Assessment i Development Center

Assessment i Development Center

Na przestrzeni lat ośrodki oceny i rozwoju spotykały się z mieszanymi reakcjami, i to nie bez powodu, ponieważ są one często źle zaprojektowane i wykorzystywane. Oto kilka najlepszych praktyk, których należy przestrzegać.

Czym dokładnie jest Assessment i Development Center?

Mówiąc prościej, są one bardzo systematycznym i rygorystycznym środkiem zachowania w celu dentyfikacji, selekcji, promocji i rozwoju talentów. Są to w istocie wielorakie procesy oceny.

Czym różni się Assessment od Development Center?

Choć mogą one być bardzo podobne do ośrodków oceniających i ośrodków rozwojowych, to jednak w rzeczywistości są one zupełnie inne i ważne jest, abyś znał tę różnicę.

Centra oceny mają za zadanie ocenić, w jakim stopniu zdolności, zachowanie, osobowość i umiejętności danej osoby odpowiadają określonej roli lub organizacji. Są one wykorzystywane przede wszystkim przy rekrutacji i powinny prowadzić do obiektywnej i bezstronnej oceny przydatności danej osoby.

Centra rozwojowe mają na celu ocenę potencjału danej osoby oraz przedstawienie jej mocnych stron i obszarów rozwoju przy pomocy przeszkolonych “asesorów”, którzy koncentrują się na identyfikacji kompetencji, jakie uczestnicy muszą zdobyć lub rozwinąć. Ich wynikiem powinien być dobrze udokumentowany indywidualny plan rozwoju dla każdego uczestnika.

Jakie są kryteria projektowania efektywnego Assessment i Development Center?

Istnieje niezliczona ilość różnych kryteriów, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu efektywnej oceny lub centrum rozwoju, ale oto niektóre z ważniejszych:

  • Cel i zadania oceny lub rozwoju powinny być jasno określone (identyfikacja talentów, selekcja, awans i rozwój).
  • Profil sukcesu powinien wyraźnie wykazywać związek między kompetencjami a efektywnymi wynikami na stanowisku docelowym. Zazwyczaj osiąga się to poprzez ocenę kohort osób osiągających wysokie wyniki.
  • Każda kompetencja powinna być oceniana za pomocą co najmniej dwóch ćwiczeń oceniających. Ma to na celu zapewnienie, że każda kompetencja jest oceniana w sposób uczciwy i rzetelny.
  • Każdy uczestnik powinien być oceniany przez co najmniej dwóch bezstronnych oceniających. Ma to na celu zapewnienie, że każdy uczestnik jest oceniany w sposób uczciwy i rzetelny.
  • Osoby oceniające zostaną przeszkolone, aby obserwować, rejestrować, klasyfikować i oceniać (ORCE) uczestników jednakowo i sprawiedliwie, bez uprzedzeń i uprzedzeń.

Przejdź na stronę: rekrutacjakrakow.pl

Previous Coaching w środowisku biznesowym
Next Jak możemy zgłosić wierzytelność

Może to Ci się spodoba

Wartość polskiego rynku dronów może wzrosnąć w ciągu najbliższych lat do 10 mld zł

Drony mają coraz więcej zastosowań w różnych sektorach gospodarki. Szczególnie w Polsce, która jako pierwsza wprowadziła w 2013 roku przepisy dotyczące ich komercyjnego wykorzystywania. Dzięki temu na arenie europejskiej mamy opinię jednego z liderów

Rośnie udział polskich firm w przetargach na budowę nowych odcinków dróg

Budowa dróg przyspiesza. W tym roku ma zostać oddane do użytku 400 km nowych odcinków. Na koniec 2017 roku sieć dróg szybkiego ruchu będzie liczyła ponad 3,4 tys. km, a

Powierzenie dodatkowych obowiązków pracownikowi

Pracodawcy, którzy z różnych względów zmuszeni są do poszerzania obowiązków pracownika o dodatkowe zadania często spotykają się z niechęcią ze strony załogi. Czasem padają sugestie, że zmiany w zakresie obowiązków

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post