Jak wysoki jest podatek leśny?

Jak wysoki jest podatek leśny?

Wysokość podatku leśnego i rolnego zależy od gminy. W tym roku stawki te wynoszą:

189,65 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów (równowartością 2,5 q żyta) i 379,30 zł od 1 ha pozostałych gruntów(równowartość 5 q żyta).

Koszt skupu żyta jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” do 20 dni od upłynięcia trzeciego kwartału. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ustanawia wysokość rat. Ogłaszane stawki są stawkami maksymalnymi. Gmina na mocy uchwały ma prawo je zmniejszyć.

Natomiast podatek leśny wynosi 41,01zł od 1ha, co jest równowartością 0,220 m3 drewna. Postanowienie o kosztach sprzedaży drewna podejmuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego oraz jest ona publikowana w dzienniku „Monitor Polski”.

Koszty się zmniejszają w momencie, kiedy pod uwagę brane są lasy chronione, takie jak parki narodowe czy rezerwaty przyrody.

W praktyce wszystkie obniżki podatków leśnych i rolnych są uzależnione od gminy. Jest ona zobowiązana zgłosić uchwałę przed końcem roku poprzedzającego rok, w którym będą obowiązywały dane ceny.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jakie mogą być najwyższe stawki podatku od środków transportowych?
Next Kto może zlikwidować kasę fiskalną?

Może to Ci się spodoba

Jak skorygować zeznanie podatkowe?

Jeśli pojawił się błąd w deklaracji PIT należy poczynić poprawki. By była ona właściwie wypełniona i złożona powinno się sporządzić ją na takim samym druku, co pierwotną i dołączyć do

Zmiana przeznaczenia budynku a odliczenie w ramach ulgi odsetkowej

Nabywca w ramach ulgi odsetkowej zakupił lokal mieszkalny, będącego w budynku, w którym deweloper dokonał zmiany jego użytkowania z koszarowego na mieszkalny wielorodzinny. Deweloper zrealizował rozbiórkę budynku zostawiając tylko fundamenty

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT utrudni wyprowadzanie zysków

27 października 2015r. Prezydent podpisał nowelizację ustaw o podatku dochodowym PIT i CIT, która utrudni firmom powiązanym wyprowadzanie zysków za granicę.  Wg zmienionych ustaw przedsiębiorstwa, których koszty lub przychody przekroczą

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post