Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia

1 maja 2004 roku Polska została kolejnym członkiem Unii Europejskiej. Członkostwo w UE stało się dla Polski szansą na rozwój gospodarczy. I tak się stało. Było to między innymi zasługą transferów z Unii Europejskiej. W latach 2007-2013 Polska była największym beneficjentem funduszy europejskich.

Do Polski napływały i nadal napływają środki finansowe między innymi w postaci dopłat dla rolników. Uruchomione zostały również różnego rodzaju programy operacyjne. Jednym z nich jest Program Operacyjny Polska Wschodnia.

Ogólnie o programie Polska Wschodnia Program Operacyjny

Polska Wschodnia to program, który trwa od roku 2014. Program zakończy się w roku 2020. Program ten mógł zostać uruchomiony po podpisaniu przez Radę Ministrów Umowy Partnerskiej. Miało to miejsce dnia 8 stycznia 2014 roku. Pula środków w ramach programu wynosi 2 1172 mld euro. Program Operacyjny Polska Wschodnia został przewidziany dla beneficjentów pochodzących z terenów pięciu województw.

O dofinansowanie z tego programu mogą ubiegać się beneficjenci z terenów następujących województw:

 • lubelskiego;
 • podlaskiego;
 • warmińsko-mazurskiego;
 • świętokrzyskiego;

Program Operacyjny Polska Wschodnia został stworzony po to, aby wymienione województwa stały się bardziej konkurencyjne. Kto może zostać beneficjentem Programu Polska Wschodnia?

Z dofinansowania w ramach Programu Polska Wschodnia mogły ubiegać się następujące podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i związki mające w nich udział;
 • uczelnie wyższe;
 • jednostki naukowe;
 • jednostki badawcze.

O dofinansowanie mogły ubiegać się także jednostki należące do Polskiej Akademii Nauk;

 • organizacje pozarządowe;
 • instytucje, które są istotne z punktu widzenia rozwoju danego województwa;
 • przedsiębiorcy.

Wnioski o dofinansowanie z programu Operacyjnego Polska Wschodnia mogła składać także Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad.

Szukasz pomocy w pozyskaniu funduszy ? Zobacz co mogą dla Ciebie zrobić specjaliści z A1 Europe. Sprawdź więcej TUTAJ >>

Wybór projektów do programu W przypadku Programu Operacyjnego Polska Wschodnia projekty wybierane są w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym. Nabór wniosków oraz ich ocenę przeprowadza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Agencja jest także organem uprawnionym do przyjmowania ewentualnych protestów. Podmioty zainteresowane składaniem wniosków o dofinansowanie w ramach programu Polska Wschodnia z harmonogramem ich składania mogą zapoznać się na stronie internetowej funduszeeuropejskie.gov.pl. lub na stronie Instytucji Pośredniczącej.

Wnioski składa się z wyprzedzeniem: w danym roku przyjmowane są wnioski na rok kolejny. Ogłoszenie o konkursie powinno zostać zamieszczone minimum 30 dni przed planowaną datą przyjmowania wniosków. Decyzja o przyznaniu dofinansowania przyznawana jest na podstawie wniosku oraz dołączonej do niego dokumentacji. Złożone wnioski są oceniane przez Komisję Oceny Projektów. Z listą projektów, które otrzymają dofinansowanie zainteresowane podmioty mogą zapoznać się na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.

Program Operacyjny Polska Wschodnia doskonale uzupełnia działania prowadzone w ramach programów krajowych.

Previous Jak znaleźć najtańszy kredyt hipoteczny?
Next CRM, jako narzędzie wygodnej pracy zdalnej na ciężkie czasy

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Zerowy deficyt oznacza, że nie zwiększamy długu publicznego

Nie milkną komentarze po przyjęciu projektu przyszłorocznego budżetu, który zakłada zerowy deficyt, czyli dochody na poziomie wydatków. Zdaniem prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbiety Mączyńskiej jest on nie tylko realny, choć

Wiadomości 0 Comments

Dochody rolników znacznie niższe niż innych grup zawodowych

Po wejściu do Unii Europejskiej w polskim rolnictwie zaszły duże zmiany. Rosną dochody gospodarstw rolnych, poprawia się też jakość życia na wsi, co jest zauważalne np. w dostępie do infrastruktury. Wciąż jednak

Wiadomości 0 Comments

Ile kosztuje kampania w Google Adwards

Skuteczność reklamy w Google jest tak oczywista, że nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że jest to wartościowa inwestycja. Jednak planując wdrożenie kampanii w Google Adwords, warto na początku przeanalizować

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post