Automatyzacja produkcji przemysłowej

Automatyzacja produkcji przemysłowej

Automatyzacja (automation) polega na relewantnym gospodarczo ograniczeniu lub zastąpieniu pracy ludzkiej, zwłaszcza fizycznej i odtwórczej, przez działania maszyn, opartych na zasadzie samoregulacji. Wykonują one swe czynności bez udziału człowieka.

Można wskazać mniej zaawansowane zautomatyzowanie (semi-automatyzacja), w którym urządzenie samoczynnie rozpoczyna i kończy cykl produkcji, zaś udział człowieka sprowadza się do załadowania i rozładowania materiału oraz bardziej zaawansowaną automatyzację procesu produkcyjnego, gdzie operator jedynie nadzoruje maszyny.

Ta ostatnia jest powszechna nie tylko w przemyśle motoryzacyjnym (słynne rozwiązania Toyoty), stoczniowym czy lotniczym. Zautomatyzowane linie produkcyjne z systemami kooperujących robotów znajdują zastosowanie np. przy wyrobie lodów, słodyczy i innych produktów spożywczych. Obrabiarki sterowane komputerowo trafiają też do niewielkich zakładów, działających w rynkowych niszach (produkcja modeli redukcyjnych, figurek dla kolekcjonerów, ozdób itp.).

Wiedza poszukiwana

Postępy technologii, w tym rozpowszechnienie automatyzacji złączonej ze sterowaniem komputerowym procesami produkcji, prowadzi do przekształceń na rynkach pracy. Spada liczba zatrudnionych przy czynnościach montażowych oraz wymagających siły fizycznej. Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów o wyższych kwalifikacjach, posługujących się heurystyką i śledzących rozwój technologiczny w oparciu o literaturę naukową i branżową.

Na polskim rynku deficyt specjalistów na polu robotyki przemysłowej sensu largo szacuje się na ok. 40-50 tys. osób. Tożsame problemy kadrowe występują w całe UE, w USA, Kanadzie i innych krajach wysoko rozwiniętych. “Import” informatyków i inżynierów np. z Indii jest o tyle utrudniony, o ile większe są różnice w jakości kształcenia oraz rosnąca atrakcyjność pracodawców indyjskich i inwestujących w pozostałych krajach azjatyckich. Otwiera się również powoli ogromny rynek krajów afrykańskich.

Polskie peryferie?

Stale zwiększa się automatyzacja polskich przedsiębiorstw średnich i dużych rozmiarów (co najmniej 50 pracowników). Krytykowany w prasie niewielki w stosunku do najbardziej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej i OECD poziom wprowadzania ulepszeń (innowacyjności) w przemyśle wynika z kilku czynników, często pomijanych przez publicystów.

Pierwszym z nich są “twarde” dane ekonomiczne, a zwłaszcza wysokość PKB per capita i nakierowanie części przemysłu na potrzeby podwykonawstwa i outsourcingu, co odzwierciedla struktura własnościowa oraz kierunki i rodzaje eksportu. Brakuje również zaplecza produkcyjnego w obszarze automatyzacji, czego skutkiem jest kosztowny import zaawansowanych maszyn, robotów i linii produkcyjnych.

Kolejnym czynnikiem są negatywne efekty transformacji gospodarczej po roku 1989, takie jak pojawianie się podmiotów nastawionych jedynie na szybkie zyski,  sprzyjająca asekuracyjnej niechęci do inwestowania (niewypłacalni kontrahenci, łamanie obietnic itp.), a zwłaszcza nieadekwatna struktura prawna niektórych przedsiębiorców, prowadząca do trudności z pozyskiwaniem kapitału (np. prowadzenie działalności wytwórczej na skalę krajową w formie spółki cywilnej lub osobowej).

Poważnym problemem o obiektywnym charakterze jest również niedostatecznie stabilne i zdywersyfikowane zaplecze kapitałowe, utrudniające podejmowanie długotrwałego planowania i zarządzania ryzykiem np. poprzez procedury restrukturyzacyjne. Dość niski poziom zaufania społecznego oraz obecna wciąż specyficzna kultura prawna i podejście do prowadzenia interesów są dziedzictwem okresu PRL. Stąd wielu świadomych realiów przemysłowców ma obawy przed angażowaniem się w duże, kredytowane inwestycje.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Corobotics.

Previous Znaczenie funduszy europejskich
Next Urokliwe miejsce na konferencję - hotel nad morzem

Może to Ci się spodoba

Jak zarobić na pustych domenach?

Puste domeny nie muszą generować tylko kosztów związanych z ich utrzymaniem. Przy odrobinie czasu i pracy, na niewykorzystanych domenach można zarabiać. Wystarczy stworzyć proste strony lub wizytówki, zapełnić je wartościowymi

Firma 1Comments

Polskie firmy na badania i rozwój przeznaczają mniej niż 1 proc. PKB

Krajowe przedsiębiorstwa przeznaczają na badania i rozwój mniej niż 1 proc. polskiego PKB. Zgodnie z planem wicepremiera Mateusza Morawieckiego do 2020 roku nakłady te powinny wzrosnąć do 2 proc. Innowacyjność jest obecnie

Po brexicie Polska stanie się ważniejszym partnerem gospodarczym dla Irlandii

Ubiegły rok był rekordowy dla polsko-irlandzkiej współpracy handlowej. Eksport z Polski wzrósł o blisko 8 proc., a import do kraju – o 1,8 proc. Wymiana handlowa może zdecydowanie przyspieszyć po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii,

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post