Zasięg kontroli podwładnych

Zasięg kontroli podwładnych

Koronawirus „wypchnął” na tzw. „pracę zdalną” wielu pracowników. Managerowie zostali postawieni wobec nowych wyzwań związanych z zarządzaniem ludźmi. Wiele organizacji nie miało do tej pory struktur, które byłyby adekwatne do takiego stylu pracy. Dotychczasowe standardy, nawyki i sposoby kierowania w wielu przypadkach musiały zostać poddane radykalnym zmianom.

Cel zarządzania, a zatem zapewnienie sprawnego i skutecznego osiągania celów organizacji się nie zmienił. Nowym elementem sposobu zarządzania jest rewolucja w procesie komunikowania się kierownictwa z podwładnymi. Podstawowe zadania każdego menadżera pozostały również niezmienne. Menedżer odpowiada przede wszystkim za realizacje procesu zarzadzania. Planuje, podejmuje decyzje, organizuje i przewodzi ludziom, kontroluje zasoby – ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne. Wszystkie zasoby wykorzystywane do wytwarzania produktów i usług pochodzą z otoczenia przedsiębiorstwa, dlatego osoby odpowiedzialne za zarządzanie powinny doskonale je rozumieć. Kluczem do osiągania sukcesów jest więc gruntowna wiedza, wynikająca z codziennego monitorowania zjawisk, które kształtują warunki prowadzenia biznesu.

Ujawnione możliwości

W tym kontekście szczególnie wartościowe okazuje się śledzenie informacji na temat innowacji związanych z organizacją pracy w systemie online lub hybrydowym – łączącym pracę zdalną i stacjonarną, czyli wykonywaną w sposób tradycyjny, w siedzibie firmy. Pierwszą, widoczną obserwacją jest wzrost znaczenia cyfrowych kompetencji komunikacyjnych – zarówno kierownictwa, jak i zespołów pracowniczych. Drugim zjawiskiem, które pośrednio jest skutkiem zmiany sposobu pracy wynikającej z pandemii, okazało się ujawnienie potencjalnych rezerw organizacyjnych. W dalszej perspektywie mogą one przyczynić się do wprowadzenia modyfikacji organizacyjnych, polegających na racjonalizacji zatrudnienia. Najbardziej efektywne byłoby wsparcie tego procesu poprzez inwestycje przedsiębiorstw w automatyzację, cyfryzację oraz inteligentne systemy wspierające podejmowanie decyzji zarządczych.

Odporność na pandemię

W Polsce istnieje olbrzymi i do tej pory niewykorzystany potencjał. Ciągle głównym czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej naszych przedsiębiorstw są niskie koszty pracy, a nie wysoka produktywność i efektywność, oparta na najnowocześniejszej technologii. Pandemia koronawirusa zadziwiła, wielu ekonomistów. Okazało się, że wzrosty PKB w krajach, które prawie całkowicie „zamknęły” gospodarkę były wyższe, niż tam, gdzie wprowadzono tylko nieznaczne ograniczenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Powodem takiej sytuacji wydaje się właśnie, większe zaangażowanie automatyki i informatyki w procesy wytwórcze. Takie rozwiązania zawsze będą bardziej produktywne i efektywne od niskopłatnej ludzkiej siły roboczej. Maszynom epidemia nie szkodzi. Tam, gdzie wartość dodana kreowana jest przez roboty i algorytmy, ludzie zwykle mają zasobniejsze konto bankowe niż w krajach technologicznie zacofanych.

Większa samodzielność to skuteczniejsza kontrola

Zmiany technologiczne oraz automatyzacja i robotyzacja procesów, a także praca zdalna to idealne środowisko do rozwijania zarządzania przez cele. Dzięki delegowaniu odpowiedzialności za osiąganie celów poszerza się kompetencje decyzyjne podwładnych. Zwiększenie zakresu zadań wykonywanych przez pracownika oznacza jednocześnie powierzenie mu rozszerzonej kontroli nad stanowiskiem pracy. Z drugiej strony, takiej decentralizacji powinna towarzyszyć zmiana w strukturze i systemie zarządzania organizacji. Bardzo ważna jest dokładna analiza rozpiętości i zasięgu kierowania. Rzeczywista rozpiętość kierowania określa liczbę podwładnych, których pracą dany przełożony rzeczywiście kieruje w obrębie organizacji[1]. Innym, ważnym parametrem jest zasięg kierowania, a więc liczba podwładnych podlegających kierownikowi na najniższym szczeblu[2].

