Nowe środki z Unii na budowę przedszkoli

Nowe środki z Unii na budowę przedszkoli

W ramach regionalnych programów operacyjnych rozdysponowane są środki pochodzące z funduszy unijnych z przeznaczeniem na budowę lub przebudowę przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych, czy też innych placówek wychowania przedszkolnego.

Na co przeznaczone są unijne środki?

Istotną jest informacja, że środki mogą być przeznaczone nie tylko na prace budowlane i remontowe, ale również zakup wyposażenia oraz adaptacje pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane możliwości przebudowy, remontu, czy też adaptacji pomieszczeń już istniejących. Jeśli nie będzie można stworzyć przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w tańszy sposób, wówczas rozpatrywana będzie opcja budowy przedszkola od podstaw. Możliwe jest też tworzenie placówek wychowania przedszkolnego określonych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 28 czerwca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. nr 143, poz. 839).

Beneficjenci pomocy unijnej

O dotacje z Unii Europejskiej mogą starać się instytucje, których statutową działalnością jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie edukacji, a więc jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, państwowe i samorządowe jednostki sektora finansów publicznych.

Gdzie można liczyć na unijne wsparcie?

Dotowaną działalność w zakresie rozbudowy i przebudowy infrastruktury przedszkolnej założyły w swych budżetach trzy województwa: śląskie – z pulą blisko 60 mln zł, zachodniopomorskie – przeznaczyło podobną kwotę na ten cel oraz dolnośląskie, gdzie na rozbudowę przedszkoli wydatkuje się najwyższą kwotę – 65 mln zł.

Pieniądze rozdysponowywane są w ramach różnych programów operacyjnych, Marszałek województwa śląskiego ogłosił dwa konkursy w tym zakresie, pierwszy z budżetem 45 mln zł realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, drugi – w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego, z bulą 13 mln zł.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Publicysta jako przedsiębiorca
Next Polscy rewidenci stosują Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej

Może to Ci się spodoba

Zaawansowana analityka napędza rozwój cyfrowej gospodarki

Firmy coraz powszechniej korzystają z analizy danych i rozwiązań klasy big data, aby prześcignąć konkurencję i tworzyć nowe modele biznesowe. Segment ten rozwija się w tempie sześciokrotnie szybszym niż cała branża IT, a biznes

Spółki 0 Comments

Founders agreement, co to jest i kiedy podpisywać

Founders agreement, czyli umowa założycielska to nic innego jak pierwsze, oficjalne sformalizowanie powstającego startupu i jego założeń.  Choć istnieje wiele typów i rodzajów umów bardziej rozbudowanych i o wiele bardziej

Do 2020 roku prawie połowa inwestycji samorządowych będzie realizowana we współpracy z prywatnymi firmami

W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanych jest co roku w Polsce kilkanaście projektów. Tymczasem współpraca biznesu i samorządów to klucz do rozwoju regionów i innowacyjności gospodarki. Prognozy Ministerstwa Rozwoju są jednak obiecujące i wskazują, że

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post