UE pomaga zwalnianym z pracy

UE pomaga zwalnianym z pracy

Nieustanny kryzys gospodarczy i ekonomiczny większości państw świata skłonił Unię Europejską do stworzenia programu, który miałby zająć się opieką osób zwalnianych z pracy. W tym celu powołano do życia Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, który obejmuje pieczę nad pracownikami tracącymi zatrudnienie.

Fundusz ten skupia się nad wąskim gronem pracowników, którzy pozostali bez pracy w firmie, gdzie w ciągu kwartału zwolniono przynajmniej 500 osób lub wręczono wypowiedzenia 500 osobom w ciągu 9 miesięcy w mniejszych przedsiębiorstwach i małych działalnościach gospodarczych. Oprócz tego Fundusz stara się pomóc zwolnionym, którzy pracowali w korporacji o dużej renomie w najbliższym rejonie oraz która zatrudniała większość bezrobotnych okolicy.

EFG zajmuje się wspieraniem i oferowaniem różnych rozwiązań z tak trudnej sytuacji. Przede wszystkich pomoc w znalezieniu zatrudnienia, konkretne kursy doskonalące i szkolenia, wsparcie finansowe oraz fundusze na cele motywacyjne. Wszystkie te metody mają na celu ostateczne znalezienie pracy. Fundusz nie wspiera osób biernych, które nie planują rozwijać się zawodowo.

Aby ubiegać się o wsparcie ze strony Funduszu należy napisać wniosek oraz opisać sytuację w przedsiębiorstwie oraz okazać, że nie otrzymuje się wynagrodzenia.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Zarządzanie księgowością za pośrednictwem internetu
Next Obowiązki komisji pojednawczej

Może to Ci się spodoba

Co zaproponować pracownikowi: umowę zlecenie czy umowę o dzieło?

Niedoświadczony właściciel małej firmy często prowadzi swoją działalność gospodarczą samodzielnie. W początkowej fazie jest w stanie sam załatwiać wszystkie sprawy i nawet dobrze sobie radzi. Jednak wraz z rozwojem nowego

Zatrudnienie 5 komentarzy

Jak powinna wyglądać rzetelna rozmowa kwalifikacyjna?

Praktycznie każde przedsiębiorstwo, które prowadzi nabór na wskazane stanowisko, przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną. Metoda sprawdzania wiedzy i kwalifikacji zależy od umownych oczekiwań przełożonego. Wiele pytań i schematów pojawia się bardzo często.

Wiadomości 1Comments

Co zamieścić w aktach osobowych podwładnego?

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę posiada swoje akta osobowe. Prowadzone są przez przełożonego lub osobą do tego upoważnioną. W trakcie trwania stosunku pracy gromadzi się w nich wszystkie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post