Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia

1 maja 2004 roku Polska została kolejnym członkiem Unii Europejskiej. Członkostwo w UE stało się dla Polski szansą na rozwój gospodarczy. I tak się stało. Było to między innymi zasługą transferów z Unii Europejskiej. W latach 2007-2013 Polska była największym beneficjentem funduszy europejskich.

Do Polski napływały i nadal napływają środki finansowe między innymi w postaci dopłat dla rolników. Uruchomione zostały również różnego rodzaju programy operacyjne. Jednym z nich jest Program Operacyjny Polska Wschodnia.

Ogólnie o programie Polska Wschodnia Program Operacyjny

Polska Wschodnia to program, który trwa od roku 2014. Program zakończy się w roku 2020. Program ten mógł zostać uruchomiony po podpisaniu przez Radę Ministrów Umowy Partnerskiej. Miało to miejsce dnia 8 stycznia 2014 roku. Pula środków w ramach programu wynosi 2 1172 mld euro. Program Operacyjny Polska Wschodnia został przewidziany dla beneficjentów pochodzących z terenów pięciu województw.

O dofinansowanie z tego programu mogą ubiegać się beneficjenci z terenów następujących województw:

 • lubelskiego;
 • podlaskiego;
 • warmińsko-mazurskiego;
 • świętokrzyskiego;

Program Operacyjny Polska Wschodnia został stworzony po to, aby wymienione województwa stały się bardziej konkurencyjne. Kto może zostać beneficjentem Programu Polska Wschodnia?

Z dofinansowania w ramach Programu Polska Wschodnia mogły ubiegać się następujące podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i związki mające w nich udział;
 • uczelnie wyższe;
 • jednostki naukowe;
 • jednostki badawcze.

O dofinansowanie mogły ubiegać się także jednostki należące do Polskiej Akademii Nauk;

 • organizacje pozarządowe;
 • instytucje, które są istotne z punktu widzenia rozwoju danego województwa;
 • przedsiębiorcy.

Wnioski o dofinansowanie z programu Operacyjnego Polska Wschodnia mogła składać także Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad.

Szukasz pomocy w pozyskaniu funduszy ? Zobacz co mogą dla Ciebie zrobić specjaliści z A1 Europe. Sprawdź więcej TUTAJ >>

Wybór projektów do programu W przypadku Programu Operacyjnego Polska Wschodnia projekty wybierane są w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym. Nabór wniosków oraz ich ocenę przeprowadza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Agencja jest także organem uprawnionym do przyjmowania ewentualnych protestów. Podmioty zainteresowane składaniem wniosków o dofinansowanie w ramach programu Polska Wschodnia z harmonogramem ich składania mogą zapoznać się na stronie internetowej funduszeeuropejskie.gov.pl. lub na stronie Instytucji Pośredniczącej.

Wnioski składa się z wyprzedzeniem: w danym roku przyjmowane są wnioski na rok kolejny. Ogłoszenie o konkursie powinno zostać zamieszczone minimum 30 dni przed planowaną datą przyjmowania wniosków. Decyzja o przyznaniu dofinansowania przyznawana jest na podstawie wniosku oraz dołączonej do niego dokumentacji. Złożone wnioski są oceniane przez Komisję Oceny Projektów. Z listą projektów, które otrzymają dofinansowanie zainteresowane podmioty mogą zapoznać się na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.

Program Operacyjny Polska Wschodnia doskonale uzupełnia działania prowadzone w ramach programów krajowych.

Previous Jak znaleźć najtańszy kredyt hipoteczny?
Next CRM, jako narzędzie wygodnej pracy zdalnej na ciężkie czasy

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Dążenie do doskonałości i doskonałych zarobków, czyli polskie trendy na rynku szkoleń

Niezaprzeczalnym faktem jest, że skończenie studiów nie daje pewności znalezienia wymarzonej i dobrze płatnej pracy. Dyplom ukończenia uczelni ma dla pracodawcy znaczenie głównie w przypadku, gdy pracownik podejmuje pierwszą pracę.

Wiadomości 1Comments

Bezpieczeństwo finansowe twojej firmy zależy od Ciebie

Prewencja to nic innego jak właściwe zapobieganie zagrożeniom i usuwanie ich przyczyn na tyle wcześnie, by nie wpłynęły one w istotny sposób na bieżącą sytuację danego przedsiębiorstwa. Według danych Casus

Wiadomości 0 Comments

Rekordowy rok dla inwestycji zagranicznych

Nakłady inwestycyjne w projektach przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu były rekordowe i sięgnęły 1,7 mld euro. Jednym z liderów inwestycji zagranicznych była branża motoryzacyjna, a w Polsce ulokowane zostały fabryki gigantów takich jak

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post