IKE i IKZE: oszczędzanie z ulgą

IKE i IKZE: oszczędzanie z ulgą

Na niekorzystne trendy demograficzne wpływu nie mamy, ale na wysokość przyszłej emerytury już tak. Dodatkowe zabezpieczenie przyszłości to już dziś de facto obowiązek każdego z nas.

Demografia jest nieubłagana: nie ma szans na to, by obowiązkowe świadczenia emerytalne zapewniły jakość życia z okresu aktywności zawodowej. Problem starzenia się społeczeństwa, już odczuwalny w krajach zachodniej Europy, wkrótce da o sobie znać także w Polsce. I to z niedocenianą przez wielu z nas siłą. Według opublikowanej w październiku 2014 roku przez Główny Urząd Statystyczny „Prognozy ludności na lata 2014–2050” do połowy wieku populacja naszego kraju zmniejszy się o 4,5 mln osób. Równocześnie szybko będzie rosnąć średni wiek mieszkańca Polski. Dziś mediana wieku to 38,2 lat, ale za 35 lat ma ona wynieść 50. Z punktu widzenia stabilności systemu emerytalnego jednak najbardziej złowieszczy wymiar ma inny wskaźnik: prognozowany indeks starości, czyli proporcja osób młodych (do 14. roku życia) do osób starszych (powyżej 65. roku życia). Dziś na 1000 juniorów przypada 983 seniorów – w 2050 roku liczba osób w wieku 65+ wzrośnie niemal trzykrotnie, do 2693.

Ta dysproporcja przełoży się na wydolność systemu emerytalnego – dlatego powinniśmy już dziś pomyśleć o zabezpieczeniu przyszłości. Dodatkowy kapitał, który uzupełni świadczenie z ZUS i (ewentualnie) OFE, to komfort psychiczny nie tylko dla samego emeryta, lecz także jego najbliższych. Zgromadzone środki pozwolą zarówno na spokojne życie, zakup leków, rehabilitację, jak i na hobby czy np. podróże, na które wcześniej nie zawsze udawało się znaleźć czas.

Zachętą do długoterminowego oszczędzania są ulgi podatkowe obecne w dwóch produktach finansowych dostępnych w ramach III filaru emerytalnego: indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Ich nazwa jest zbliżona, ale różnią się one rodzajem preferencji podatkowych. Co ważne, można skorzystać jednocześnie z obu produktów. Dlatego jeśli zabezpieczenie emerytalne jest dla nas ważne, warto gromadzić pieniądze zarówno na IKE , jak i na IKZE.

Potencjalne korzyści z IKE są znaczące, zwłaszcza jeśli udałoby się zasilać konto kwotą równą limitowi wpłat na dany rok kalendarzowy (np. w 2014 roku wynosi on 11 238 zł) i wytrwać w tym postanowieniu do czasu, kiedy zgodnie z ustawą o IKE i IKZE będzie można dokonać wypłaty środków. Uzyskamy wtedy zwolnienie wypracowanych zysków z 19-procentowego podatku od dochodów kapitałowych. Nawet jeśli nie jesteśmy w stanie wykorzystać w pełni limitu, warto zasilać IKE adekwatnie do swoich możliwości. Przy 200 zł wpłacanych co miesiąc i średniej stopie zwrotu z inwestycji na poziomie 6% ulga podatkowa po 30 latach wyniesie 23,5 tys. zł. Przy takich założeniach u progu emerytury będziemy dysponować dodatkowym kapitałem w wysokości blisko 196 tys. zł.

Powyższe wyliczenia mają na celu zaprezentowanie zasad funkcjonowania mechanizmów finansowych i mają charakter wyłącznie poglądowy. Wykorzystana stopa zwrotu jest hipotetyczna i nie może być interpretowana jako gwarancja uzyskania podobnego wyniku w przyszłości.

