Ostatni dzwonek na zapoznanie się z RODO, czyli co zmienia się 25 maja 2018 roku?

Ostatni dzwonek na zapoznanie się z RODO, czyli co zmienia się 25 maja 2018 roku?

25 maja 2018 roku wchodzi w życie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie RODO.

To prawdziwa rewolucja dotycząca danych osobowych. Do nowych przepisów muszą dostosować się absolutnie wszystkie podmioty, które zbierają dane użytkowników – przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, organizacje, portale internetowe czy instytucje publiczne. Właśnie wybrzmiewa ostatni dzwonek na to, aby poznać zasady RODO i zastosować się do zaleceń nowego prawa.

RODO – dlaczego wprowadzono nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych?

RODO zostało uchwalone w 2016 roku, ale wejście prawa w życie opóźniono mniej więcej o 2 lata, aby każdy podmiot miał czas na zapoznanie się z nowymi przepisami oraz wprowadzenie zmian. Wprowadzenie nowego rozporządzenia było nieuniknione, ponieważ poprzednie regulacje dotyczące ochrony najważniejszych informacji na temat obywateli pochodziły jeszcze z lat 90. XX wieku. W międzyczasie powstało wiele modyfikacji rozporządzenia, ale – ze względu na szersze otwarcie granic, międzynarodowe, wewnątrzunijne kontakty biznesowe, ale przede wszystkim olbrzymi rozwój Internetu  – nie były w stanie zapewnić należytej ochrony danych osobowych użytkowników.

Przyspieszony kurs RODO – co zmienia nowe prawo?

RODO to obszerny i złożony dokument, na który składa się XI rozdziałów, w których znajduje się 99 artykułów. Można wskazać najważniejsze zmiany, które wprowadza.

Najistotniejszą, z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, jest przyznanie organom kontrolnym większych uprawnień, z możliwością nakładania surowych kar (nawet do 20 milionów euro!) na instytucje, które nie przestrzegają RODO. Każda z nich będzie musiała też dokonać inwentaryzacji wszystkich posiadanych informacji osobowych. W każdej jednostce zostanie powołany Inspektor Danych Osobowych, który będzie bezpośrednio odpowiadał za przestrzeganie przepisów.

Nowe prawo zmienia również podejście do odpowiedzialności za przetwarzanie danych, która  dotychczas spoczywała na barkach dysponenta, obecnie – również instytucji przetwarzającej i przechowującej. Przykładowo – jeśli ktoś trzyma dane osobowe w serwisie hostingowym i dopełni wszelkich procedur bezpieczeństwa, za ewentualny wyciek danych, konsekwencje poniesie dostawca usługi. Ponadto na wszystkie podmioty nałożono obowiązek informowania o wszelkich uchybieniach związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem oraz ochroną danych – pod groźbą kary finansowej.

RODO – więcej praw dla właścicieli danych

RODO to również szersze uprawnienia dla obywateli. Użytkownicy mają prawo żądać pełnej informacji dotyczącej przechowywanych przez firmę czy instytucję danych na ich temat. Uzyskają również prawo do wykasowania wszystkich swoich danych z bazy informacyjnej, tak zwane prawo do bycia zapomnianym. Jednocześnie na każde przetwarzanie danych obywatel będzie musiał wyrazić zgodę, a zakres wykorzystania jego danych będzie szczegółowo określony w tej zgodzie.

To jednak tylko wierzchołek góry lodowej i ogólny kierunek, w którym podąża nowe prawo. Bez szczegółowego zapoznania się z całym dokumentem, a także wsparcia ekspertów, na przykład w postaci kursu RODO (przykładowy można znaleźć pod tym linkiem: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/kursy/kurs-rodo—–szkolenie-z-nowych-zasad-ochrony-danych-osobowych)  trudno będzie samodzielnie przebrnąć przez gąszcz przepisów.

Kurs RODO – szansa na łatwiejsze wdrożenie nowych przepisów

Dla wielu nowe przepisy to przede wszystkim problem – wprowadzenie tak dużych zmian to złożony, wieloetapowy i powolny proces. Faktem jest, że wprowadzenie przepisów było wręcz wymuszone przez okoliczności. Zastosowanie ich we własnej firmie czy instytucji oraz odpowiednie przeszkolenie pracowników na kursie RODO należy traktować jako wyzwanie i szansę, a ci, którzy zrobią to sprawniej, zyskają znaczącą przewagę nad konkurencją.

 

Artykuł sponsorowany.

Previous Cyfryzacja kraju nabiera tempa. Do 2025 roku wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce będą miały dostęp do szybkiego internetu
Next Absencje chorobowe pracowników kosztują gospodarkę miliardy złotych

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Dane o wypadkach drogowych nie są właściwie zbierane – wnioski po kontroli NIK

W połowie lutego 2016 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Funkcjonowanie systemu gromadzenia i wykorzystywania danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Wynika z niego, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach

Wiadomości 0 Comments

Polska wciąż atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów

Z badań wynika, że 97 proc. zagranicznych inwestorów obecnych w Polsce chciałoby ulokować tu kolejne projekty. Przyczyniają się do tego dostępność wykwalifikowanej kadry i stabilność ekonomiczno-gospodarcza. Potwierdza to coraz wyższa pozycja Polski

Wiadomości 0 Comments

Skala europejskiego QE zmusza RPP do zastanowienia

O sytuacji na europejskim rynku obligacji w środowisku programu QE uruchomionego przez EBC i o rynku długu w Polsce rozmawiamy z Dariuszem Laskiem, dyrektorem inwestycyjnym ds. papierów dłużnych Union Investment

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post