Zasady przyznawania ulg rolnych

Zasady przyznawania ulg rolnych

Wszystkie użytki rolne oprócz ziem przeznaczonych na prowadzenie przedsiębiorstw pozarolniczych obarczone są podatkiem rolnym. Są przypadki, w których można skorzystać z różnych ulg podatkowych. Kiedy i jak to zrobić?

Obecnie rolnik ma do dyspozycji cztery rodzaje ulg, które przyznawane są po spełnieniu odpowiednich wymagań.

Oto rodzaje ulg dostępnych dla rolników:

– ulga inwestycyjna – należy się w przypadku budowy lub przebudowy pomieszczeń gospodarstwa rolnego lub na kupno całkiem nowego budynku gospodarczego. Dodatkowo z ulgi skorzystać mogą rolnicy, którzy planują zainwestować w system nawadniania oraz w maszyny przyjazne środowisku (napędzane na prąd, wiatr, wodę). Dotacja przyznawana jest po dokonaniu wszystkich zmian i wynosi ¼ ogólnych kosztów inwestycyjnych.

– ulga żołnierska – przekazywana jest rolnikom, którzy muszą uregulować sprawę służby wojskowej lub zostali powołani do działań. Przyznawana ulga stanowi 40% dotychczasowych przychodów powołanego rolnika i wydawana jest od dnia, kiedy żołnierz musiał wyjechać na działania wojskowe do momentu powrotu.

– ulga górska – należy się rolnikom, którzy posiadają ziemię na terenach górzystych. W przypadku gruntów klas I-III b obowiązuje zniżka od podatku rolnego w wysokości 30%, natomiast za grunty klas IV-IVb aż 60%.

– ulga wypadkowa – wypłacana jest rolnikom, którzy doznali szkód na skutek działania klęsk żywiołowych. Wysokość zależy od ubezpieczenia ogólnego gospodarstwa rolnego.

Czasami prawa do kliku ulg zbiegają się w czasie. Podczas wyznaczania wysokości dotacji stosuje się następującą hierarchię: najpierw ulga górska, później wypadkowa, żołnierska i inwestycyjna na końcu.

Przyznaniem ulg zajmuje się gmina i to ona odpowiada za terminowość przekazywania rolnikom.

 

Justyna Błahut
www.BiznesGazeta.pl

Previous Czego podatek VAT nie obejmuje?
Next Niższy podatek za korzystanie z usług kurierskich

Może to Ci się spodoba

Niższy podatek za korzystanie z usług kurierskich

Każda firma zajmująca się sprzedażą wysyłkową musi korzystać z usług oferowanych przez Pocztę Polską lub firmy kurierskie. Lecz to nie wszystko, także przedsiębiorstwa z innej branży zmuszone są do kupowania

Wiadomości 0 Comments

Ulgi na podatek leśny

Podatek leśny pobierany jest w związku z posiadaniem lasów, które wykorzystywane są do działań niezwiązanych z leśnictwem. Niektórzy właściciele obszarów leśnych mogą liczyć na ulgi podatkowe. Jakie warunki należy spełnić,

Czego podatek VAT nie obejmuje?

Podatek VAT czyli innymi słowy podatek od towarów i usług jest najczęściej spotykany w Polsce. Obejmuje większość przedsiębiorców. Są jednak wyjątki, kiedy podatku tego odprowadzać nie trzeba. Jakie to sytuacje?

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post