Konstrukcja IKZE jest odmienna. Zakłada ona, że zachęta podatkowa pojawia się już na początku inwestycji. Każdą wpłatę na konto – do ustalonego limitu (w 2014 roku 4 495,20 zł) – możemy odliczyć od podstawy opodatkowania w danym roku. Co ważne, po zmianach z początku 2014 roku kwota limitu jest stała dla wszystkich, niezależnie od dochodu. Warto pamiętać, że w 2014 roku maksymalna kwota ulgi wynosi odpowiednio 809 zł lub 1 438 zł – w zależności od stawki podatku dochodowego: 18% lub 32%. Oszczędzając na IKZE, musimy jednak liczyć się z tym, że przy wypłacie środków z konta (po osiągnięciu 65. roku życia oraz pod warunkiem dokonywania wpłat co najmniej w 5 latach kalendarzowych) zapłacimy 10-procentowy podatek dochodowy.

W ofercie Pioneer Pekao TFI dostępne są dwa programy, które w prosty i wygodny sposób pozwalają na długoterminowe oszczędzanie na emeryturę. Poza ulgami podatkowymi zapewniają także dodatkowe korzyści. Przykładowo, Program Pioneer Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (Program IKZE) posiada mechanizm dostosowania poziomu ryzyka i potencjału wzrostu inwestycji do okresu oszczędzania pozostałego do ukończenia przez oszczędzającego 65. roku życia. Proporcje podziału wpłat pomiędzy poszczególne subfundusze Pioneer wchodzące w skład Portfela Programu zmieniają się wraz z upływem lat tak, aby zapewnić początkowo większy potencjał zysku z rynku akcji, a następnie ograniczać ryzyko w miarę zbliżania się końca okresu oszczędzania.

Program Pioneer Indywidualne Konta Emerytalne (Program IKE) daje zaś inwestorom dużą swobodę w doborze strategii inwestycyjnej. Mogą oni zbudować swój portfel, opierając się maksymalnie na trzech funduszach/subfunduszach wybranych spośród szerokiej oferty dostępnej w Programie IKE, zróżnicowanych zarówno pod względem udziału części akcyjnej i obligacyjnej, jak i zasięgu geograficznego.

Piotr Szulec, Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej w Pioneer Pekao Investment Management

Previous Komunikat po posiedzeniu KSF
Next W tym roku wzrosną raty nie tylko kredytów we frankach

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 1Comments

3 sprawdzone sposoby oszczędzania pieniędzy na emeryturę. Który najlepszy?

Coraz gorętsza staje się dyskusja na temat przyszłych świadczeń emerytalnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To żadna tajemnica, że emerytury będą coraz niższe, w niektórych przypadkach mogą sięgnąć nawet zaledwie ok.

Wiadomości 0 Comments

Korupcja w Polsce wciąż jest problemem

38 proc. Polaków postrzega korupcję jako poważny problem w naszym kraju – wynika z danych EY. To znacznie mniej niż w Europie Środkowo-Wschodniej. Mimo to skala tego zjawiska wciąż jest niepokojąco duża – ok.

Wiadomości 0 Comments

Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach może spaść do zera. Będzie to możliwe dzięki nowym technologiom

Co roku na drogach całego świata ginie ponad 1,25 miliona osób. Zdecydowana większość wszystkich wypadków to efekt błędu człowieka. Odkąd w samochodach osobowych w Europie obowiązkowo montowane są systemy wspomagania hamowania, liczba

Zarządzanie 3 komentarze

Zwolnienia grupowe dla każdego?

Jedną z podstawowych, a zarazem najbardziej pożądanych przez osoby szukające zatrudnienia na rynku pracy, form zatrudnienia, jest umowa o pracę. Polski ustawodawca nie tylko podkreśla znaczenie stosunku pracy dla gospodarki,

Wiadomości 0 Comments

Wartość polskiego rynku reklamowego przekroczy w tym roku 7 mld zł

W tym roku polski rynek reklamowy zanotuje nieco ponad 2-proc. wzrost, a jego wartość przekroczy 7 mld zł – wynika z prognoz firmy Zenith. Pieniądze reklamodawców wciąż najszerszym strumieniem płyną do

Wiadomości 0 Comments

Płeć przełożonego ma duży wpływ na pracę zespołu

Kobiety i mężczyźni różnią się w sposobie zarządzania podwładnymi – wynika z badań przeprowadzonych przez IQS i agencję monitorowania mediów Newspoint. Dlatego płeć szefa ma znaczenia dla pracy całego zespołu. Wadą kobiet szefów jest emocjonalny styl

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź