Automatyzacja produkcji przemysłowej

Automatyzacja produkcji przemysłowej

Automatyzacja (automation) polega na relewantnym gospodarczo ograniczeniu lub zastąpieniu pracy ludzkiej, zwłaszcza fizycznej i odtwórczej, przez działania maszyn, opartych na zasadzie samoregulacji. Wykonują one swe czynności bez udziału człowieka.

Można wskazać mniej zaawansowane zautomatyzowanie (semi-automatyzacja), w którym urządzenie samoczynnie rozpoczyna i kończy cykl produkcji, zaś udział człowieka sprowadza się do załadowania i rozładowania materiału oraz bardziej zaawansowaną automatyzację procesu produkcyjnego, gdzie operator jedynie nadzoruje maszyny.

Ta ostatnia jest powszechna nie tylko w przemyśle motoryzacyjnym (słynne rozwiązania Toyoty), stoczniowym czy lotniczym. Zautomatyzowane linie produkcyjne z systemami kooperujących robotów znajdują zastosowanie np. przy wyrobie lodów, słodyczy i innych produktów spożywczych. Obrabiarki sterowane komputerowo trafiają też do niewielkich zakładów, działających w rynkowych niszach (produkcja modeli redukcyjnych, figurek dla kolekcjonerów, ozdób itp.).

Wiedza poszukiwana

Postępy technologii, w tym rozpowszechnienie automatyzacji złączonej ze sterowaniem komputerowym procesami produkcji, prowadzi do przekształceń na rynkach pracy. Spada liczba zatrudnionych przy czynnościach montażowych oraz wymagających siły fizycznej. Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów o wyższych kwalifikacjach, posługujących się heurystyką i śledzących rozwój technologiczny w oparciu o literaturę naukową i branżową.

Na polskim rynku deficyt specjalistów na polu robotyki przemysłowej sensu largo szacuje się na ok. 40-50 tys. osób. Tożsame problemy kadrowe występują w całe UE, w USA, Kanadzie i innych krajach wysoko rozwiniętych. “Import” informatyków i inżynierów np. z Indii jest o tyle utrudniony, o ile większe są różnice w jakości kształcenia oraz rosnąca atrakcyjność pracodawców indyjskich i inwestujących w pozostałych krajach azjatyckich. Otwiera się również powoli ogromny rynek krajów afrykańskich.

Polskie peryferie?

Stale zwiększa się automatyzacja polskich przedsiębiorstw średnich i dużych rozmiarów (co najmniej 50 pracowników). Krytykowany w prasie niewielki w stosunku do najbardziej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej i OECD poziom wprowadzania ulepszeń (innowacyjności) w przemyśle wynika z kilku czynników, często pomijanych przez publicystów.

Pierwszym z nich są “twarde” dane ekonomiczne, a zwłaszcza wysokość PKB per capita i nakierowanie części przemysłu na potrzeby podwykonawstwa i outsourcingu, co odzwierciedla struktura własnościowa oraz kierunki i rodzaje eksportu. Brakuje również zaplecza produkcyjnego w obszarze automatyzacji, czego skutkiem jest kosztowny import zaawansowanych maszyn, robotów i linii produkcyjnych.

Kolejnym czynnikiem są negatywne efekty transformacji gospodarczej po roku 1989, takie jak pojawianie się podmiotów nastawionych jedynie na szybkie zyski,  sprzyjająca asekuracyjnej niechęci do inwestowania (niewypłacalni kontrahenci, łamanie obietnic itp.), a zwłaszcza nieadekwatna struktura prawna niektórych przedsiębiorców, prowadząca do trudności z pozyskiwaniem kapitału (np. prowadzenie działalności wytwórczej na skalę krajową w formie spółki cywilnej lub osobowej).

Poważnym problemem o obiektywnym charakterze jest również niedostatecznie stabilne i zdywersyfikowane zaplecze kapitałowe, utrudniające podejmowanie długotrwałego planowania i zarządzania ryzykiem np. poprzez procedury restrukturyzacyjne. Dość niski poziom zaufania społecznego oraz obecna wciąż specyficzna kultura prawna i podejście do prowadzenia interesów są dziedzictwem okresu PRL. Stąd wielu świadomych realiów przemysłowców ma obawy przed angażowaniem się w duże, kredytowane inwestycje.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Corobotics.

Previous Znaczenie funduszy europejskich
Next Urokliwe miejsce na konferencję - hotel nad morzem

Może to Ci się spodoba

Prawa autorskie – jak rozliczyć pracę twórczą w ramach umowy o pracę?

Prawa autorskie w kontekście podatków większości z nas kojarzą się z 50%-owymi kosztami uzyskania przychodu. Nie trzeba dodawać, że jest to wskaźnik bardzo korzystnie wpływający na wysokość wynagrodzenia netto pracownika.

Pięć kroków do optymalizacji procedur i pracy w magazynie

Magazyn do przechowywania zapasów stanowi nieodłączny element logistyki przedsiębiorstwa. Muszą panować w nim odpowiednie warunki do przechowywania towarów, a jego zagospodarowanie powinno umożliwiać szybkie wykonywanie zadań i to w bezpieczny

Konsumenci coraz częściej sprawdzają swoich usługodawców w biurach informacji gospodarczej

Świadomość Polaków na temat ich praw jako konsumentów rośnie. Nadal jednak jest spora grupa osób, które nie wiedzą, że dla bezpieczeństwa swoich interesów mogą sprawdzać wiarygodność płatniczą kontrahentów, z którymi chcą współpracować. Dotyczy

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post