Kalkulator Odsetek Ustawowych

Kalkulator Odsetek Ustawowych

Odsetki ustawowe to odszkodowanie za zwłokę w zrealizowaniu należnych nam świadczeń pieniężnych – należą się zarówno przedsiębiorcom (właścicielom firm), jak i osobom, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej.

Warto zauważyć, że od 1 stycznia 2016 roku weszły w życie nowe zasady dotyczące odsetek ustawowych. Zgodnie z art. 259 kc są one równe sumie stopy referencyjnej NPB +3,5p.p., jednak ich wartość nie może przekraczać dwukrotności tej sumy, czyli żadne zobowiązanie nie może być oprocentowane na więcej niż 10 punktów w skali roku.

Wzór na wyliczenie odsetek to kwota zaległości, pomnożona przez liczbę dni zwłoki i wysokość stopy odsetek, podzielona przez ilość dni w roku. Nie musisz jednak samemu jej obliczać – dzięki naszemu kalkulatorowi zrobisz to sprawnie i niezawodnie. Chcesz policzyć należną Ci kwotę odsetek ustawowych? Skorzystaj z naszego kalkulatora.

Nasz kalkulator pozwala ustalić ich wysokość w zależności od zaległości, które występują w obrocie gospodarczym. Wlicza się w to takie dane jak wysokość zaległości, termin wymagalności oraz data do zapłaty.


Jeżeli jesteś zainteresowany również finansowaniem swojej działalności gospodarczej, to zachęcamy do wypełnienia formularza:


* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!