ŚRODKI Z OFE I ZUS – PROCEDURY NOTARIALNE I SĄDOWE

ŚRODKI Z OFE I ZUS – PROCEDURY NOTARIALNE I SĄDOWE

Akt poświadczenia dziedziczenia może sporządzić notariusz. W tym celu wszystkie osoby, które są przewidziane jako spadkobiercy testamentowi lub ustawowi, muszą stawić się przed nim w tym samym terminie, składając wymaganą dokumentację. Nie ma możliwości reprezentacji przez pełnomocnika. Notariusz sporządza protokół dziedziczenia oraz akt poświadczenia dziedziczenia, który musi być podpisany osobiście przez wszystkie osoby zainteresowane.

Akt poświadczenia dziedziczenia może sporządzić notariusz. W tym celu wszystkie osoby, które są przewidziane jako spadkobiercy testamentowi lub ustawowi, muszą stawić się przed nim w tym samym terminie, składając wymaganą dokumentację. Nie ma możliwości reprezentacji przez pełnomocnika. Notariusz sporządza protokół dziedziczenia oraz akt poświadczenia dziedziczenia, który musi być podpisany osobiście przez wszystkie osoby zainteresowane.

Dokumenty konieczne do przedłożenia przy sporządzaniu to:

– odpis skrócony aktu zgonu osoby po której następuje dziedziczenie,

– dokument potwierdzający PESEL osoby zmarłej (np. unieważniony dowód osobisty),

– odpisy aktów urodzenia uprawnionych do dziedziczenia oraz dokument poświadczający, np. zmianę nazwiska, tj. akt małżeństwa (jeżeli takowa sytuacja miała miała miejsce),

– dowód osobisty (względnie paszport) uprawnionego

Cała procedura u notariusza jest załatwiana szybko i sprawie, najdalej w ciągu kilkudziesięciu minut. Dlatego też jest to forma najczęściej wybierana przez spadkobierców. Koszty są liczone według maksymalnej taksy notarialnej.

Przyjmuje się, że należy liczyć się z następującymi opłatami:

– sporządzenie protokołu dziedziczenia: 100,00 zł + VAT, to jest 123,00 zł,

– sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia: 50,00 zł + VAT, to jest 61,50 zł,

– sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu (jeżeli takowy był sporządzony):

50,00 zł + VAT, to jest 61,50 zł.

Warto zaznaczyć, że jeżeli od śmierci spadkodawcy nie minęło jeszcze 6 miesięcy konieczne jest sporządzenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Koszt to dodatkowe 50 zł +VAT.

(odrzucić spadek można poprzez złożenie ww oświadczenia przed sądem jak i również przed notariuszem. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda sądu opiekuńczego).

Środki z OFE i ZUS – sądowe stwierdzenie nabycia spadku

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku jest dowodem na to, że posiada się uprawnienia do jego otrzymania. Ma taką samą moc jak akt poświadczenia dziedziczenia, z tym, że procedura jest dłuższa i nieco bardziej skomplikowana.

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku w Sądzie Spadku.

Sądem właściwym jest co do zasady sąd znajdujący się w miejscu zamieszkania zmarłego.  Następnie sąd wyznacza termin rozprawy po której dopiero wydaje postanowienie. Wskazuje w nim spadkobierców, stopień pokrewieństwa jaki łączył ich ze zmarłym, na jakiej podstawie dziedziczą oni spadek (ustawowo czy też testamentowo) i jaka część im przysługuje.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku mówiąc najbardziej ogólnie może złożyć osoba, która ma tzw. interes prawny. Jest to pojęcie mało precyzyjne, gdyż może oznaczać w zasadzie każdego. Niemniej jednak w opisywanym kontekście interes prawny mają spadkobiercy i zstępni spadkobierców.

Koszty netto związane ze złożeniem wniosku mogą kształtować się w sposób następujący:

– złożenie wniosku – 50 zł (opłata stała)

– odpis – 22 zł

– odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku – 6 zł za str

– oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł

– apelacja/kasacja/skarga – 100 zł.

Po przejściu wyżej wymienionej, wybranej procedury i uzyskaniu dokumentacji potwierdzającej prawo do dziedziczenia można już bez większych problemów zgłosić się do OFE zmarłego składając wniosek wraz z załącznikami o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku. ZUS powiadomiony przez OFE zrealizuje wypłatę z subkonta na tych samych zasadach.

Skonsultuj sprawę odzyskiwania środków z OFE lub dowiedz się więcej na Campter.pl.

Previous Najlepsze Medical SPA w Polsce wybrane!
Next Czym jest tzw. marketing treści?

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

System emerytalny w Polsce – od czego będzie zależeć Twoja emerytura

Kiedy przejdziemy na emeryturę, na pewno będziemy mieć dużo wolnego czasu. Warto zadbać o to, by poza nim mieć jeszcze pieniądze. Od czego zależy nasze przyszłe świadczenie? Przede wszystkim od

Wiadomości 4 komentarze

Nowe mieszkania w Warszawie

Jeśli jesteś osobą, która zdecydowała się na zakup własnego mieszkania i nie interesują Cię propozycje z rynku wtórnego, rozwiązaniem staje się skorzystanie z usług firmy deweloperskiej. Możesz zamówić mieszkanie, gdy

Wiadomości 0 Comments

Przeprowadzka – to nie takie proste jak ci się wydaje!

Wydawać by się mogło, że przeprowadzka z jedno miejsca na drugie jest dość prosta, przyjemna, że rozpoczyna coś nowego i przyjemnego w naszym życiu. Niestety są to tylko chwilowe i

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź