UE pomaga zwalnianym z pracy

UE pomaga zwalnianym z pracy

Nieustanny kryzys gospodarczy i ekonomiczny większości państw świata skłonił Unię Europejską do stworzenia programu, który miałby zająć się opieką osób zwalnianych z pracy. W tym celu powołano do życia Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, który obejmuje pieczę nad pracownikami tracącymi zatrudnienie.

Fundusz ten skupia się nad wąskim gronem pracowników, którzy pozostali bez pracy w firmie, gdzie w ciągu kwartału zwolniono przynajmniej 500 osób lub wręczono wypowiedzenia 500 osobom w ciągu 9 miesięcy w mniejszych przedsiębiorstwach i małych działalnościach gospodarczych. Oprócz tego Fundusz stara się pomóc zwolnionym, którzy pracowali w korporacji o dużej renomie w najbliższym rejonie oraz która zatrudniała większość bezrobotnych okolicy.

EFG zajmuje się wspieraniem i oferowaniem różnych rozwiązań z tak trudnej sytuacji. Przede wszystkich pomoc w znalezieniu zatrudnienia, konkretne kursy doskonalące i szkolenia, wsparcie finansowe oraz fundusze na cele motywacyjne. Wszystkie te metody mają na celu ostateczne znalezienie pracy. Fundusz nie wspiera osób biernych, które nie planują rozwijać się zawodowo.

Aby ubiegać się o wsparcie ze strony Funduszu należy napisać wniosek oraz opisać sytuację w przedsiębiorstwie oraz okazać, że nie otrzymuje się wynagrodzenia.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Zarządzanie księgowością za pośrednictwem internetu
Next Obowiązki komisji pojednawczej

Może to Ci się spodoba

Zatrudnienie 0 Comments

Błędy podczas zawierania umowy o dzieło

Umowa o dzieło polega na opłacaniu pracownika, który wykonuje umówione wcześniej zadanie lub usługę. Może to mieć charakter ciągły, tzn. zlecenia będą przekazywane systematycznie, a wynagrodzenie zależne będzie od rodzaju

Zatrudnienie 1Comments

Albo przywrócenie do pracy albo odszkodowanie – te opcje nie idą w parze

Zdaniem Sądu Najwyższego nie ma możliwości żądania przywrócenia do pracy i jednocześnie wypłaty odszkodowania. Te roszczenia wzajemnie się wykluczają. Sprawa, w której głos zabrali sędziowie SN dotyczyła pracownicy zwolnionej z

Zatrudnienie 0 Comments

Zmiany w procesie zatrudniania niepełnosprawnych pracowników

Od 2013 roku wzrosła wysokość dodatku, jaki uzyskują pracodawcy dający zatrudnienie niepełnosprawnym. Istotne w tej kwestii jest, by przekazywać zapłatę bezpośrednio na rachunek bankowy podwładnego. W innym przypadku przedsiębiorca nie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post