Odpowiedzialność podatnika za przekręty sprzedawcy paliw

Odpowiedzialność podatnika za przekręty sprzedawcy paliw

Zakup paliwa u firmanta nie uprawnia do zaliczenia wydatku w koszty uzyskania przychodu. Nie pomoże powoływanie się na dobrą wiarę oraz staranność kupiecką. Nie są one usprawiedliwieniem w przypadku podatku dochodowego, a jedynie mogą zwalniać od konsekwencji w rozliczeniach podatku VAT.

Taką gorzką lekcję odebrał przedsiębiorca, który kupował paliwo przeznaczone do celów prowadzenia działalności gospodarczej u dwóch dostawców. Kontrola podatkowa przeprowadzona ujawniła, że dostawcy paliwa firmowały działalność przestępczą. Sprawą zainteresowały się organy ścigania, natomiast organ podatkowy stwierdził, że przedsiębiorca nie ma prawa odliczać udokumentowanego w ten sposób zakupu paliwa od przychodu. Podatnik otrzymał nakaz zapłaty podatku wraz z odsetkami. Jako, że paliwo kupowane było na przestrzeni dwóch lat u tych samych dostawców, kwota zobowiązania podatkowego była niemała.

Podatnik nie zgodził się z decyzją fiskusa. Jego zdaniem paliwo zostało zakupione i opłacone, a  o przestępczej działalności sprzedawców nie było mu wiadomo. Mężczyzna stwierdził, że skoro jego firma generuje przychody uznawane przez fiskusa, a ten nie chce zaliczyć wydatków poniesionych na paliwo na podstawie przedłożonych faktur jako kosztów uzyskania przychodów, powinno mieć miejsce oszacowanie tych kosztów. Podatnik powoływał się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i na dyrektywę VAT.

Sąd pierwszej instancji – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przyznał podatnikowi rację. Zdaniem sądu skoro podatnik poniósł wydatek to miał prawo do umniejszenia o jego kwotę przychodu.

Na takie rozwiązanie nie przystał Naczelny Sąd Administracyjny. Stwierdził, że oświadczenie podatnika nie jest wystarczającym dowodem w sprawie i nakazał WSA inne rozstrzygnięcie tej kwestii.

Sprawa ponownie wróciła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, na skutek skargi kasacyjnej złożonej przez podatnika. NSA nie przychylił się jednak do stanowiska przedsiębiorcy. Wskazał również, że powoływanie się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i na dyrektywę VAT jest nieuzasadnione, gdyż sprawa dotyczy podatku dochodowego, a w tym przypadku powoływanie się na niewiedzę nie chroni przed konsekwencjami podatkowymi.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Wydatki komplementariusza na pokrycie straty spółki nie są kosztem podatkowym
Next Wolne tryby TSUE korzyścią dla podatnika

Może to Ci się spodoba

Fiskus ściągnie bieżący VAT od upadłej spółki

Jeżeli wierzytelność z tytułu VAT powstała dopiero po ogłoszeniu upadłości spółki, to naczelnik urzędu skarbowego słusznie wyegzekwował ją z majątku spółki, zamiast zgłosić sędziemu komisarzowi – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Podatki 0 Comments

Rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym

Przygotowana przez resort finansów nowelizacja ustawy o podatku dochodowym zakłada m.in. wprowadzenie od 2018 roku podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych czy zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów usług niematerialnych. Zmiany oznaczają de facto

Podatki 0 Comments

Za kilka miesięcy mechanizm podzielonej płatności VAT ma być obowiązkowy

Ze split payment, czyli mechanizmem podzielonej płatności VAT, zetknął się mniej więcej co czwarty podatnik VAT, czyli ok. 400 tys. przedsiębiorców w Polsce. Aktywnie korzysta z tego jednak trochę ponad połowa z nich.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post