Najefektywniejszy zespół

W tradycyjnych organizacjach o wysmukłych, mocno rozwiniętych strukturach – zasięg kierowania jest duży, a rozpiętość kierowania jest mała. Koordynacja podległych jednostek nie przysparza większych problemów, ponieważ menedżerowie nie są nadmiernie obciążeni. Wadą bardzo szerokiego zasięgu kierowania, zwłaszcza w warunkach związanych z telepracą jest rozbudowany łańcuch komunikacyjny. Może to skutkować w postaci wielu przekłamań i nieporozumień w procesie przekazywania informacji[3]. Rozpiętość kierowania określa się na podstawie liczby możliwych stosunków (relacji, interakcji) między członkami zespołu. Liczba podwładnych jednego menedżera nie powinna przekraczać 5 – 6. Najłatwiej kierować zespołem dwuosobowym – kontrola tylko sześciu interakcji. Na pięciu podwładnych przypada już, aż 100 interakcji[4].

Zwykło się sądzić, że tym „większy” jest jakiś menadżer, im więcej ludzi mu podlega.

Wielka liczba podwładnych zawsze budowała prestiż osób zarządzających. Jednak z punktu widzenia efektywności, tak duża rozpiętość kierowania może okazać się bardzo szkodliwa dla przedsiębiorstwa. Dotyczy to nie tylko funkcjonowania organizacji w trudnym okresie recesji, ale także i w czasie sprzyjającej koniunktury. Warto o tym pamiętać, przystępując do prac nad dostosowaniem firmy do nowych wyzwań w trudnym czasie wychodzenia gospodarki z koronawirusowej zapaści.

Autor: Dr Janusz Grobicki

[1]http://www.prakseologia.eu/files/2018_1_%20PRAKSEOLOGIA%20I%20ZARZADZANIE%20recenzenci.pdf (30.08.2020)

[2]http://fem.put.poznan.pl/poliadmin/didactics/0141262828.11%20rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87%20kierowania%20[tryb%20zgodno%C5%9Bci].pdf (30.08.2020)

[3] https://www.studocu.com/pl/document/politechnika-warszawska/podstawy-organizacji-i-zarzadzania/notatki-z-wykladu/organizowanie-pracy-rozpietosc-zasieg-kierowania/5101364/view (30.08.2020)

[4]http://www.prakseologia.eu/files/2018_1_%20PRAKSEOLOGIA%20I%20ZARZADZANIE%20recenzenci.pdf (30.08.20)

Previous Czy spółki potrzebują firmy od obsługi księgowej?
Next 25 lat QAD w Polsce – ćwierć wieku wsparcia polskiego przemysłu

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Na Boże Narodzenie wydamy średnio 720 zł

Na zorganizowanie tegorocznych świąt Bożego Narodzenia przeznaczymy średnio 720 zł – wynika z Barometru Providenta. Co czwarta osoba zamknie się w kwocie 400 zł, ale co dziewiąty wyda ponad 1 tys. zł.

Wiadomości 0 Comments

Media społecznościowe walczą ze spamem, obraźliwymi komentarzami i treściami słabej jakości

Facebook wprowadził nowe narzędzia do walki z fake newsami i treściami niskiej jakości, spamującymi innych użytkowników. Ochronę przed spamem wdrożył także Instagram. Dodatkowo w tym serwisie odpowiednie filtry będą usuwać obraźliwe treści pod

Wiadomości 0 Comments

PKO BP filarem polskiego budżetu. Bank zasilił kasę państwa kwotą ponad 2,5 mld zł z tytułu podatków

2,5 mld zł – taką kwotę z tytułu podatków największy bank w Polsce odprowadził w ubiegłym roku do budżetu państwa. To dwukrotnie więcej niż przed rokiem. PKO Bank Polski jest pod tym względem

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post