Aukcja internetowa jako etap procedury przetargowej

Aukcja internetowa jako etap procedury przetargowej

W procesie udzielania zamówienia, aukcja elektroniczna jest opcjonalnym etapem postępowania. Pozwala na dokładną wycenę ofert wykonawców.

Aukcja elektroniczna jest połączeniem tradycyjnej procedury przetargowej i elektronicznej licytacji. Nie należy do odrębnego trybu udzielania zamówienia, jest jedynie elementem wchodzącym w skład procedury przetargowej.

Aukcja elektroniczna jest zatem nieobligatoryjnym etapem w procesie zamówienia publicznego w formie przetargu ograniczonego, nieograniczonego lub w fazie negocjacji z ogłoszeniem. Etap ten umożliwia wykonawcom poprawienie swoich ofert, aby dostosować je do kryteriów zamawiającego. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ta faza daje wykonawcy szansę na uzyskanie zamówienia, poprzez zmianę poszczególnych elementów swojej ofert.

Korzyści wynikające z zastosowania aukcji elektronicznej są porównywalne do tych z wiązanych z licytacja elektroniczną, czyli zwiększenie przejrzystości postępowania, oszczędności. Negatywne aspekty wiążą się z brakiem możliwości sprawdzenia ofert pod kątem szczegółowej specyfiki ważnych warunków zamówienia czy stosowania kryteriów ocen pozacenowych.

Aukcja poprzedzona jest tradycyjnym postępowaniem przetargowym. Podczas niego zamawiający może dokonać weryfikacji i szczegółowej oceny ofert wykonawców jeszcze przed przystąpieniem do przetargu. Gdy, z jakichś przyczyn, aukcja zostanie odwołana, zamawiający nie ponosi strat spowodowanym unieważnieniem procesu, ponieważ wszystkie oferty zostały złożone wcześniej na piśmie.

Unijna dyrektywa zawiera przepisy dotyczące aukcji internetowej. Oznacza to, że może ona być organizowana również wtedy, gdy wartość przedmiotu zamówienia przekracza próg unijny. Nie można stosować aukcji w zamówieniach, których przedmiotem jest usługi działalności twórczej lub artystycznej. Prawidłowa i rzetelna ocena przez system aukcyjny w przypadku takich usług nie jest możliwa.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Związki wyznaniowe dofinansowane dzięki UE
Next Jak poprawić efektywność sprzedaży w przedsiębiorstwie?

Może to Ci się spodoba

Zamówienia publiczne 0 Comments

Czym jest przetarg nieograniczony?

W zgodzie z przepisami o zamówieniach publicznych dostępnych jest co najmniej kilka sposobów przeprowadzania przetargów. Wszystko zależy od zakresu i rodzaju działania oraz konkretnych wytycznych organizowania całej akcji. Jedną z

Kryterium najniższej ceny wciąż najważniejsze w zamówieniach publicznych. Brakuje oceny całościowych kosztów i korzyści

W latach 2012-2014 tylko w 2 proc. zamówień publicznych zamawiający przy wyborze oferty nie kierował się wyłącznie najniższą ceną, a ustalał dodatkowe kryteria – wynika z raportu NIK. Choć w ostatnich miesiącach ten odsetek

Zamówienia publiczne 2 komentarze

Rząd chce umów o pracę jako kluczowego kryterium wyboru ofert w zamówieniach publicznych

Forma zatrudnienia powinna być coraz ważniejszym kryterium w zamówieniach publicznych – przekonuje rząd i chce zachęcać do tego zarówno zamawiających, jak i oferentów. Poprawiłoby to sytuację pracowników, mogłoby też korzystnie wpłynąć na konkurencję

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post