Zasady przeprowadzania zwolnień grupowych w przedsiębiorstwie

Zasady przeprowadzania zwolnień grupowych w przedsiębiorstwie

Ryzyko związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i zatrudnianiem pracowników ponosi pracodawca. Prowadzi to często do trudnych sytuacji, a jedną z nich może być konieczność przeprowadzenia zwolnień grupowych, zgodnie z przewidzianą w przepisach specjalną i skomplikowaną procedurą.

Zwolnienia grupowe uregulowano w Ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ze zwolnieniem grupowym mamy do czynienia wtedy, gdy pracodawca, zatrudniający min. 20 pracowników, rozwiązuje stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę czy na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

  1. 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  2. 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  3. 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

We wskazanej ustawie przewidziano też tryb indywidualny tryb zwolnień. Tryb indywidualny ma zastosowanie, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy z przyczyn niedotyczących tego pracownika, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników, niż określona w poprzedzającym akapicie.

Specyficzna jest także sama procedura wypowiadania umów pracownikom w trybie zwolnień grupowych. Istotna modyfikacja dotyczy mechanizmów ochrony trwałości stosunku pracy. Zgodnie z art. 5 omawianej ustawy, przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia co do zasady nie stosuje art. 38 i 41 Kodeksu pracy, tj. przepisów dotyczących ochrony przed wypowiedzeniem w sytuacji, w której pracownik przebywa na urlopie czy w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy oraz dotyczących konsultacji zamiaru wypowiedzenia z organizacją związkową, a także  wszelkich przepisów odrębnych dotyczących szczególnej ochrony pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy, co oznacza, że w ramach zwolnień grupowych mechanizmy trwałości stosunku pracy nie mają zastosowania przykładowo wobec pracownika młodocianego w czasie trwania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego czy
pracownika będącego członkiem komitetu założycielskiego związku zawodowego.

Z całą pewnością można stwierdzić, iż mnogość obowiązków, jakie ciążą na pracodawcy w przypadku przeprowadzania tak skomplikowanej operacji jaką są zwolnienia grupowe, może być przytłaczająca. Każdy błąd w toku przeprowadzania takiej procedury może powodować konieczność wypłacenia dodatkowego odszkodowania pracownikom. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2008 r., sygn. akt II PK 137/08 i II PK 138/08, niezastosowanie lub naruszenie przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, skutkuje koniecznością zapłaty odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie umów o pracę –niezależnie od obowiązku wypłacenia odpraw. Aby mieć pewność, że zwolnienia grupowe w danym przedsiębiorstwie przeprowadzone zostaną zgodnie ze wszelkimi procedurami, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Najlepiej skorzystać  z usług kancelarii prawnej zajmującej się obsługą prawną spółek czy obsługą prawną przedsiębiorstw, gdyż tego rodzaju podmioty zajmują się także na co dzień świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa pracy. Przykładowo, w trójmieście jednym z podmiotów specjalizujących się w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa pracy jest Jedliński, Bierecki i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k.  Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej https://krpj.pl/specjalizacja/doradztwo-korporacyjne-i-prawo-spolek/.

Previous Jak znaleźć najlepszy kredyt gotówkowy na rynku?
Next Straciłeś klientów przez pandemię? Teraz możesz ich łatwo odzyskać

Może to Ci się spodoba

Dlaczego warto sprawdzić swój PIT w nowej usłudze Twój e-PIT

Choć zeznania podatkowe udostępnione w usłudze Twój e-PIT zostały przygotowane na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową, to nierzadko zawierają błędy lub wyliczenia w nich zawarte, są niekorzystne dla podatnika.

Co piąty hodowca to przedstawiciel młodego pokolenia

Większa otwartość na zmiany, korzystanie z nowych technologii i rozwiązań sprawdzonych na świecie, chęć ciągłego dokształcania się – te cechy charakteryzują młodych hodowców trzody i bydła, stanowiących dziś ponad 20-proc. grupę. Znaczna ich

Biuro rachunkowe 0 Comments

Program pit i załączniki do deklaracji podatkowych

Podatnicy rozliczający pity roczne często wypełniają oprócz podstawowego druku dodatkowo różne załączniki. Program pit umożliwia  wypełnienie wszystkich wymaganych załączników. Formularze załączników pomoże wybrać i wypełnić program pit. Najczęściej stosowane załączniki

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post