11 czerwca 2015 0 3075 Views

Dzięki rejestrom dłużników gminy mazowieckiego poprawią ściągalność alimentów

Już od 1 lipca życie dłużników alimentacyjnych stanie się trudniejsze. Jeśli ojca lub matkę wyręcza fundusz alimentacyjny, to ich dane trafią do wszystkich czterech działających w Polsce rejestrów dłużników prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej.
W którymkolwiek BIG, bank, telekom, czy też zainteresowany przedsiębiorca sprawdzi potencjalnego klienta, na pewno dowie się, że nie płaci on na dziecko. Z myślą o ograniczeniu dużego społecznego problemu, obowiązek przekazywania danych dłużników alimentacyjnych do każdego BIG, a nie tylko jednego jak dotychczas, nakłada na gminy nowe prawo.

Na Mazowszu najwięcej zaległych alimentów

Informacje z bazy BIG InfoMonitor wskazują, iż Mazowsze boryka się z największą liczbą osób posiadających zadłużenie alimentacyjne, jest ich już ponad 18 tys. Drugie pod tym względem jest województwo śląskie – powyżej 15 tys. osób, a trzecie łódzkie z liczbą ponad 14 tys. dłużników alimentacyjnych.

Największe zadłużenie alimentacyjne występuje w województwie mazowieckim. Wartość niezapłaconych alimentów przekracza tu 507,4 mln zł, co stanowi blisko 12 proc. całkowitej wartości długów alimentacyjnych w Polsce. Drugim regionem w niechlubnej statystyce jest Łódzkie, z kwotą ponad 391 mln zł. Tuż za nim znajduje się województwo śląskie – 355 mln zł.

Jakie korzyści przyniosą zmiany w prawie

Dłużnicy alimentacyjni w bazach BIG już są, bo obowiązek wpisywania takich osób przez jednostki samorządu terytorialnego do rejestru dłużników wprowadziły przepisy z 2008 r. Dotychczas  wystarczało jednak, że gminy zgłaszały dłużników do jednego rejestru. Ogrom problemu jaki stanowi uchylanie się od płacenia na utrzymanie dzieci, sprawił jednak, że prawodawca postanowił pójść dalej. 1 lipca 2015 r. wejdą w życie zmiany przepisów wprowadzone ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. odnoszące się do Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r., poz. 396) zobowiązujące gminy do przekazywania danych osób, za których z obowiązku alimentacyjnego wywiązuje się budżet państwa do każdego działającego w Polsce rejestru BIG. Obecnie funkcjonują cztery rejestry.

Możliwe będzie to w drodze uproszczonej, bez zawierania specjalnych umów, o których mowa w art. 12 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Umowy dotychczas zawarte – wygasną w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów. Nowe rozwiązania powinny pomóc odciążyć budżety gmin.  BIG InfoMonitor dane o dłużnikach alimentacyjnych będzie przyjmował od jednostek samorządu terytorialnego bezpłatnie.

Prawie 330 tys. dzieci fundusz alimentacyjny zastępuje ojców i matki

Zmiany w prawie i próby utrudnienia życia niepłacącym alimentów są jak najbardziej zrozumiałe. W Polsce co roku setki tysięcy matek i ojców wyręczają gminy sięgając do pieniędzy z funduszu alimentacyjnego. Jak wynika z ostatnich danych opublikowanych przez Ministerstwo Pracy Polityki Społecznej, w 2013 r. alimenty od państwa zamiast od rodzica dostało blisko 329 tys. dzieci. Gminy domagały się później zwrotu wyłożonych pieniędzy od ponad 243 tys. dłużników. Efekt? W 2014 r. udało się odzyskać 13,9 proc. wartości wydanej kwoty.

Z kolei w szacunkach Centrum Praw Kobiet uwzględniających zarówno alimenty z funduszu, jak i pozostałe, ściągalność w Polsce jest nieco wyższa i wynosi 16-17 proc. Należy bowiem pamiętać, że nie każdy w ogóle może sięgnąć po pomoc funduszu alimentacyjnego. Koniecznym do spełnienia warunkiem jest nieprzekraczający 725 zł dochód na osobę.

Masowo nie płacą na dzieci

Obecnie z BIG InfoMonitor współpracuje blisko 1500 z 2479 gmin w Polsce. W ponad 6 lat pomógł odzyskać przeszło 2,3 mld zł zaległych alimentów. Średnia kwota zaległości jednego dłużnika odnotowanego w BIG InfoMonitor sięga 26 765 zł, ale są też osoby, których długi idą w setki tysięcy złotych. Największa suma zaległych alimentów wynosi 423 tysięcy złotych.

Zaległe alimenty nie tylko szkodzą dzieciom, ale również uderzają w budżety gmin, które wypłacają wierzycielom pieniądze z funduszu alimentacyjnego. Dlatego BIG InfoMonitor będzie aktywnie współpracował z jednostkami samorządu terytorialnego oraz prowadził działania edukacyjne wskazujące sposoby odzyskiwania należności oraz unikania zatorów płatniczych – podkreśla Mariusz Hildebrand, wiceprezes BIG InfoMonitor. Jego zdaniem nowe regulacje prawne z pewnością zwiększą skuteczność odzyskiwania alimentów. – Dotychczas gminy przekazały ponad 161 tys. informacji o dłużnikach alimentacyjnych. Wartość jaką wprowadziły z tego tytułu  w samym 2015 roku, przekroczyła 274 mln zł., łącznie jest to już 4,3 mld zł. – dodaje Mariusz Hildebrand.

Z możliwości wpisywania dłużników alimentacyjnych do rejestru BIG InfoMonitor mogą również korzystać osoby prywatne. Niestety wciąż mało kto wie, że ma takie prawo. Dlatego też BIG InfoMonitor uruchomił dla osób, nie objętych świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, specjalną akcję „Odzyskuj Alimenty”. – Obecnie wpis dłużnika alimentacyjnego zgłoszonego przez osobę fizyczną kosztuje u nas jedynie 1 zł – zaznacza Mariusz Hildebrand. Szczegóły Akcji na www.BIG.pl/alimenty

Dlaczego BIG utrudni życie?

Rejestr Dłużników w BIG InfoMonitor codziennie sprawdzają banki oraz firmy z każdego sektora gospodarki. Umieszczenie w nim danych osoby zalegającej z wypłatą alimentów może skutkować dla dłużnika odmową udzielenia kredytu, pożyczki, problemami podczas dokonywania zakupów na raty, zakupu telefonu, abonamentu na telewizję kablową, czy internet. Taki stan rzeczy stanowi dużą motywację do spłaty należności. Już poprzedzające wpis, wysłanie wezwania do zapłaty, na formularzu BIG InfoMonitor sprawia, że co trzeci dłużnik oddaje pieniądze. Kolejne 25 proc. osób zwraca dług tuż po znalezieniu się w rejestrze. Jeśli jednak nie dojdzie do spłaty, dane dłużnika i informacje o zobowiązaniach mogą pozostać w Rejestrze BIG nawet przez 10 lat. Ich usunięcie powoduje tylko całkowita spłata. I dzieje się to na wniosek wierzyciela, który ma 14 dni na złożenie wniosku o wypisanie dłużnika z rejestru.

Kiedy gminy, mogą zgłosić dłużnika alimentacyjnego do BIG?

  • Należy pamiętać, że gmina przekazuje informację gospodarczą o  zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
  • W treści informacji przekazywanej do BIG dotyczącej takiej osoby powinny się znaleźć: imiona i nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. W przypadku dłużników alimentacyjnych nie będących obywatelami polskimi zamiast numeru PESEL wymagane jest podanie serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  • W zgłoszeniu musi również widnieć tytuł prawny, kwota zaległości, informacja o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia całości lub części zobowiązania.
  • Organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika tj. w tym wypadku wójt, burmistrz lub prezydent miasta informuje niesolidnego płatnika, że informacje na jego temat zostaną przekazane do Rejestru Dłużników w BIG.
  • Wśród usług oferowanych przez BIG znajduje się usługa wysłania powiadomień o wpisie do Rejestru Dłużników BIG, z której mogą skorzystać również gminy.
  • W zależności od życzenia klienta BIG wysyła powiadomienie listem poleconym lub zwykłym.
  • Należy również pamiętać, że po stronie wierzyciela, w tym przypadku po stronie jednostki samorządowej, która wprowadza dane do Rejestru BIG leży obowiązek dbania o aktualność danych. Nie usunięcie w odpowiednim czasie z Rejestru Dłużników BIG danych dłużnika, który uregulował zaległość skutkuje poważnymi konsekwencjami prawnymi.
  • Wierzyciel ma 14 dni na wykreślenie takiej osoby z zasobów BIG. Natomiast w przypadku zwiększania się kwoty zadłużenia raz przekazana informacja gospodarcza o zwłoce w wykonaniu zobowiązań pieniężnych, może zostać aktualizowana.

