Co grozi za niezłożenie PIT-u w terminie?

Co grozi za niezłożenie PIT-u w terminie?

Obowiązek rozliczenia PIT, czyli Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych, dotyczy każdego podatnika, który w danym roku podatkowym osiągnął dochód ze źródeł podlegających opodatkowaniu. Termin złożenia zeznania podatkowego upływa już 2 maja, a opóźnienia mogą wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami finansowymi, jak i prawno-administracyjnymi. Jakie kary i sankcje grożą podatnikom za niezłożenie PIT-u w terminie? Jakie czynniki mogą wpłynąć na wysokość nałożonych kar? Jak postąpić, gdy z różnych przyczyn nie jesteśmy w stanie złożyć deklaracji podatkowej na czas?Kto ma obowiązek złożyć PIT38?

PIT-36 to polski formularz podatkowy, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Osoby mające obowiązek złożyć PIT-36 to podatnicy, którzy w danym roku podatkowym uzyskali dochody z różnych źródeł, takich jak:

  • Działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami (np. w ramach spółki cywilnej).
  • Praw autorskich i praw pokrewnych.
  • Wynajmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy, najmu okazjonalnego oraz innych umów o podobnym charakterze, z których dochód jest opodatkowany na zasadach ogólnych (tzn. nie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).
  • Sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy dochód ten jest opodatkowany na podstawie formularza PIT-39.

PIT-36 służy do rozliczenia podatku dochodowego według skali podatkowej (progresywnej), która obejmuje dwie stawki podatkowe: 12% i 32%. Zeznanie podatkowe złożyć możesz samodzielnie, a jeśli nie czujesz się na siłach, może pomóc Ci w nim doradca podatkowy. Biura podatkowe od zawsze świadczyły usługi rozliczania PIT-ów dla osób fizycznych, zwykle wynagrodzenie za taką usługę mieści się w kwocie kilkudziesięciu złotych.

Do kiedy złożyć PIT?

Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi, PIT-36, podobnie jak inne deklaracje roczne, należy złożyć do końca kwietnia następnego roku podatkowego. W praktyce oznacza to, że PIT-36 za dany rok podatkowy (np. 2022) powinien być złożony do 30 kwietnia 2023 roku. Jeśli termin ten wypada w sobotę lub niedzielę to czas na złożenie rozliczenia wydłuża się do 2 maja. Tak też jest w tym roku.

Czy można złożyć PIT po terminie?

Tak, można złożyć PIT-36 po terminie, jednak nie jest to zalecane ze względu na możliwe konsekwencje. Jeśli złożysz deklarację podatkową po upływie terminu, możesz zostać obciążony dodatkowymi opłatami i karą finansową.

Odsetki ustawowe – Jeśli nie uregulujesz należności podatkowej w terminie, zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
Kary finansowe – Jeśli złożysz PIT-36 po terminie, urząd skarbowy może nałożyć na Ciebie karę finansową. Wysokość kary zależy od okoliczności i może wynieść do 240-krotności stawki dziennego wymiaru grzywny.
W przypadku kilkudniowego opóźnienia w złożeniu deklaracji podatkowej warto jak najszybciej uregulować zaległości. W niektórych przypadkach, jeśli opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od podatnika (np. choroby), można próbować wyjaśnić sytuację w urzędzie skarbowym i uniknąć nałożenia kary. Jednakże każda sytuacja jest oceniana indywidualnie, a decyzja zależy od urzędu skarbowego.

Kiedy urząd skarbowy sam rozliczy za mnie PIT?

Osoby, których dochody rozliczane są na bazie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, składające PIT 36, 37, 38, 39, otrzymują zeznania podatkowe w systemie Twój e-PIT. Jeżeli więc Twoje zeznanie jest dostępne na platformie Twój e-PIT, to zostanie ono automatycznie zaakceptowane, nawet gdy nic z nim nie zrobisz.

Co warto podkreślić, nie składając PIT-u w terminie, jeśli urząd rozliczy Cię automatycznie, nie skorzystasz z preferencyjnego rozliczenia się wspólnie z małżonkiem, nie przekażesz też 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Co jeśli nie dostanę Pitu do końca lutego?

Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi, płatnik (pracodawca, instytucja wypłacająca świadczenia, zleceniodawca itp.) ma obowiązek przekazać Ci informację o dochodach za dany rok podatkowy w formie PIT-11 do końca lutego następnego roku. Jeśli jednak nie otrzymasz PIT-11 w terminie, możesz podjąć następujące kroki:

Skontaktuj się z płatnikiem – w pierwszej kolejności skontaktuj się z płatnikiem i poproś o przesłanie formularza PIT-11. Możliwe, że doszło do pomyłki, opóźnienia w wysyłce lub problemów technicznych.
Sprawdź Twój e-PIT – jeśli nie otrzymałeś PIT-11 od płatnika, sprawdź, czy Twój e-PIT jest już dostępny na stronie podatkowej Ministerstwa Finansów. W przypadku niektórych formularzy, takich jak PIT-37 czy PIT-38, urząd skarbowy może automatycznie sporządzić zeznanie na podstawie informacji otrzymanych od płatników.
Skontaktuj się z urzędem skarbowym – jeśli nie otrzymałeś PIT-11 od płatnika, a Twój e-PIT nie jest dostępny, skontaktuj się z urzędem skarbowym. Wyjaśnij sytuację i poproś o pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji do złożenia zeznania podatkowego.
Zgłoś problem – jeśli płatnik nadal nie przekaże Ci PIT-11, możesz zgłosić to urzędowi skarbowemu. Urząd skarbowy może wszcząć postępowanie wyjaśniające w stosunku do płatnika i wymóc na nim przekazanie wymaganych informacji.
Pamiętaj, że ostateczny termin na złożenie deklaracji podatkowej to 30 kwietnia. Jeśli nie otrzymałeś PIT-11, ale znasz swoje dochody i koszty, możesz rozważyć samodzielne sporządzenie zeznania podatkowego i złożenie go w terminie, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji związanych z opóźnieniem.

Previous Od czerwca br. zacznie działać Jednolity Sąd Patentowy
Next Śmigłowiec Bell 407 GXi - Doskonała inwestycja dla Twojego biznesu

Może to Ci się spodoba

Podatki 0 Comments

Lider branży piwnej w Polsce stawia na zieloną produkcję i rozwój segmentu piw bezalkoholowych. Chce spełnić ambitne cele do 2030 roku

Jednym z najważniejszych celów Kompanii Piwowarskiej jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w browarach i współpraca z partnerami w zmniejszaniu śladu węglowego w całym łańcuchu dostaw – do 2030 roku o 30 proc. Firma chce

Działalność menadżerska członka zarządu nie podlega VAT

Skoro podatnik nie wykonuje działalności w swoim imieniu i na własny rachunek, lecz w imieniu zarządzanej spółki, to czynności świadczone przez niego na podstawie kontraktu menedżerskiego nie podlegają VAT –

Podatki 0 Comments

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w USA?

Nowa regulacja prawa pomiędzy USA a Rzeczpospolitą Polską ma wprowadzić zmiany w kwestii likwidacji podwójnego opodatkowania. Owa aktualizacja ma wejść w życie po ratyfikacji, czyli prawdopodobnie od początku następnego roku.

Podatki 0 Comments

Jak zmieniła się ustawa o podatku akcyzowym?

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Polska zmuszona była wdrożyć modyfikacje w ustawie o podatku akcyzowym po upływie okresu przejściowego. Dlatego też 1 listopada tego roku wprowadzono w życie nowe, zmienione przepisy.

Podatki 0 Comments

Co podlega limitom podatkowym w 2013 roku?

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się za pomocą ryczałtu lub księgi przychodów i rozchodów i w poprzednim roku przekroczyli określone limity przychodów w roku 2013 nie mają możliwości korzystania z niektórych ułatwień

Wydatki na psa – ochroniarza jako koszty uzyskania przychodu

Gdy przedsiębiorca „zatrudni” psa do ochrony firmy, może odliczyć wydatki poniesione na utrzymanie zwierzęcia od dochodu. Jako koszty uzyskania przychodu można zakwalifikować wydatki poniesione nie tylko na wyżywienie, ale też

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź