UE wspiera gospodarstwa położone na obszarach Natura 2000 i OSN.  Zobacz na jakie dotacje mogą liczyć rolnicy w ramach najnowszego PROW 2014 – 2020?

UE wspiera gospodarstwa położone na obszarach Natura 2000 i OSN. Zobacz na jakie dotacje mogą liczyć rolnicy w ramach najnowszego PROW 2014 – 2020?

UE jest jedną z organizacji międzynarodowych, która bardzo poważnie podchodzi do ekologii. Wspiera nie tylko wszelkiego rodzaju innowacyjne rozwiązania przyczyniające się do ochrony środowiska, ale także inwestuje w odnawialne źródła energii. W najnowszym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich znajdziemy dwa instrumenty w tym zakresie „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” oraz „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”.

Celem programu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” jest wsparcie rozwoju inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą prowadzoną zgodnie ze standardami ochrony środowiska obowiązującymi na obszarach Natura 2000. To program, który do problemu ekologii podchodzi bardzo szeroko, wpisuje się w ogólną strategię w tym aspekcie, propagowaną od lat przez UE. Jej celem jest zwiększenie stosowania nowych rozwiązań technologicznych w zakresie ochrony środowiska i czystości klimatu we wszystkich sferach życia społecznego.

W ramach tego programu beneficjenci mogą liczyć na wsparcie:

  • 60% kosztów kwalifikowanych operacji dla młodych rolników,
  • 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku innych rolników.

Jeśli idzie o maksymalną kwotę pomocy, która może być udzielona jednemu wnioskującemu na jedno gospodarstwo rolne, to nie może ona przekroczyć:

  • 200 tys. zł na inwestycje niezwiązane z budową i modernizacją budynków inwentarskich,
  • 500 tys. zł w przypadku budowy i modernizacji budynków inwentarskich lub adaptację już istniejących w gospodarstwie zabudowań na budynki inwentarskie.

Z kolei program „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” dotyczy pomocy rolnikom w dostosowaniu gospodarstw położonych na obszarze OSN i prowadzących produkcję zwierzęca. W efekcie gospodarstwa muszą zostać wyposażone w urządzenia do składowania nawozów naturalnych o pojemności (powierzchni) odpowiadającej co najmniej 6 – miesięcznej produkcji nawozów naturalnych w tym gospodarstwie.

System wsparcia obejmuje koszty budowy (a także przebudowy lub rozbudowy) urządzeń przystosowanych do gromadzenia, magazynowania i aplikacji nawozów oraz przechowywania pasz soczystych. Wynosi:

  • 60% kosztów kwalifikowanych dla młodych rolników,
  • 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałej grupy rolników.

W przypadku tego programu UE wyznaczyła maksymalną kwotę pomocy dla jednego rolnika na 50 tys. zł.


Jeśli chcesz skorzystać z unijnej pomocy przy budowie urządzeń mających na celu ochronę środowiska – napisz. Postaramy się podpowiedzieć, jak aplikować o pomoc!* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wysyłając wniosek wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie (zobacz)
Previous Na jakie dotacje unijne przy zalesieniu można liczyć w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020
Next Urlop na żądanie tylko za zgodą pracodawcy

Może to Ci się spodoba

Biuro rachunkowe 0 Comments

Skanowane faktury kwestionowane przez fiskusa

Od 2014 r. przedsiębiorcy mogą przechowywać faktury w formie elektronicznej. Zgodnie z przepisami, faktury powinny być zarchiwizowane z zachowaniem podziału na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający ich łatwe odszukanie oraz

Polska przyciąga coraz więcej włoskich przedsiębiorców

Łączna wymiana handlowa między Polską a Włochami przekroczyła w ubiegłym roku 20 mld euro. Polski eksport wzrósł o ponad 13 proc., a import do kraju – o 6 proc. w skali roku. Coraz lepiej

Firma 1Comments

W ubiegłym roku co piąty pracodawca naruszył przepisy prawa pracy przy zawieraniu umów

W wakacje przy pracach sezonowych nieprawidłowości związane z zawieraniem umów lub ich brakiem zdarzają się częściej. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że każda praca, nawet na próbę, wymaga sporządzenia umowy na piśmie. Umowy cywilno-prawne

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post