Wychodząc naprzeciw zmieniającemu się otoczeniu prawnemu, BIG InfoMonitor zaprasza na cykl bezpłatnych konferencji, które będą pomocne w sprawnym i efektywnym przygotowaniu się przez Jednostki Samorządu Terytorialnego do nadchodzących zmian. Odbędą się one w 5 miastach i trwać będą od 22 do 29 czerwca. Więcej na www.BIG.pl/jst.

O BIG InfoMonitor:

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Zgodnie z Ustawą o BIG* przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. BIG InfoMonitor umożliwia dostęp do baz: Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, dzięki czemu stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. W 2014 roku BIG InfoMonitor udostępnił swoim klientom ponad 15,3 mln raportów. Łącznie z bazami BIK posiada dostęp do 6 mln 100 tysięcy informacji i danych gospodarczych o dłużnikach. Wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG to natychmiastowe powiadomienie sektora bankowego i telekomunikacyjnego o przeterminowanym zadłużeniu. BIG InfoMonitor jest twórcą Programu Firma Wiarygodna Finansowo, którego uczestnicy uzyskują Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo – nowoczesne narzędzie do potwierdzania braku zaległości płatniczych. Certyfikat pomaga uzyskać przewagę
w działaniach handlowych, wyróżnia firmę wśród innych przedsiębiorców i podnosi jej prestiż.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie
Next Pokonaj swoje długi! Rusza bezpłatny kurs wychodzenia z długów

Może to Ci się spodoba

Prawo dla firm 0 Comments

Zmiany w unijnych przepisach o delegowaniu pracowników mogą zatrząść polskim rynkiem pracy

W Brukseli trwają prace nad zmianami w dyrektywie o delegowaniu pracowników za granicę. Komisja Europejska chce, by pracownicy delegowani po przekroczeniu granicy mieli opłacane wszystkie składowe wynagrodzenia miejscowych specjalistów. To nie tylko podniesie

Prawo dla firm 0 Comments

Co powinieneś wiedzieć o postępowaniu cywilnym?

Gdy dwa podmioty prawa prywatnego popadną w spór możliwy do rozstrzygnięcia jedynie przez sąd właściwy dla danej sprawy i na podstawie przepisów prawa cywilnego, rozpoczyna się postępowanie cywilne. Rozpatrywanie spraw

Prawo dla firm 0 Comments

Procedowana ustawa o wyrobach medycznych wprowadza wielomilionowe kary za drobne błędy formalne

W Sejmie trwają prace nad ustawą o wyrobach medycznych, która ma do polskiego prawa zaimplementować unijne regulacje. Przedstawiciele sektora medycznego podkreślają jednak, że wiele propozycji wychodzi poza ramy rozporządzenia, co więcej, może

Przedsiębiorca w sądzie 1Comments

Poznaj innowacyjny Program Ochrony dla przedsiębiorców

W dobie natłoku informacji oraz częstych zmian w przepisach prawa, każdy biznes potrzebuje wsparcia prawnika oraz doradcy podatkowego. Coraz częściej jednak zdarzają się sytuację, iż Przedsiębiorca nie ma gdzie ani

Prawo dla firm 0 Comments

Czym są spółki dominujące?

W Polsce z powodzeniem działają spółki prawa administracyjnego, handlowego oraz cywilnego. Każda z nich dzieli się na przynajmniej kilka innych i dobierana jest zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorcy, branżą oraz charakterem

Prawo dla firm 0 Comments

Pracodawcy po pandemii nie zaczną masowo rezygnować z pracy zdalne

Co trzeci pracujący zdalnie regularnie wyrabia nadgodziny w znacznie większym stopniu niż podczas pracy w biurze. – Powodem jest brak kontroli nad swoim czasem pracy, a także nierespektowanie godzin pracy przez przełożonych – wyjaśnia Łukasz