Czym są i jak dzielimy odpady przemysłowe?

Czym są i jak dzielimy odpady przemysłowe?

Odpady przemysłowe odróżnia się od grupy odpadów komunalnych ze względu na miejsce ich powstawania. Za odpady komunalne uważa się wszystkie śmieci powstałe w gospodarstwach domowych w związku z potrzebami bytowymi ludności, natomiast odpady przemysłowe obejmują, w skrócie rzecz ujmując, pozostałości po działalności o charakterze przemysłowym, a więc generowane są w zakładach prowadzących działalność gospodarczą różnego typu. Już te ramy definicyjne sygnalizują, że odpady pochodzenia przemysłowego to bardzo niejednorodna frakcja odpadowa, która obejmuje materiały o różnych właściwościach, zależnych m.in. od branży, która jest źródłem jej powstania.

Odpady pochodzące z przemysłu klasyfikowane według źródła ich pochodzenia

Odpady z działalności przemysłowej najczęściej kategoryzowane bywają na podstawie źródła, z którego pochodzą i na takiej klasyfikacji opiera się np. najważniejszy dokument prawny dotyczący gospodarowania odpadami, a więc ustawa o odpadach. Według klasyfikacji zaproponowanej przez legislatorów wyróżnia się 19 kategorii odpadów innych niż komunalne, wśród których znajdują się m.in. odpady pochodzące z przemysłu wydobywczego i górnictwa, rolnictwa, sadownictwa, odpady z przemysłu przetwórstwa drewna, odpady z procesów termicznych, odpady opakowaniowe, odpady medyczne i weterynaryjne, odpady budowlane i inne. W obrębie tych grup wyodrębnić można następnie jeszcze podgrupy, które obejmują odpady przemysłowe bliskie pod względem występowania głównego składnika i właściwości, a nawet rodzaje, uwzględniające bardziej specyficzne cechy odpadów.

Inne rodzaje klasyfikacji odpadów przemysłowych

Odpady z różnych gałęzi przemysłu można również klasyfikować, biorąc pod uwagę ich właściwości fizyczne lub chemiczne, co na przykład pozwala wyodrębnić wśród odpadów przemysłowych odpady płynne w postaci chemicznych cieczy, zanieczyszczonej wody czy osadów ściekowych oraz odpady stałe. Inny podział, często stosowany w opracowaniach dotyczących gospodarowania odpadami, ich recyklingu i odzysku, wśród odpadów pochodzących z działalności przemysłowej rozróżnia mineralne surowce odpadowe (głównie odpady z górnictwa i przemysłu energetycznego), odpady energetyczne oraz odpady niebezpieczne.

Szczególna grupa odpadów przemysłowych – odpady niebezpieczne

Odpady przemysłowe niebezpieczne z punktu widzenia ochrony środowiska oraz zdrowia i życia ludzi wymagają przestrzegania szczególnych zasad w zakresie ich zbierania, magazynowania, transportu oraz utylizacji. Utylizacja odpadów niebezpiecznych, która zmierzała dawniej głównie do ich unieszkodliwienia, dziś koncentruje się w większym stopniu na ich odzysku. Dokonania jednej z funkcjonujących w Polsce firm, zajmującej się kompleksowym zarządzaniem odpadami z przemysłu różnych branż – Stena Recycling – uświadamiają, że odpady niebezpieczne, uważane dotąd za uciążliwą i bezużyteczną frakcję śmieci, również mogą być wartościowym źródłem surowców. W działalności  Stena Recycling odzyskuje się np. metale z odpadów niebezpiecznych takich jak akumulatory czy katalizatory, popioły wykorzystuje się do produkcji materiału drogowego, a kwasy w produkcji przemysłu chemicznego. Praktyki te dowodzą, że funkcjonujący niekiedy podział odpadów przemysłowych na frakcje zdatne do odzysku oraz te, przeznaczone jedynie do neutralizacji można przesuwać z korzyścią dla gospodarki i środowiska.

Previous Podpis kwalifikowany a profil zaufany ‒ poznaj najważniejsze różnice
Next Zawód z misją – praca opiekunki osób starszych

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Klienci banków stawiają na płatności bezgotówkowe

W ubiegłym roku klienci polskich banków dokonali w sumie 1,8 mld przelewów na łączna kwotę 4,7 bln zł – wynika z Raportu NetB@nk Związku Banków Polskich. Wśród usług bankowych najszybciej rośnie popularność

Wiadomości 0 Comments

Jak zaoszczędzić na koncie bankowym? To proste!

Czy na koncie osobistym da się oszczędzić? Zdecydowanie tak! Jak wybrać rachunek, który ochroni portfel przed zbędnymi wydatkami i… ułatwi życie? Współczesne konta osobiste nie służą już wyłącznie gromadzeniu pieniędzy,

Wiadomości 0 Comments

Warszawa to biznesowe centrum tej części Europy

Warszawa jest drugim największym ośrodkiem usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej i jednym z największych w całej Europie. Działalność prowadzi tu 215 centrów usług, należących do 206 inwestorów z 27 państw, które zatrudniają 55 tys. pracowników.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post