Kiedy w umowie o dzieło nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie?

Kiedy w umowie o dzieło nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie?

Osoby pracujące w ramach umowy o dzieło podlegają ubezpieczeniu społecznemu. Posiadanie umowy o dzieło nie zawsze jednak zobowiązuje do opłacania składek.

Fakt pracowania tylko na umowie o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych, co oznacza, że nie są za niego opłacane składki na to ubezpieczenie.

Obowiązek płacenia składek na ubezpieczenie społeczne pojawia się wtedy, gdy umowa o dzieło jest zawarta pomiędzy pracownikiem i jego pracodawcą oraz, gdy praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy. W tych dwóch przypadkach odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne jest konieczne. Obowiązek ubezpieczeń dla tego rodzaju umowy nie istnieje w żadnych innych sytuacjach.

Od umowy o dzieło pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie: rentowe, emerytalne, chorobowe, zdrowotne i wypadkowe.

W tego rodzaju umowie zawartej pomiędzy pracownikiem a własnym pracodawcą, ten drugi nie zgłasza odrębnie jego ubezpieczeń społecznych. Zarówno przychód z umowy o dzieło, jak i ten z umowy o pracę powinien być zawarty w imiennym raporcie miesięcznym.

Gdy pracownik zawiera umowę z innym podmiotem niż jego pracodawca, ale w jej ramach wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy, to podmiot, z którym umowa została zawarta, ubezpiecza pracownika.

Joanna Walerowicz
www.biznesgazeta.pl

Previous O czym pamiętać przed rozpoczęciem pracy za granicą?
Next Prawa wynikające ze świadczenia stosunku pracy a śmierć pracownika

Może to Ci się spodoba

Mała firma 0 Comments

UE uprości przepisy dla małych firm

Aktualnie przedsiębiorstwa prowadzące swoją działalność muszą respektować prawa i przepisy państwowe oraz wytyczne i ustalenia Unii Europejskiej. Niestety ilość ustaw jest tak dużo, że w zasadzie niemożliwe jest poznanie wszystkich

Mała firma 0 Comments

Jak obniżyć koszty zatrudnienia pracowników w czasie kryzysu?

Od kilku lat wszystkie firmy borykają się z problemami finansowymi. Bezpośredni wpływ ma na to sytuacja gospodarcza i ekonomiczna na świecie. Nie ma już naiwnego, który wierzy w ,,krainę dobrobytu”.

Mała firma 0 Comments

Spółka komandytowa-dobre rozwiązanie dla rodzinnej firmy?

Najlepszą drogą, aby pozyskać środki na rozwój rodzinnego biznesu jest stworzenie spółki komandytowej. W Polsce funkcjonuje wiele działalności o charakterze firmy rodzinnej. Nierzadkim problemem tych firm jest jednak niedostatek kapitału

Mała firma 0 Comments

Jak firma powinna wynagrodzić autora utworu?

Każdy zatrudniony, który w ramach zobowiązań służbowych sporządza projekty, ma prawo do 20% zysków związanych z każdym zleceniem. Zupełnie inaczej ustalenia prawne traktują twórców i autorów. Czy mają więcej praw?

Mała firma 0 Comments

Jak określić wartość używanych środków?

Przy posiadaniu działalności gospodarczej osoby mają obowiązek umieścić środki trwałe w ewidencji, która się do nich odnosi. Odpisy z tych środków są kosztami uzyskania przychodów. W takim przypadku obowiązkowe jest

Mała firma 0 Comments

Czy pracodawca chce palącego pracownika?

Pracodawca, który szuka sumiennego pracownika zwraca uwagę na różne rzeczy. Oprócz CV i listu motywacyjnego liczą się także inne kwestie. Zwykle są to zainteresowania, metody spędzania wolnego czasu oraz uzależnienia.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź