Kalkulator VAT Netto-Brutto oraz Brutto-Netto

Kalkulator VAT Netto-Brutto oraz Brutto-Netto

VAT jest podatkiem od towarów i usług, który dotyczy zarówno sprzedawców usług i towarów, jak i ich odbiorców, czyli konsumentów.

VAT to podatek pośredni, co wynika ze sposobu jego realizacji – nie płaci się go bezpośrednio w urzędzie skarbowym, a w trakcie nabywania jakiegoś dobra, usługi. Jest po prostu uwzględniony w jego cenie, a najczęściej jego wysokość jest przerzucona na konsumenta. W Polsce do czynności, które objęte są opodatkowaniem VAT należą: odpłatna dostawa usług i towarów w obrębie kraju, eksport i import oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów.

Stawka podatku VAT naliczana jest co trzy lata; w 2011 roku została podniesiona o jeden punkt procentowy (z 22 do 23), a w 2013 roku rząd postanowił nie zmieniać tej stawki i do końca 2016 roku pozostanie ona na poziomie 23%. Jest to stawka podstawowa, jednak warto pamiętać też stawkach obniżonych. Zaliczamy do nich 8% VAT dla robót budowlano-montażowych, remontów i prac konserwacyjnych dot. budownictwa mieszkaniowego, czy np. 5% stawkę dla produktów rolnych i inwentarza żywego. Niektóre usługi, takie jak eksport towarów czy ich wewnątrzwspólnotowa dostawa, nie są w ogóle objęte podatkiem VAT.

Podatek VAT nieodłącznie wiąże się z dwoma terminami; kwotą brutto i netto. Jeżeli mowa o kwocie brutto, to bez względu na to, czy chodzi o wynagrodzenie czy o cenę towaru, to mowa o całej kwocie, bez potrącenia podatku. Dopiero po odjęciu obowiązkowych danin można mówić o kwocie netto, czyli o kwocie „na rękę”. O tym jak ważne jest rozróżnienie tych terminów, wie każdy, kto kiedykolwiek zawierał umowę o pracę czy prowadził własne przedsiębiorstwo. Żeby lepiej orientować się w tej materii i swobodnie przeliczać kwotę brutto na kwotę netto (i odwrotnie), stworzyliśmy dla Państwa kalkulator stawki VAT, który może okazać się bardzo pomocny przy zawieraniu jakichkolwiek umów.


Jeżeli jesteś zainteresowany również finansowaniem swojej działalności gospodarczej, to zachęcamy do wypełnienia formularza:


* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!