysłowych, ale także konsumentów. Do chemikaliów, które podlegają ograniczeniom i zakazom należą:związki rtęci;permetryna;nikotyna;związki ołowiu;pestycydy;związki trybutolycyny;Wszystkie chemikalia, które objęto procedurą PIC i, które są wywożone muszą zostać umieszczone w odpowiednio oznakowanych opakowaniach.

Szukasz firmy specjalizującej się w doradztwie w zakresie eksportu chemikaliów ? Sparwdź więcej na pomoc-chemiczna.pl >>

Konwencja Rotterdamską wdrożono w życie 17 czerwca 2008 roku. Obowiązkiem eksportera jest także powiadomienie właściwego organu krajowego państwa-członka Unii Europejskiej o wywozie chemikaliów. Eksporter musi to zrobić najpóźniej 35 dni przed planowaną datą wywiezienia chemikaliów. W przypadku, gdy jest to pierwszy wywóz w danym roku kalendarzowym, zawiadomienie musi wpłynąć nie później niż 30 dni przed planowana datą wywozu niebezpiecznych chemikaliów.

Jak sobie radzą firmy zajmujące się eksportem lub importem chemikaliów?

W Polsce działa duża liczba firm, które specjalizują się w imporcie lub eksporcie substancji chemicznych z państw, które nie należą do Unii Europejskiej. Na rynku pojawiły się więc firmy doradcze, które badaj czy importowanie lub eksportowane chemikalia spełniają przepisy prawa obowiązujące na terytorium państw, które należą do Unii Europejskiej. Dzięki usługom oferowanym przez te firmy, eksporterzy czy importerzy nie muszą tracić czasu na to, aby dopełnić wszystkich warunków, które pozwolą ima na eksport lub importów chemikaliów. Zaoszczędzony w ten sposób czas mogą wykorzystać całkowicie na zarządzanie firmą.

Previous Jak skutecznie reklamować się na Facebooku?
Next Myślisz o pożyczce na samochód? To warto wiedzieć

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 1Comments

W tym roku wzrosną raty nie tylko kredytów we frankach

Raty kredytów zaciągniętych we frankach istotnie wzrosły, ale już niedługo możemy spodziewać się niewielkich spadków. W wyliczeń Expandera wynika, że w przypadku zobowiązania na kwotę 200 000 zł, ujemne stopy

Wiadomości 0 Comments

Brytyjczycy wybierają nowy parlament. Od tego zależy m.in. scenariusz brexitu i status Szkocji

12 grudnia już drugi raz w ciągu trzech lat obywatele Zjednoczonego Królestwa wezmą udział w przedterminowych wyborach do niższej izby parlamentu. Według sondaży Partia Konserwatywna Borisa Johnsona powinna odzyskać utraconą dwa i pół

Wiadomości 0 Comments

O co chodzi w ustawie okołobudżetowej?

Zgodnie z planami dotyczącymi ustawy budżetowej na obecny rok przewidziano modernizację kilku innych ustaw. Wszystkie zmiany mają dotyczyć kwot określonych w projekcie budżetowym oraz pozostałych kwestii finansowych. Celem prowadzonych czynności

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post