Coaching w środowisku biznesowym

Coaching w środowisku biznesowym

Coaching w środowisku biznesowym jest metodą szkoleniową, w której bardziej doświadczona lub wykwalifikowana osoba udziela pracownikowi porad i wskazówek mających na celu pomoc w rozwoju jego umiejętności, wydajności i kariery. Coaching różni się od podobnych kompetencji HR w zakresie mentoringu i doradztwa (jako krok w postępowym systemie dyscyplinowania). Coaching może być jednym ze środków wykorzystywanych do rozwoju kadry zarządzającej, ale jego zastosowanie jest szersze niż tylko szkolenia z zakresu zarządzania. Patrz Rozwijanie zarządzania.

Coaching jest wysoce zindywidualizowanym procesem, który zależy zarówno od charakteru klienta, jak i od wiedzy, umiejętności i zdolności trenera. Jednakże, trenerzy posiadają kilka uznanych technik i narzędzi, z których mogą korzystać w niemal każdej sytuacji coachingu.

W związku z tym, że organizacje dostrzegają wiele celów i korzyści płynących z coachingu, dziedzina ta znacznie się rozwinęła, a niektóre z nich aktywnie działają na rzecz tworzenia kultury coachingu. Kultura coachingu w organizacji to coś więcej niż tylko formalny coaching – to kultura, w której zachowania coachingowe są wykorzystywane jako sposób komunikowania się, zarządzania i wpływania na innych. Jest to również środowisko, które ceni uczenie się i rozwój pracowników.

Do coachingu należy podchodzić jak do każdego innego celu strategicznego. Pomyślna realizacja wymaga zaangażowania organizacji i osoby coachowanej, planu uzyskania wyników, wykwalifikowanych coachów i dalszej oceny. Obecnie możliwe jest uzyskanie szkolenia i certyfikacji w dziedzinie coachingu. W ramach ścieżki kariery zawodowej coaching zazwyczaj wiąże się z niezależnym doradztwem, choć niektóre duże organizacje zatrudniają coachów na stałe.

Definicja

Cechą charakterystyczną coachingu jest to, że jest on zindywidualizowany i dostosowany do potrzeb klienta, a także, że zazwyczaj odbywa się on pojedynczo i przez pewien okres czasu, z myślą o konkretnym celu biznesowym. Coaching jest podobny do mentoringu, ale różni się od niego. Ten ostatni jest metodą rozwoju kariery, w której mniej doświadczeni pracownicy są dopasowywani do bardziej doświadczonych kolegów w celu uzyskania poradnictwa poprzez formalne lub nieformalne programy. Coaching jest często wykorzystywany do pomocy osobom, które przygotowują się do nowych zadań lub przechodzą do nich, poprawiają nawyki zawodowe, dostosowują się do zmieniającego się środowiska lub pokonują określone przeszkody.

Zgodnie z tym, co zostało użyte w tym artykule, coaching nie jest doradztwem jako krok lub technika w progresywnym systemie dyscypliny, ani też nauczaniem lub instruktażem coachingu; jest to proces prowadzący osobę szkoloną z jednego poziomu kompetencji na drugi.

Zasadniczo, coaching jest relacją biznesową pomiędzy organizacją, trenerem i osobą coachowaną i wiąże się z dostosowanym do potrzeb klienta podejściem. W zależności od stanowiska osoby coachowanej i celu coachingu, wymagane są różne podejścia.

Wartość

Coaching jest powszechnie stosowaną metodą rozwoju pracowników, która przyniosła pozytywne efekty biznesowe. Według badania przeprowadzonego w 2015 roku przez International Coach Federation (ICF) i Human Capital Institute (HCI).1 Z badania wynika, że 51 proc. respondentów z organizacji o silnej kulturze coachingu zadeklarowało dochody wyższe od dochodów ich branżowej grupy rówieśniczej, a 62 proc. pracowników tych organizacji oceniło się jako bardzo zaangażowane.

Zgodnie z badaniem ICF/HCI, respondenci zgłosili poprawę sytuacji gospodarczej w następujących pięciu obszarach:

  • Lepsze funkcjonowanie zespołu.
  • Zwiększone zaangażowanie.
  • Zwiększona produktywność.
  • Lepsze relacje z pracownikami.
  • Szybszy rozwój przywództwa.

Jednak coaching nie jest dla wszystkich. Niektóre osoby nie są otwarte na informacje zwrotne, a niektóre nie są chętne do zmian. Jest to problem z osobą coachowaną, a nie niedobór w narzędziu coachingu. Nawet wybitny pracownik może odnieść korzyści z posiadania osobistego coacha, który pomoże mu w rozwiązywaniu problemów i doskonaleniu się jeszcze bardziej. Dla tych, którzy się angażują, coaching może otworzyć zupełnie nowy świat w kategoriach większej szczerości, większego szacunku ze strony pracowników na wszystkich szczeblach, sojuszy i relacji zawodowych oraz lepszych umiejętności osiągania celów strategicznych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Kontrola kosztów Executive-Coachingu, Jakość.

Przejdź na: twojaagencjahr.pl

Previous Antywirus w firmie. Jaki wybrać, aby chronić się przed atakiem?
Next Assessment i Development Center

Może to Ci się spodoba

Kompleksowe usługi call center – dlaczego warto?

Call center kojarzone jest najczęściej z telefoniczną obsługą klienta. I rzeczywiście tak jest. Działania call center obejmują m.in. infolinię informacyjną, obsługę reklamacji, helpdesk, back office czy badania konsumenckie. Przeniesienie procesów

Mała firma 0 Comments

Inwentaryzacja środków trwałych – kluczowe pojęcia

Efektywne zarządzenie majątkiem to nie tylko obowiązek przedsiębiorcy, ale i też warunek sukcesu. Bez odpowiedniego śledzenie tego, co gdzie się znajduje i jak przebiegają w firmie kluczowe procesy „obiegu” elementów

Coraz więcej firm zmaga się z niedoborem pracowników

Niskie bezrobocie i duża rotacja kadr to obecnie poważne wyzwania dla pracodawców. Zyskują firmy, które dbają o swoich pracowników. Często słyszymy o rynku pracownika, natomiast nazwałbym go raczej rynkiem dobrego pracodawcy – mówi Jacek

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post