Jak rozliczyć wydatki poniesione na założenie firmy?

Jak rozliczyć wydatki poniesione na założenie firmy?

Wiele oddania i wyrzeczeń wymaga otwarcie własnej firmy. Żadną tajemnicą nie jest, że żeby biznes zaczął funkcjonować trzeba włożyć spore pieniądze na tzw. start. Większość płynie z kieszeni samego przedsiębiorcy. Jak niektóre rozchody wliczyć w koszty firmowe?

Wedle prawa już przed rozpoczęciem funkcjonowania biznesu (po otwarciu działalności tym bardziej) właściciel może różnorakie inwestycje wyłączyć z opodatkowania. Muszą to być środki przeznaczone na rozwój firmy, ale nie warunkujące zysku z tego tytułu. Dlatego też do takich kosztów zaliczyć można:

– rejestrację działalności gospodarczej w różnych urzędach,

– załatwienie wszelkich pozwoleń i zezwoleń

– wydruk wizytówek i wykonanie pieczątek

Nie warto się martwić, że wszystkie te rzeczy zostały załatwione jeszcze przed formalnym zarejestrowaniem firmy w Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Miasta.

Według treści art. 21 ust. 121/137 nie wszystkie dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne są opodatkowane. Przykładem mogą być fundusze przekazane potrzebującym z zasobów Funduszu Pracy.

W przebiegu rozkręcania działalności gospodarczej opodatkowaniu nie podlegają wydatki związane z eksploatacją środków trwałych (środki trwałe czyli maszyny i urządzenia, środki transportu, nieruchomości, żywy inwentarz) oraz od wartości niematerialnych i prawnych (czyli zdatne do gospodarczego wykorzystania oraz o ekonomicznej wartości).

W koszty związane z prowadzeniem firmy, jeszcze przed jej otwarciem, można policzyć zakup środków trwałych (np. samochód dostawczy). Nie musi się to stać w momencie zakupu takiego samochodu czy maszyny. Przedsiębiorca może dokonać tego w konkretnym czasie (odpisy amortyzacyjne). Ten czas to moment rozpoczynający się od następnego dnia po tym, gdy dany środek zaczął być eksploatowany.

 

 

Justyna Błahut
www.BiznesGazeta.pl

Previous Jak zaksięgować delegację w KPiR?
Next Zakup licencji kosztem podatkowym

Może to Ci się spodoba

Czy można prowadzić dwie księgi przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów stosowana jest do zapisywania wszystkich transakcji, które miały miejsce w przedsiębiorstwie. Są jednak sytuacje, w których można prowadzić kilka oddzielnych ksiąg. Kiedy jest to możliwe i

Kiedy założyć KPiR?

Księga przychodów i rozchodów to jeden ze sposobów rozliczania się przedsiębiorstw. Założyć ją należy w dniu, kiedy rozpoczyna się funkcjonowanie firmy. I nie ma znaczenia, że pierwsze przychody lub rozchody

Jak udokumentować podróż służbową w księdze przychodów i rozchodów?

Udokumentowanie kosztów uzyskania przychodów dotyczących diet z tytułu podróży służbowej może być przeprowadzone w formie: – w postaci druków rozliczeniowych diet za wyjazdy zagraniczne i potwierdzone pieczęcią imienną działalności gospodarczej,

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post