Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

Postępująca globalizacja sprawia, że z roku na rok coraz więcej polskich firm szuka klientów czy partnerów biznesowych za granicą, praktycznie na całym świecie. O ile w bezpośrednich rozmowach biznesowych wielu przedsiębiorców jest w stanie sobie poradzić, tak w przypadku wszelkiego rodzaju dokumentów, konieczne staje się już skorzystanie z tłumacza przysięgłego. Zobacz kto jest uprawniony do wykonywania tłumaczenia przysięgłego, czym różni się tłumaczenie przysięgłe od zwykłego i jakie dokumenty wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego.

Kto jest uprawniony do wykonywania tłumaczenia przysięgłego?

Z racji wagi tłumaczonych dokumentów, tłumacz przysięgły należy do zawodów zaufania publicznego. Zawód ten jest ściśle uregulowany w prawie, a dokładnie w Ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (tekst jednolity). Ustawa określa warunki i tryb nabywania oraz utraty prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Jak wynika z przepisów ustawy, tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która:

 •  ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatelstwo Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
 •  zna język polski;
 •  ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 •  nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
 •  ukończyła studia wyższe;
 •  złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej “egzaminem na tłumacza przysięgłego”.

Przedsiębiorcy lub wszyscy zainteresowani, którzy z racji obowiązków i kontaktów wybiegających daleko poza granice kraju, muszą skorzystać z usług tłumacza przysięgłego, mogą sprawdzić wiarygodność tłumacza – na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości znajdziemy listę tłumaczy przysięgłych. Oferta tłumaczy przysięgłych w Polsce jest dosyć szeroka, znajdziemy tłumacza przysięgłego praktycznie każdego języka, jaki jest używany na świecie. Tłumaczy najbardziej popularnych języków znajdziemy praktycznie w każdym mieście, wystarczy przejrzeć ogłoszenia w prasie czy Internecie i wyszukać na przykład anons tłumacz przysięgły francuskiego Kraków.

Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe

Choć teoretycznie tłumaczenie przysięgłe nie różni się zasadniczo od zwykłego tłumaczenia, to jednak w praktyce tłumaczenie przysięgłe ma nieco innych charakter (ciężar gatunkowy). Tłumacz przysięgły, a dokładnie jego wykształcenie, doświadczenie i rzetelność są gwarancją, że tłumaczenie  będzie wykonane zgodnie z wszystkimi zasadami. Tłumaczenie przysięgłe musi być poprawne nie tylko pod względem merytorycznym, ale także językowym czy stylistycznym.

Ponadto tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność prawną za jakość tłumaczenia, w razie jakichś błędów, to on poniesie odpowiedzialność prawną i finansową. Trzeba pamiętać, że dokumenty wymagające tłumaczenia przysięgłego wywołują skutki prawne i biznesowe, są przedkładane w urzędach i sądach, dlatego każdy termin i zwrot muszą być przetłumaczone zgodnie ze sztuką translatorską. W tłumaczeniach przysięgłych niezależnie od języka – czy to angielskiego, francuskiego, czy nawet chińskiego i hebrajskiego, nie ma miejsca na różnego rodzaju interpretacje czy domysły. Tłumaczenie przysięgłe musi dokładnie odzwierciedlać tłumaczony teksty. Każdy tłumacz przysięgły, niezależnie czy jest pracownikiem większej kancelarii czy prowadzi swoją praktykę samodzielnie, tak jak na przykład http://www.wwojtowicz.pl/ składa własnoręcznie podpis pod każdym tłumaczeniem. Obok podpisu i danych, wymagana jest także pieczątka. Dopiero tak sporządzony dokument ma moc prawną i może być przedkładany w urzędach czy innych instytucjach, wymagających uwierzytelnionego tłumaczenia.

Jakie dokumenty wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego?

Tłumaczenia przysięgłe wymagane są prawem w wielu dziedzinach życia społecznego. Najczęściej przetłumaczonych dokumentów przez tłumacza przysięgłego żądają urzędy, sądy czy inne instytucje państwowe. Jednak spektrum spraw i organizacji, gdzie nie można się obejść bez tłumacza przysięgłego, jest bardzo szerokie. Do najczęściej tłumaczonych dokumentów należą:

 • dokumenty sądowe (pozwy, wyroki itp.)
 • dokumenty urzędowe,
 • dokumenty stanu cywilnego,
 • dokumenty osobiste i paszporty,
 • dokumenty skarbowe.
 • akty notarialne,
 • wypisy z ksiąg wieczystych,
 • pełnomocnictwa,
 • dokumenty unijne,
 • dokumenty firmowe,
 • dokumenty samochodowe,
 • świadectwa i dyplomy,
 • zaświadczenia i certyfikaty.

Podsumowanie

W świecie bez granic rola tłumacza przysięgłego jest nie do przecenienia. Praktycznie każda aktywność związana z zagranicą, niezależnie czy chodzi o bliską Francję, czy odległą Japonię, wymaga na jakimś etapie uwierzytelnionego tłumaczenia, począwszy od spraw tak banalnych, jak zakup auta, poprzez działalność biznesową, a skończywszy na problemach medycznych czy prawnych. Tłumaczenia przysięgłe najczęściej dotyczą spraw ważnych, dlatego warto wybrać dobrego tłumacza. Warto sprawdzić nie tylko, czy jest w rejestrze ministerstwa, ale czy posiada doświadczenie w interesującej nas dziedzinie.

Previous Sklep Fair Play Plus – szeroki wybór środków czystości
Next Kalendarze na 2021 rok jako skuteczna forma reklamy

Może to Ci się spodoba

Dofinansowanie unijne dla firm

Fundusze unijne to olbrzymia szansa dla polskich firm. Dzięki nim mogą nie tylko z powodzeniem konkurować na wspólnym rynku, ale także inwestować w nowe technologie. Sprawdź czy Twoja firma może

Rekordowo niskie bezrobocie wymusza na pracodawcach inwestycje

Bez pracy jest zaledwie nieco ponad milion dorosłych Polaków. Pracodawcy mają więc coraz większy problem z pozyskaniem i utrzymaniem pracowników, dlatego muszą inwestować. Pierwszą oznaką tego jest wzrost wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych. Firmy

Firma 1Comments

Jak uchronić firmę od bankructwa?

W styczniu i lutym ubiegłego roku w Polsce wyrejestrowano ponad 50 tysięcy firm. W tym samym czasie działalność uruchomiło jedynie 40 tysięcy przedsiębiorców. Najgorzej dzieje się w sklepach detalicznych, a

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post