VAT-marża – używany towar, czyli jaki?

VAT-marża – używany towar, czyli jaki?

Podstawą opodatkowanie w procedurze VAT – marża jest różnica między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Tego rodzaju opodatkowanie mogą stosować podmioty odsprzedające nabyte wcześniej towary używane. Zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT należy rozumieć ruchome dobra materialne, nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki zdefiniowane w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne.

Trzeba przyznać, że fiskus dość uważnie przygląda się podatnikom stosującym VAT od marży. Tak było i w przypadku podatnika, który na internetowych portalach aukcyjnych kupował telefony komórkowe oraz iPady, przygotowywał do odsprzedaży, sprawdzał ich działanie oraz kompletność i sprzedawał za pośrednictwem sklepu internetowego. Sprzedający w opisie oferty zamieszczał zapewnienie, że towar jest nowy i oryginalny. Jak zapewniał przedsiębiorca opis taki miał zachęcić kupujących do nabycia oferowanych produktów.

Urzędnicy skarbówki zakwestionowali jego prawo do opodatkowania sprzedaży zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Większość osób, które kupiły od podatnika urządzenia potwierdziła, że istotnie nabyte produkty jako nowe, zapakowane oryginalnie i kompletnie wyposażone. Zdaniem fiskusa urządzenia te nie spełniały wymogów stawianych przez ustawę o VAT w art. 120 ust. 1 pkt 4, czyli nie były używane.

Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca nabywał towary na portalu aukcyjnym oraz od wskazanych przez niego osób. Jednak osoby te, jak udowodnił fiskus, nie mogły dokonać sprzedaży telefonów i iPadów, gdyż jeden z nich od dawna przebywał za granicą, natomiast druga wskazana osoba w ogóle nie istnieje. Pojawił się zatem drugi argument, który uniemożliwiał zastosowanie VAT-marży, ponieważ nie zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT. Konsekwencją wskazanych uchybień był nakaz zapłaty podatku od sprzedaży na zasadach ogólnych.

Stanowisko urzędników kontroli skarbowej podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Stwierdził on, że podatnik nie spełnił wymogów stawianych przez art. 120 ust. 1 pkt 4 oraz art. 120 ust. 10 ustawy o VAT. Już sam fakt braku wykazania, że przedsiebiorca nabył towary od podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 U.p.t.u. wyłącza możliwość zastosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych. Rozpakowanie, przygotowanie do dalszej sprzedaży, sprawdzenie, czy nawet wykonanie kilku połączeń nie jest przesłanką do uznania towaru za używany. Jak wskazał sąd, podatnik winien udowodnić, że kupił towary używane, nie zaś nabyły one cechę używanych wskutek podejmowanych przez niego działań.

Do zdania fiskusa oraz wyroku WSA przychylił się również Naczelny Sąd Administracyjny. Poza wspomnianymi argumentami, sąd zauważył, że zgodność aukcji z jej opisem w przypadku sprzedaży na portalach aukcyjnych ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorcy. Po pierwsze może on narazić się na zwrot takiego towaru i odstąpienie od transakcji, po drugie zaś taki nierzetelny przedsiębiorca może otrzymać negatywny komentarz wystawiony przez kupującego, co z kolei może wpływać na podjęcie decyzji o zakupie towaru od tego przedsiębiorcy przez innych klientów. Racjonalnie zatem działający uczestnik obrotu gospodarczego, którego działalność prowadzona jest w celu osiągnięcia zysku nie pozwoli sobie więc na oferowanie towaru niezgodnego z opisem aukcji. Zdaniem sądu już tylko to, że oferowane przez skarżącego towary były nowe nie pozwala na zastosowanie w przypadku jego działalności opodatkowania na zasadzie VAT marży.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Dywidenda dla podmiotu powiązanego w CIT
Next Działalność menadżerska członka zarządu nie podlega VAT

Może to Ci się spodoba

Kiedy przedsiębiorca musi wykonać spis z natury?

Biznesmen, który wszczął procedury likwidacji prowadzonej jednostki gospodarczej, jest zobowiązany stworzyć spis z natury towarów wchodzących w skład majątku firmy. Ten rejestr obejmuje produkty i usługi obarczone obowiązkiem odliczenia podatku

Podatki 0 Comments

Rewolucyjne zmiany w podatkach dla przedsiębiorców

Styczniowe zmiany w podatku CIT to duża rewolucja dla przedsiębiorców. Nowe przepisy ograniczają m.in. możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na usługi niematerialne, m.in. doradcze. Zmiana ta budzi także wątpliwości interpretacyjne,

Zwrot podatku VAT – co zrobić, gdy cierpliwość się kończy?

Złożenie do urzędu skarbowego wniosku o zwrot podatku VAT powoduje stres po dwóch stronach barykady. Fiskus niechętnie żegna się ze środkami na swoim koncie bankowym, a podatnik liczy się z

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post