Korekta faktur na sprzedaż energii, a akcyza

Korekta faktur na sprzedaż energii, a akcyza

Obecnie sprzedawcy energii elektrycznej oraz gazu ziemnego mają spory problem z rozliczaniem faktur korygujących wpływających na zmniejszenie podatku akcyzowego. Ze względu na specyfikę sprzedaży w tych branżach przedsiębiorcy wciąż muszą korygować deklaracje z minionych okresów, choć nie ma żadnych racjonalnych powodów stosowania takiego systemu przez fiskusa. Minister Finansów zapowiada zmiany.

Stanowisko organów podatkowych jest niekorzystne dla firm zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Zdaniem fiskusa sprzedawcy, którzy zgłosili w deklaracji określonej wysokości podatek akcyzowy, a później dokonali korekty faktur in minus, to korekta powinna być rozliczona w miesiącu rozliczenia faktur pierwotnych, nie zaś w miesiącu wystawienia faktury korygującej.

Stanowisko organów podatkowych jest również stanowiskiem głoszonym przez sądy administracyjne ( orzeczenia NSA z 10 maja 2013 r. (sygn. I FSK 453/13 oraz I FSK 441/13)).

Podatnicy nie rozumieją, dlaczego stanowisko fiskusa i sądów jest tak rygorystyczne, skoro sama treść ustawy o podatku akcyzowym nasuwa wnioski, iż faktury korygujące zmniejszające ilość sprzedawanej energii elektrycznej i gazu ziemnego, i które ze względu na nadpłatę nie zawierają terminu płatności, mogą być rozliczane w deklaracji za miesiąc ich wystawienia (art. 24 ust. 1 pkt 2 i art. 24b ust. 1 pkt. 2). W ten sposób ujednolicone zostałyby zasady korygowania podatku akcyzowego, podatku VAT, czy CIT.

Również Minister Finansów zauważył problem sprzedawców, którzy muszą korygować zeznania za minione okresy i występować o stwierdzenie nadpłaty. Zbędne zdaniem podatników wydłużanie i utrudnianie procedury korygowania podatku akcyzowego jest niczym uzasadnione. Takie stanowisko fiskusa nie służy bowiem walce z przestępczością gospodarczą, natomiast znacznie utrudnia życie podmiotom gospodarczym.

Nowe przepisy mają stworzyć możliwość rozliczania podatku akcyzowego za miesiące, w których została wystawiona faktura korygująca in minus. Faktury korygujące stwierdzające zwiększenie sprzedaży energii elektrycznej lub gazu ziemnego, będzie można rozliczać w miesiącu, w którym upływa termin ich płatności, zatem ta część rozliczeń pozostałaby bez zmian.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Lavito otrzymało 8 milionów – nadchodzi rewolucja na rynku usług fryzjerskich i kosmetycznych!
Next Wydatki komplementariusza na pokrycie straty spółki nie są kosztem podatkowym

Może to Ci się spodoba

Podatki 1Comments

Od dziś administracja skarbowa działa na nowych zasadach

1 marca wchodzi w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowa struktura pozwoli lepiej zarządzać skarbówką, ma też poprawić efektywność kontroli podatkowych. Ta zmiana to krok w dobrym kierunku, ale ustawa powiela dotychczasowe

0% VAT – nadmierna odpowiedzialność podatnika

Nie zawsze niespełniony wymóg formalny przesądzi o zakwestionowaniu stawki 0% VAT. Orzeczenie podważające zbytni formalizm wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 9 października 2014 r.,w sprawie C-492/13 Traum. Zastosowanie stawki 0% VAT

Zarządzanie 1Comments

W jaki sposób określa się wypłacalność przedsiębiorstwa?

Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że nawiązywanie współpracy bywa ryzykowne. Aby w przyszłości nie mieć problemów finansowych dobrze jest sprawdzić wypłacalność kontrahenta. Jak to uczynić? Na wstępie warto powiedzieć, że

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post