Jak zabezpieczyć zapłatę za nieruchomość?

Jak zabezpieczyć zapłatę za nieruchomość?

Bez względu na to, czy planujemy sprzedaż działki, czy też mieszkania, musimy mieć świadomość tego, że nie uda nam się uniknąć wizyty składanej notariuszowi.

Dzieje się tak ze względu na „przymus notarialny” wynikający bezpośrednio z przepisów kodeksu cywilnego w przypadku większości transakcji dotyczących obrotu nieruchomościami. Niewiele osób decyduje się przy tym na zabieranie ze sobą do kancelarii gotówki, co zresztą nie powinno dla nikogo stanowić zaskoczenia, jeśli weźmie się pod uwagę to, jak wysokie mogą być ceny nieruchomości. Strony czynności notarialnej przeważnie ustalają między sobą, że zobowiązania zostaną wykonane z wykorzystaniem przelewu bankowego, a tym samym mamy do czynienia z odroczeniem zapłaty umówionej kwoty o przynajmniej kilka dni. Jeśli nabywca pokrywa cenę z kredytu bankowego, czas ten może się wydłużyć nawet do kilku tygodni. W związku z tym nie dziwi to, że wielu klientom zależy na umieszczeniu w umowie sprzedaży zapisu, który informowałby o tym, że przejęcie własności nieruchomości może dojść do skutku jedynie wtedy, gdy zostanie uiszczona odpowiednia opłata.

Choć jednak zapis taki wydaje się oczywisty, okazuje się, że jego wprowadzenie nie ma możliwości. Nie pozwala na to choćby wzmiankowany już kodeks cywilny mówiący o tym, że przejęcie własności nieruchomości ma miejsce w tym samym momencie, w którym podpisany zostanie akt notarialny. Nie można zapominać o tym, że wspomniany zapis stanowiłby warunek, a to sprawiłoby automatycznie, że umowa przestałaby być ważna. Czy jednak oznacza to, że interesy sprzedającego nie mogą być w żaden sposób zabezpieczone? Na szczęście, prawo przewiduje takie rozwiązania. Notarialne zabezpieczenie zapłaty określonej ceny może się odbywać na wiele sposobów. Najczęściej robi się to poprzez poddanie strony kupującej egzekucji na podstawie artykułu 777 kodeksu postępowania cywilnego.

Dowiedz się więcej interesujących i przydatnych informacji z zakresu wiedzy notarialnej, odwiedzając stronę: www.wirtualnynotariusz.pl

W praktyce oznacza to, że kupujący składa oświadczenie, w którym zobowiązuje się, że w określonym terminie zapłaci sprzedającemu określoną cenę. W odniesieniu do tego zobowiązania wprost podaje się stosowny artykuł. Korzystając z takiej możliwości należy pamiętać, że wspomniane zobowiązanie zawsze jest zawarte bezpośrednio w akcie notarialnym, choć może być to oddzielny dokument. Dłużnik deklaruje w nim, że poddaje się egzekucji i obejmuje obowiązek zapłaty określonej kwoty. Co ciekawe, wspomniany artykuł może być wykorzystywany nie tylko do zabezpieczenia zapłaty ceny lub części ceny, ale też wydanie tego, co stanowi przedmiot umowy, a więc w tym konkretnym przypadku – nieruchomości. W praktyce oznacza to, że wierzyciel ma możliwość zwrócenia się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika sądu rejonowego, który nada wspomnianemu aktowi klauzulę wykonalności. Wniosek podlega opłacie, ta jednak wynosi zaledwie 50 PLN. Co ważne, sąd na rozpatrzenie takiego wniosku ma jedynie trzy dni, nie trzeba więc obawiać się, że formalności będą trwały długo, co działać może na korzyść dłużnika.

Jeśli posiadamy już akt notarialny z klauzulą, możemy udać się do komornika, który przystąpi do egzekucji. Sprzedający decydujący się na takie rozwiązanie ma świadomość tego, że w ręku ma wyrok sądu w sprawie o zapłatę należności. Nie musi prowadzić już czasochłonnego procesu sądowego, a jednocześnie dochodzi zapłaty korzystając w tym kontekście ze wsparcia udzielonego mu przez komornika. Ten może przeprowadzić egzekucję dysponując całym majątkiem zobowiązanego, choć w pierwszej kolejności brana jest pod uwagę nieruchomość, która stanowi przedmiot niedopełnionej umowy. Innym sposobem na zabezpieczenie zapłaty staje się złożenie pieniędzy do tak zwanego „depozytu notarialnego”, jest to rozwiązanie mniej popularne, jednak równie bezpieczne.

Previous Eksport polskiej żywności rośnie w tempie dwucyfrowym
Next Sztuczna inteligencja i wirtualna rzeczywistość kluczowe w strategiach firm

Może to Ci się spodoba

Kodeksy 1Comments

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych przez internet

Niebawem wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych będzie można składać drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie narzuca państwom członkowskim dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z listopada 2013 roku o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Termin

Przedsiębiorca w sądzie 1Comments

Klauzula o zakazie konkurencji – forma i skutki prawne klauzuli

Klauzula o zakazie konkurencji jest stosowana przez przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć się na wypadek „podkupienia” pracownika przez inną firmę lub próby wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie trwania stosunku pracy na

Prawo dla firm 0 Comments

30 kwietnia wchodzi w życie pakiet kolejnych zmian w prawie dla przedsiębiorców

Od dziś przedsiębiorcy mają swoją Konstytucję. Część z wprowadzonych zmian ma za zadanie zachęcać do zakładania działalności gospodarczej. To m.in. instytucja działalności nierejestrowej dla osób, które będą osiągać niewielkie przychody. Konstytucja Biznesu

Prawo dla firm 0 Comments

Nowa dyrektywa o delegowaniu pracowników dzieli Unię Europejską

Dyrektywa Komisji Europejskiej dotyczącą delegowania pracowników może pogłębić różnice między krajami starej a nowej Unii Europejskiej – ocenia Stefan Schwarz, prezes Stowarzyszenia Inicjatywy Mobilności Pracy. Ograniczenie czasu delegowania i prawo do

Prawo dla firm 0 Comments

Czy reklama usług notarialnych jest zgodna z prawem?

Zawód notariusza kojarzy się z wieloma zobowiązaniami i odpowiedzialnymi decyzjami. Oprócz zwyczajnych, codziennych obowiązków zawodowych trzeba przestrzegać ustaw i działać w zgodzie z prawem. Innym utrudnieniem jest kompletny zakaz reklamowania

Windykacja 0 Comments

Za pół roku nowe prawo upadłościowe. Poprawi ono sytuację firm i ich wierzycieli

Nowe przepisy restrukturyzacyjne mogą zapewnić przedsiębiorstwom większą szansę na gospodarcze przetrwanie. Upadłość nie musi oznaczać likwidacji firmy, możliwe będą cztery sposoby na zawarcie układu z wierzycielami. Przedsiębiorca z problemami finansowymi będzie miał możliwość

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź