Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Jakie kroki prawne możesz podjąć?

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Jakie kroki prawne możesz podjąć?

Wcześniejsza likwidacja polisolokaty wiąże się z utratą części lub całości zgromadzonych na koncie środków. Obowiązujące przepisy prawa oraz aktualne orzecznictwo otwierają jednak drogę do odzyskania wpłaconych pieniędzy.

Polisolokata to umowa ubezpieczenia na życie zawierana z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Ubezpieczony posiadacz lokaty zobowiązuje się do regularnego wpłacania środków, które inwestowane w fundusze inwestycyjne, mają przynosić zysk. W założeniu klient, w dowolnym momencie, może wypłacić gromadzone w formie składek środki, powiększone o uzyskaną z tytułu inwestowania nadwyżkę. Praktyka wygląda jednak inaczej.

Wcześniejsze wypowiedzenie umowy, a tym samym chęć wypłacenia pieniędzy, wiąże się z dodatkowymi opłatami. Opłata likwidacyjna, warunkowa, wykupu to tożsame pojęcia zapisane w umowie, których celem jest potrącenie wpłaconych środków. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że klienci tracą od 40 do 80% zgromadzonych oszczędności, a w skrajnych wypadkach, kiedy do rozwiązania umowy dochodzi w 1 lub 2 roku trwania, nawet 100%. Obowiązujące przepisy oraz aktualne orzecznictwo pozwalają skutecznie odzyskać pieniądze ulokowane na polisolokacie. Jakie kroki prawne można podjąć?

Najważniejsze jest wypowiedzenie polisolokaty w sposób określony w umowie. Wypłacenie przez UFK części lub całkowite potrącenie zgromadzonych składek otwiera drogę do dochodzenia zatrzymanych środków przed sądem. Aby domagać się ich zwrotu w całości, należy oprzeć powództwo przeciwko ubezpieczycielowi na zarzucie nieważności umowy. Poprzeć możemy je kilkoma argumentami.

Po pierwsze, na co wprost wskazuje orzecznictwo, polisolokaty są nieważne, bo pozostają w sprzeczności z istotą stosunku prawnego ubezpieczenia określoną w Kodeksie cywilnym. Przewidując, że w razie wypadku, ubezpieczony otrzyma świadczenie w wysokości zbliżonej do wartości dotychczas wpłaconych składek, nie dają mu one realnej ochrony. Co więcej, ubezpieczyciel nie ponosi faktycznego ryzyka. Z powyższego jasno wynika więc, że polisolokaty to umowy wyłącznie inwestycyjne, a nie ubezpieczenia.

Nieważność umowy z UFK można podnosić też w oparciu o art. 3851 k.c., który stanowi, że konsument nie jest związany postanowieniami umowy, które nie zostały określone z nim indywidualnie, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Niepodlegające negocjacji zapisy, dotyczące opłaty likwidacyjnej, są zatem ewidentnie niedozwolonymi postanowieniami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Skuteczne wykazanie nieważności umowy z UFK stanowi podstawę do zwrotu wszystkich wpłaconych składek na podstawie art. 410 k.c. i art. 405 k.c., czyli w oparciu o pojęcie świadczenia nienależnego i bezpodstawnego wzbogacenia.

Previous Jak kupować meble do biura, aby później nie żałować swojej decyzji?
Next Profesjonalne tłumaczenie tekstów

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Nowy Dyrektor Zarządzający TransferGo

Do Zespołu TransferGo, lidera wśród firm oferujących międzynarodowe przelewy online, dołączył Orkun Eti, który objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego TransferGo w Niemczech.  Orkun Eti będzie odpowiedzialny za prowadzenie biura TransferGo w

Ulgi na podatek leśny

Podatek leśny pobierany jest w związku z posiadaniem lasów, które wykorzystywane są do działań niezwiązanych z leśnictwem. Niektórzy właściciele obszarów leśnych mogą liczyć na ulgi podatkowe. Jakie warunki należy spełnić,

Wiadomości 0 Comments

Firmy za rzadko biorą pod uwagę potrzeby starszych klientów

Mimo że rośnie odsetek starszych ludzi, którzy chętnie korzystają z komputerów i surfują po internecie, duża grupa seniorów wciąż unika nowych technologii. Przede wszystkim z powodu strachu przed popełnieniem błędów. Eksperci podkreślają, że

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post