Jakie są warunki zatrudnienia młodocianych?

Jakie są warunki zatrudnienia młodocianych?

Normy prawa regulują możliwość przyjęcia do pracy osób młodocianych. Pracodawcy, którzy decydują się na takie działanie muszą jednak wziąć pod uwagę liczne ograniczenia, jakie wiążą się z przyjęciem do pracy młodocianego.

Zgodnie z Kodeksem Pracy młodocianym jest osoba, która skończyła 16. rok życia, ale nie osiągnęła 18 lat. Kwestie zatrudnienia osób zaliczających się do tej kategorii zostały odrębnie unormowane w przepisach prawa pracy. Zatrudniając młodocianego, w celu przygotowania zawodowego lub przyuczenia do wykonywania konkretnego zawodu, stosuje się przepisy szczególne oraz regulacje odnoszące się do zawierania umów na czas określony. W umowie o pracę, w zakresie przygotowania zawodowego, powinny znaleźć się informacje o:

– miejscu i czasie trwania przygotowania zawodowego,

– zakresie przygotowania zawodowego,

– metodzie przygotowania teoretycznego,

– wysokości zarobków.

Obowiązkiem pracodawcy jest zawiadomienie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o przyjęciu młodocianego do pracy. Dla tej grupy osób przewidziany jest oddzielnie unormowany czas pracy. Czas pracy osób poniżej 15. roku życia nie może przekroczyć 6 godzin na dobę, zaś osób od 16. roku życia – 8 godzin na dobę. Do liczby godzin pracy młodocianego wliczany jest czas nauki w szkole, niezależnie od tego czy odbywa się ona w czasie pracy.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jakie zadanie obejmuje usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych?
Next Czy polskie ustawy chronią nazwę firmy?

Może to Ci się spodoba

Zatrudnienie 0 Comments

Rozmowa kwalifikacyjna – jak ją poprowadzić?

Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną wielu osobom kojarzy się z końcem ich problemów z zatrudnieniem. Oznacza to przecież, że ich dokumenty aplikacyjne zostały odebrane jako atrakcyjne. Teraz należy jedynie pokonać kandydatów

Wiadomości 0 Comments

Wypłata w walucie obcej – czy to możliwe?

Wypłacanie honorarium za wykonywaną pracę to obowiązek każdego pracodawcy i prawo każdego pracownika. Powinno być wypłacane systematycznie, według ustaleń zawartych w umowie. Oprócz tego wynagrodzenie musi być przekazywane w walucie

Zatrudnienie 1Comments

Kiedy wykorzystuje się development center?

Często firmy rekrutujące pracowników mają szeroki zbiór testów, badań, klasycznych pytań oraz zadań, które zweryfikują najważniejsze zdolności oraz kompetencje do zajęcia wyznaczonego stanowiska. Wśród wielu ogromnym wzięciem cieszy się development

Zatrudnienie 0 Comments

Kadra w firmie najważniejsza?

Zakładając własną firmę należy pomyśleć o dokładnym biznesplanie. Powinno się wiedzieć czego się oczekuje, precyzyjnie przeanalizować wszystkie zalety i przeciw oraz opracować taktykę. Skoncentrujmy się na fragmencie, która przedstawia hierarchię

Kodeks pracy 0 Comments

Dodatkowe obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu na część etatu

Wedle Kodeksu Pracy firma może zatrudnić pracownika na niepełny etat. Poza pracą w pełnym wymiarze, zatrudniony może wykonywać swoje obowiązki przez 120 lub 80 godzin w miesiącu. Nie zawsze jednak

Zatrudnienie 1Comments

Jak działają agencje zatrudnienia?

Wiele osób ma problemy z uzyskaniem stabilnej i dobrze płatnej pracy. W związku z tym powstało wiele firm, które proponują pomoc bezrobotnym w dalszym rozwoju zawodowym. Wśród nich znaleźć można

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź