Nowe środki z Unii na budowę przedszkoli

Nowe środki z Unii na budowę przedszkoli

W ramach regionalnych programów operacyjnych rozdysponowane są środki pochodzące z funduszy unijnych z przeznaczeniem na budowę lub przebudowę przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych, czy też innych placówek wychowania przedszkolnego.

Na co przeznaczone są unijne środki?

Istotną jest informacja, że środki mogą być przeznaczone nie tylko na prace budowlane i remontowe, ale również zakup wyposażenia oraz adaptacje pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane możliwości przebudowy, remontu, czy też adaptacji pomieszczeń już istniejących. Jeśli nie będzie można stworzyć przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w tańszy sposób, wówczas rozpatrywana będzie opcja budowy przedszkola od podstaw. Możliwe jest też tworzenie placówek wychowania przedszkolnego określonych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 28 czerwca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. nr 143, poz. 839).

Beneficjenci pomocy unijnej

O dotacje z Unii Europejskiej mogą starać się instytucje, których statutową działalnością jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie edukacji, a więc jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, państwowe i samorządowe jednostki sektora finansów publicznych.

Gdzie można liczyć na unijne wsparcie?

Dotowaną działalność w zakresie rozbudowy i przebudowy infrastruktury przedszkolnej założyły w swych budżetach trzy województwa: śląskie – z pulą blisko 60 mln zł, zachodniopomorskie – przeznaczyło podobną kwotę na ten cel oraz dolnośląskie, gdzie na rozbudowę przedszkoli wydatkuje się najwyższą kwotę – 65 mln zł.

Pieniądze rozdysponowywane są w ramach różnych programów operacyjnych, Marszałek województwa śląskiego ogłosił dwa konkursy w tym zakresie, pierwszy z budżetem 45 mln zł realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, drugi – w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego, z bulą 13 mln zł.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Publicysta jako przedsiębiorca
Next Polscy rewidenci stosują Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej

Może to Ci się spodoba

e-Firma i Startup 1Comments

E-handel napędza rynek powierzchni magazynowej

Według PMR rynek handlu internetowego w tym roku może być wart ok. 32 mld zł. Każdy miliard złotych wydany w sieci generuje popyt na powierzchnię magazynową rzędu 18,5 tys. mkw. Do 2020

Pisma procesowe będzie można składać przez internet. To przyspieszy i ułatwi postępowania sądowe

Od września 2016 roku składanie pism procesowych będzie możliwe przez internet, a postępowanie dowodowe będzie mogło być przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Umożliwią to zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego. Pozwolą one

Rynek elastycznych biur w Polsce przeżywa rozkwit

Rynek elastycznych biur to jeden z najsilniejszych trendów w sektorze nieruchomości biurowych – wynika z raportu firmy doradczej Savills. W tym modelu firma, w zależności od jej profilu i wielkości, może wybrać odpowiednie dla siebie rozwiązanie,

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post