BHP w firmie: 6 najczęstszych pytań

BHP w firmie: 6 najczęstszych pytań

Bezpieczeństwo i higiena pracy to bardzo rozległy temat. Podstawowe przepisy BHP określone są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom odpowiednich i bezpiecznych warunków pracy oraz przynajmniej raz na 6 lat – do szkoleń BHP (np. w porozumieniu z zewnętrzną firmą zajmującą się usługami BHP)

Jakie są najczęstsze pytania dotyczące zasad BHP w firmie? Oto najważniejsze kwestie, o których należy pamiętać:

1. Jaka jest dopuszczalna temperatura w biurze?

Polskie przepisy określają minimalną temperaturę, jaka może panować w biurze – jest to 18 stopni Celsjusza. Ustawa nie określa maksymalnej temperatury, natomiast mówi o obowiązku przeciwdziałania niekontrolowanej emisji ciepła w drodze promieniowania, konwekcji lub przewodzenia.

W bardzo wielu firmach, by uzyskać optymalne warunki cieplne, zakładana jest klimatyzacja. Ona również musi spełniać określone normy – np. nie może być skierowana bezpośrednio na stanowisko pracy, a hałas i drgania, jakie może wywołać mechanizm, muszą zostać odpowiednio zniwelowane.

2. Jakie są dopuszczalne normy dźwigania?

Ile kilogramów może zgodnie z prawem przenosić pracownik? Czynność dźwigania i przenoszenia przedmiotów określona jest w przepisach jako „ręczne prace transportowe”. W przepisach istnieje także termin pracy dorywczej – przenoszenia ciężarów w częstotliwości nie większej niż 4 razy na godzinę, gdzie łączny czas tej pracy nie może przekraczać 4 godzin roboczych. Ciężar, który może przenieść pracownik zależy, czy jest to praca stała, czy też dorywcza. W przypadku pracy stałej  jest to 30 kg., a przy pracy dorywczej – 50 kg. Oczywiście waga przedmiotów to nie wszystko – ważne jest także, na jaką wysokość oraz odległość pracownik przenosi ciężar. Przepisy BHP zabraniają unoszenia przedmiotów cięższych niż 30 kg. na wysokość powyżej 4 metrów lub przenoszenia dalej niż 25 metrów.

Osobną kwestią jest przetaczanie towarów – jeden pracownik może przetaczać po płaskiej powierzchni przedmioty ważące do 300 kg. Przetaczanie pod górę obwarowane jest natomiast normą 50 kg.

3. Jaka jest dopuszczalna norma hałasu?

Stała ekspozycja na hałas w pracy może doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu. Hałas nie tylko szkodzi narządom słuchu – wpływa także na układ nerwowy i pośrednio na inne narządy (zwłaszcza, jeśli towarzyszą mu drgania). Prawo precyzyjnie określa wartości poziomu hałasu w zakładzie pracy. Wartość najwyższych dopuszczalnych natężeń dla poziomu ekspozycji na hałas w odniesieniu do 8-godzinnego czasu pracy to 85 dB. W przypadku zatrudnienia w wysokich natężeniach hałasu, wymiar godzinowy pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę.

Przepisy dotyczące hałasu są bardzo rozbudowane – pracodawca, który zastanawia się nad tym, czy jego przedsiębiorstwo spełnia normy prawne, powinien bezwzględnie zainwestować w profesjonalne usługi BHP.

4. Jakie są czynniki szkodliwe dla zdrowia w miejscu pracy?

Prawo określa szkodliwe czynniki, które mogą wpływać na zdrowie pracowników. Co warte podkreślenia, pracodawca jest zobowiązany prowadzić w firmie ewidencję czynników szkodliwych – w celu udostępnienia organom kontrolnym lub pracownikom.

Czynniki szkodliwe dzielą się na trzy podstawowe grupy: fizyczne, chemiczne i biologiczne.

Do fizycznych zaliczamy:

  • Drgania i hałas
  • Pyły
  • Promieniowanie
  • Temperatura – zimne lub ciepłe warunki panujące w miejscu pracy

Chemiczne czynniki:

  • Substancje drażniące, uczulające, rakotwórcze, toksyczne

Biologiczne:

  • Bakterie
  • Grzyby
  • Wirusy

 5. Jak powinna wyglądać organizacja stanowiska pracy w biurze?

Jak wygląda stanowisko pacy w biurze? Zazwyczaj jest to biurko, krzesło i oczywiście komputer. Również, wydawać by się mogło, tak proste stanowisko posiada swoje własne normy. Długotrwała praca przy komputerze może z czasem odbić się na zdrowiu – zwłaszcza oczu oraz kręgosłupa.

