Dodatek funkcyjny – jak go uwzględnić w wynagrodzeniu urlopowym?

Dodatek funkcyjny – jak go uwzględnić w wynagrodzeniu urlopowym?

Pracownica ma przyznany dodatek funkcyjny w okresie 1 marca – 30 czerwca 2019 r. Korzysta z urlopu wypoczynkowego w kwietniu. Czy ten dodatek wliczać jej do wynagrodzenia urlopowego jako składnik zmienny, czy stały? Pracownica ta otrzyma w sierpniu nagrodę jubileuszową. Czy wówczas do jej podstawy musimy wliczać ten dodatek (w sierpniu ten dodatek nie będzie jej już przysługiwał, ale gdyby liczyć do podstawy składniki z trzech miesięcy, to w tym okresie jeszcze dodatek był)?

Dodatek funkcyjny nie będzie wliczany do podstawy nagrody jubileuszowej. Natomiast przysługuje za czas urlopu wypoczynkowego.

Dodatek funkcyjny najczęściej jest składnikiem ustanowionym w stawce miesięcznej w stałej wysokości, ustalonym kwotowo (np. 500 zł) lub stanowi stały procent wynagrodzenia zasadniczego w stałej miesięcznej stawce (np. 10% wynagrodzenia w wysokości 3.000 zł).

Natomiast rzadziej dodatek ten występuje jako składnik zmienny, czyli taki, który co miesiąc może przybierać różną wartość w zależności od określonych warunków. Wtedy taki dodatek ustala się widełkowo – kwotowo lub procentowo (np. od 50 zł do 300 zł lub od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

Jeśli chodzi o wynagrodzenie urlopowe, to ze składników ustalonych w stawce miesięcznej w stałej wysokości nie wyznaczamy podstawy wymiaru tego wynagrodzenia. Po prostu wypłacamy taki składnik – jak np. dodatek funkcyjny – w pełnej wysokości, razem z wynagrodzeniem zasadniczym miesięcznym. Chodzi bowiem o to, by pracownik za czas urlopu wypoczynkowego otrzymał takie wynagrodzenie, jakie zazwyczaj uzyskuje za czas wykonywania pracy. Pracownica, która skorzysta z urlopu w kwietniu i w tym miesiącu przysługuje jej ten dodatek, powinna go otrzymać normalnie, jak za miesiąc pracy.

Ponowne naliczenie podstawy po zmianie w składnikach

Jeśli dodatek jest składnikiem zmiennym przysługującym za okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, to zasada jest taka, że uwzględniamy go przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, czyli z okresu styczeń–marzec. Jednak w omawianym przypadku dodatek został wprowadzony dopiero w marcu, co oznacza, że zastosowanie znajdzie kolejna zasada. W razie zmiany w zmiennych składnikach wynagrodzenia lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustalamy podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustalamy ponownie z uwzględnieniem tych zmian.

Oznacza to, że jeśli dodatek funkcyjny jest faktycznie składnikiem zmiennym, to musimy przyjąć, że dodatek ten przysługiwał przez cały 3-miesięczny okres, czyli od stycznia do marca i trzeba wyznaczyć podstawę wynagrodzenia urlopowego z tego okresu. Podkreślam jednak, że dotyczy to tylko składników zmiennych.

Nie przyjmujemy składnika, do którego prawo wygasło

Nagrodę jubileuszową obliczamy z wynagrodzenia miesięcznego ustalonego według zasad obowiązujących przy wyznaczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Jeśli pracownik nabędzie do niej prawo w sierpniu, kiedy dodatek funkcyjny już nie będzie mu przysługiwał (prawo do niego wygaśnie), to dodatek ten nie będzie podlegał wliczeniu do podstawy nagrody – niezależnie, czy jest składnikiem stałym, czy zmiennym. W miesiącu nabycia prawa do nagrody ten składnik wynagrodzenia już bowiem nie istnieje.

Podstawa prawna:

  • art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Izabela Nowacka
specjalista ds. kadrowo-płacowych
ekspert portalu Portalkadrowy.pl

Previous Dziś największe firmy wchodzą do systemu PPK. Rynek kapitałowy zyska 3–4 mld zł w przyszłym roku
Next Transakcje na kryptowalutach przestaną być anonimowe. Giełdy będą musiały udostępniać dane klientów

Może to Ci się spodoba

Alternatywne spółki inwestycyjne nowością na polskim rynku kapitałowym

Nowością na polskim rynku jest format inwestycyjnych spółek alternatywnych, czyli funduszy typu private equity/venture capital, ale o mniejszym zakresie działania i pozyskującym środki na inwestycje z emisji własnych akcji. Taki model działania umożliwia

Branża leasingowa korzysta z dobrej koniunktury. W tym roku może sfinansować inwestycje firm za co najmniej 80 mld zł

2018 rok może się zakończyć inwestycjami sfinansowanymi leasingiem na poziomie co najmniej 80 mld zł – prognozuje prezes Santander Leasing (wcześniej BZ WBK Leasing) Szymon Kamiński. Dla branży bardzo udane

Producenci żywności wciąż korzystają na rosnącej zamożności polskiego konsumenta i wzroście eksportu

Polski eksport żywności może w tym roku zwiększyć wartość o niemal 7 proc., czyli o ponad 2 mld euro. Pomagają mu wysoki popyt na świecie, konkurencyjne ceny i wysoka jakość. Także polscy konsumenci mają

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post