Najmniej kosztowne rozwiązanie do tłumaczenia kart charakterystyki

Najmniej kosztowne rozwiązanie do tłumaczenia kart charakterystyki

REACH wymaga dostarczenia MSDS w języku kraju, w którym substancja lub mieszanina jest stosowana. Tłumaczenie takiego dokumentu może być skomplikowane: jakie są środki do skorelowania skuteczności i zgodności? Czy istnieje tłumaczenie środków, które są specjalnie dostosowane do MSDS? Czy istnieją europejskie normy dotyczące tłumaczenia MSDS?

Warunki wstępne:

Czy znasz rozporządzenie REACH w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS)? Czy wiesz, jakie są obowiązki dotyczące zgodnej z MSDS, w zależności od statusu użytkownika – np.: downstream lub formulator? W razie wątpliwości proszę zapoznać się z naszą instrukcją “Jak prawidłowo napisać kartę charakterystyki?

Tłumaczenie MSDS: wymóg prawny

REACH przewiduje obowiązek tłumaczenia MSDS. Zgodnie z art. 31 ust. 5 “karta charakterystyki jest dostarczana w języku urzędowym państwa członkowskiego (państw członkowskich), w którym substancja lub preparat jest wprowadzany do obrotu, chyba że dane państwo(-a) członkowskie postanowi(-ą) inaczej”.

Obecnie w Europie obowiązują 24 języki urzędowe. W przypadku importowania substancji lub mieszanin, należy upewnić się, że karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) została dostarczona w języku ojczystym pracownika lub języku przez niego zrozumiałym.

Jeśli na przykład importujecie Państwo w Belgii, musicie dostarczyć MSDS w dwóch językach urzędowych: francuskim i flamandzkim.

W kierunku harmonizacji na poziomie europejskim?

Na poziomie europejskim istnieje katalog standardowych zwrotów dla kart charakterystyki Materaila, który nazywa się EuPhrac. Katalog ten został pierwotnie napisany w języku angielskim i Gernman. Gromadzi on zwroty, które są powszechnie używane w kartach charakterystyki materiałów.

Nie ma jednak oficjalnego tłumaczenia tego katalogu na 24 inne języki europejskie.

Jaka jest metodologia tłumaczenia MSDS?

Tłumaczenie MSDS może być skomplikowane, ponieważ tłumacz musi posiadać wiedzę z zakresu chemii i zagrożeń zawodowych. W przeciwnym razie istnieje ryzyko popełnienia błędu, który ma wpływ na bezpieczeństwo pracownika.

Treść MSDS musi być ponadto dostosowana do regionalnej specyfiki regulacyjnej (numer telefonu alarmowego w sekcji 1, dopuszczalne wartości narażenia zawodowego w sekcji 8, wykaz przepisów odpowiadających substancji w sekcji 15).

W ten sposób można wybrać jedno z dwóch poniższych rozwiązań do tłumaczenia MSDS:

Zapytaj biuro tłumaczeń

Używaj specjalnego oprogramowania do tłumaczenia MSDS

Zwróćmy uwagę, że zastosowanie rozwiązania programowego ma szczególne znaczenie w przypadku wielu MSDS.

Wskazówki dotyczące redukcji kosztów tłumaczeń

Ze względu na złożoność tłumaczenia MSDS, eksperci opracowali rozwiązanie programowe: SDS Factory, które integruje narzędzie do tłumaczenia, które wykorzystuje katalog standardowych fraz, w tym EuPhrac. Katalog ten jest wzbogacany za każdym razem, gdy wykonywane jest tłumaczenie. Gdy zdanie w MSDS nie odpowiada wpisowi w katalogu, SDS Factory umożliwia użytkownikowi tłumaczenie za pomocą narzędzia do automatycznego tłumaczenia.

SDS Factory Software oferuje tłumaczenie na 24 języki europejskie – w tym rosyjski, ukraiński i islandzki – które obejmują 34 kraje.

Więcej informacji na stronie http://doradztwochemiczne.pl/

Previous Czym zajmują się brokerzy ubezpieczeniowi?
Next Pisanie projektów Unijnych

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Rekordowy rok na rynku nieruchomości przemysłowych i logistycznych

W Polsce jest dostępnych ponad 10 mln mkw. powierzchni przemysłowej i logistycznej. W budowie jest kolejnych 750 tys. mkw. – wynika z raportu CBRE. Perspektywy dla rynku są bardzo dobre, choć nie można wykluczyć

Wiadomości 0 Comments

Upadłość konsumencka osób fizycznych – to może spotkać każdego

Z każdym kolejnym rokiem liczba upadłości konsumenckich jest coraz większa. W pierwszym półroczu 2017 r. grono bankrutów powiększyło się o 2780 osób. W drugim kwartale odnotowano kolejny rekord. Zdarza się,

Wiadomości 0 Comments

Zyskowne inwestycje w kryzysie i podczas ożywienia

Inwestycja z definicji jest sposobem na pomnożenie posiadanego kapitału czy zasobów. Zawiera wbudowane ryzyko niepowodzenia i straty. Zawiera również szanse na zysk… Planując inwestycje musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post