CIT

Podatki 0 Comments

7 banków, 2 sieci handlowe i firma telekomunikacyjna w dziesiątce największych zagranicznych płatników podatku CIT w Polsce

Trzech największych zagranicznych płatników CIT odprowadziło w 2014 roku do budżetu ponad 1,3 mld zł. W pierwszej dziesiątce ogłoszonego rankingu znalazła się firma Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka, która dwa

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT utrudni wyprowadzanie zysków

27 października 2015r. Prezydent podpisał nowelizację ustaw o podatku dochodowym PIT i CIT, która utrudni firmom powiązanym wyprowadzanie zysków za granicę.  Wg zmienionych ustaw przedsiębiorstwa, których koszty lub przychody przekroczą

Wskaźnik rotacji zapasów – ułatwienie w korektach kosztów

Zgodnie z treścią art. 15b, ust. 2 ustawy o CIT podatnik, który otrzymał fakturę z terminem płatności dłuższym niż 60 dni, a płatności tej nie uregulował przez 90 dni od

Zamiana długu za towar na pożyczkę – konsekwencje podatkowe

Gdy dłużnik nie płaci za dostarczone towary lub usługi, firmy szukają rozwiązań by odzyskać swoje należności. Niektóre działania mogą jednak zamykać drogę do zaliczenia straty w koszty podatkowe, o czym

Dywidenda dla podmiotu powiązanego w CIT

Wypłacana dywidenda co do zasady podlega opodatkowaniu wg stawki 19%. Podmioty, które zamierzają korzystać ze zwolnień w zakresie podatku muszą upewnić się, czy spełniają warunki stawiane przed nimi określone w

Korekta faktur na sprzedaż energii, a akcyza

Obecnie sprzedawcy energii elektrycznej oraz gazu ziemnego mają spory problem z rozliczaniem faktur korygujących wpływających na zmniejszenie podatku akcyzowego. Ze względu na specyfikę sprzedaży w tych branżach przedsiębiorcy wciąż muszą

Bez CIT – tylko garaż dla lokatorów

Spółdzielnia mieszkaniowa, która wynajmuje garaże nie tylko swoim członkom, ale również osobom niezwiązanym z mieszkaniami musi odprowadzać podatek CIT.  Tak brzmi wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 czerwca 2015 r.,

Podatki 0 Comments

Czym charakteryzuje się nadpłata?

Podstawowym zadaniem każdego podatnika jest regulowanie wszystkich zobowiązań zgodnie z roczną deklaracją. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy następuje tzw. nadpłata. Czym się charakteryzuje? Co robić w takiej sytuacji? Zgodnie z

Jak dokumentować ceny transferowe?

W czasie przygotowywania dokumentacji podatkowych lub druków charakterystycznych dla przedsiębiorstwa, nadchodzi czas na oszacowanie cen transferowych. Czym są w rzeczywistości oraz kiedy muszą być stosowane? Czy ktoś sprawdza ich wysokość?

Rozbieżność w rozumieniu ustawy o CIT

Często w sytuacji, kiedy podatnik otrzymuje pełne wynagrodzenie przed wykonaniem usługi, pojawia się kłopot z rozliczeniem. Ustawa o CIT definiuje jak trzeba zareagować, jednak niektóre instytucje podatkowe nie akceptują ją

Jak długo trwa rok podatkowy?

Regulacje dotyczące podatku dochodowego nie definiują pojęcia „rok podatkowy”. Przyjmuje się jednak, że jest to okres, w którym trzeba uregulować podatek dochodowy od osób prawnych. Podatnik może sam podjąć decyzję,

Kto w zarządzie wieloosobowym odpowiada za CIT -8?

Osoba, która podpisze się pod formularzem, zapewnia o poprawności informacji w nim opisanych. Nie każdy ma predyspozycje do wzięcia na siebie takiej odpowiedzialności. W obszarze spółek kapitałowych podmiotem upoważnionym do

  • 1
  • 2