Jak więc powinno wyglądać stanowisko pracy w zgodzie z normami BHP?

Niewiele osób wie, że przepisy sporo miejsca poświęcają komputerom oraz monitorom. Oczywiście w dobie szybkiego postępu technologicznego, pewne punkty (jak na przykład obowiązek zapewnienia pracownikowi stacji dyskietek) mogły się zdezaktualizować. W razie wątpliwości co do wyposażenia stanowiska biurowego warto skontaktować się z firmą świadczącą usługi BHP – jej pracownicy na pewno rozwieją wszystkie wątpliwości.

Zarówno konstrukcja stołu, krzesła, a nawet rodzaj klawiatury i monitora nie mogą być dowolne. W skrócie rzecz ujmując, stanowisko pracy w biurze powinno być urządzone tak, by zadania wykonywane podczas codziennych aktywności zawodowych nie powodowały obciążeń układu mieśniowo-szkieletowego i narządu wzroku.

6. Gdzie szukać odpowiedzi na pozostałe pyta tania?

Zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy jest mnóstwo. Chociaż oczywiście istnieją podstawowe i ogólne normy, które znaleźć możemy w rozporządzeniu z roku 1997, to jednak każde przedsiębiorstwo ma własną specyfikę. Inne kwestie będą interesowały właściciela agencji reklamowej, inne natomiast – szefa ośrodka szkolenia kierowców. Niezależnie od branży, każdy pracownik jest zobowiązany do przebycia kursu BHP. Aby mieć pewność, że wszystkie normy w naszym przedsiębiorstwie zostały spełnione czasem niezbędne jest skorzystanie z usług BHP świadczonych przez inne firmy. Dotyczy to przede wszystkim kwestii kursów i szkoleń BHP dla pracowników oraz oceny stanowisk pracy pod kątem zgodności z przepisami.

Previous Na czym polega limit kredytowy?
Next Aniołowie biznesu coraz aktywniejsi. Z ich wsparcia skorzystała już co trzecia młoda, innowacyjna firma

Może to Ci się spodoba

Firmy coraz częściej oferują swoim pracownikom programy emerytalne

Pracownicze programy emerytalne organizowane przez – zwłaszcza dużych – pracodawców do niedawna nie cieszyły się specjalnym zainteresowaniem wśród pracowników jako pozapłacowy benefit. Jednak dyskusja wokół wieku emerytalnego, likwidacji otwartych funduszy emerytalnych i planowanych

Zakładam firmę 0 Comments

Escape room czyli pomysł na nowoczesny biznes

Nowoczesna forma rozrywki jaką są bez wątpienia pokoje zagadek bije coraz większe rekordy popularności w Polsce i Europie. Z jednej strony łączy w sobie frajdę bycia razem z zabawą w

Kurs bitcoina na huśtawce

Od początku tego roku cena bitcoina wzrosła już prawie trzykrotnie. Po załamaniu z 2018 roku najpopularniejsza kryptowaluta znów wróciła do łask inwestorów. Kurs bitcoina na przestrzeni ostatniego miesiąca to jednak ciągła

Zalety wykorzystania usług archiwizacyjnych

W każdej, nawet niedużej firmie, powstaje sporo różnego rodzaju dokumentów, które należy nie tylko odpowiednio uporządkować, ale także często przechowywać przez określony czas. W takim przypadku konieczne jest dokonanie właściwej

Po spadkach na giełdzie sytuacja na jakiś czas się poprawi

Zarówno w krótkim, jak i w długim terminie perspektywy dla rynków finansowych są niekorzystne, choć prawdopodobnie szczyty obecnej hossy są jeszcze przed nami. Lata 2018–2019 mogą się okazać okresem bessy – ocenia Adam

Zamówienia publiczne 0 Comments

Jak kupić działkę państwową lub gminną?

Zakupu działki budowlanej dokonać można nie tylko od prywatnego właściciela, ale również przedstawiciela gminy lub skarbu państwa. Aby nabyć teren trzeba wziąć udział w przetargu i czekać na ogłoszenie wyniku.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź