Tag "nowe zasady zatrudnienia"

Mała firma 0 Comments

Jak wysoki mandat może otrzymać pracodawca?

Najczęściej praktykowaną reakcją inspektorów pracy na wykryte wykroczenie jest obciążenie pracodawcy mandatem. Wychodzą oni z założenia że nakładanie kar w postaci mandatów jest bardziej efektywne niż długotrwałe postępowanie sądowe. Zgodnie

Biuro rachunkowe 0 Comments

W jakim celu nadzorować pracę księgowych?

Nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych nie zdejmuje z przedsiębiorcy obowiązku kontrolowania ich rzetelności i właściwego prowadzenia dokumentacji. Zgodnie z przepisem ustawy o rachunkowości to właśnie

Mała firma 0 Comments

Na czym polega przejęcie aktywności gospodarczej?

Przejęcie zakładu pracy polega na sprzedaniu 100% własności udziałów innej osobie i przejściu na nabywcę wszystkich obowiązków wynikających z danej formy aktywności gospodarczej. Takie postępowanie nie definiuje likwidację stosunku pracy

Mała firma 0 Comments

Czy wiara może wspomagać w prowadzeniu biznesu?

Biznes polega na radzeniu sobie z sukcesami i porażkami. W biznesie niejednokrotnie człowiek jest sam i jeśli ma kogoś, kogo może o coś poprosić, łatwiej jest mu pozbyć się trudności.

Zakładam firmę 0 Comments

Zmiany w prawie zawodowym w Polsce

W tym roku została przyjęta aktualizacja prawa mówiąca o deregulacji 21. zawodów oraz nowelizacji 21. ustaw. To istotny fakt, ponieważ dotyczy ponad 200 tysięcy Polaków i liczną część przedsiębiorstw gospodarczych.

Mała firma 0 Comments

Jakie są sposoby motywowania pracownika?

Oprócz zapewniania wysokiego wynagrodzenia istnieje wiele innych metod na skuteczną motywację osoby zatrudnionej. Podstawowym z nich jest pochwała. Dobry szef powinien umieć pochwalić pracownika za przejawianie inicjatywy w pracy, wzorowe

Mała firma 0 Comments

Czym jest nadużycie pozycji dominującej na rynku?

Oto możliwie zrozumiałe wyjaśnienia występujących w codziennym życiu pojęć, które mają istotne znaczenie, ale których skutki i znaczenie nie zawsze są zrozumiałe dla wszystkich obywateli. Konkurencja jest to rywalizacja w

Mała firma 0 Comments

Kiedy w umowie o dzieło nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie?

Osoby pracujące w ramach umowy o dzieło podlegają ubezpieczeniu społecznemu. Posiadanie umowy o dzieło nie zawsze jednak zobowiązuje do opłacania składek. Fakt pracowania tylko na umowie o dzieło nie stanowi