Branża IT zatrudnia na kontraktach – na czym to polega?

Branża IT zatrudnia na kontraktach – na czym to polega?

Kodeks Pracy reguluje możliwości i sposoby zatrudniania pracowników, uściśla rodzaje umów. Sam sposób zatrudnienia uzależniony jest od pracodawcy i samego kandydata na dany etat. Oczywiście niezmiernie ważny jest sposób pracy, jej charakterystyka i potrzeby. Zwykło się mówić, że najkorzystniejsza jest umowa o pracę, bowiem niesie ze sobą wiele przywilejów. Mniej sprzyjająca jest umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Niewiele natomiast mówi się o pracujących na kontrakty. To nadal niszowa forma pracy.

Tego typu praca bywa bardzo zbawienna nie tylko dla zatrudniającego, ale także dla pracownika. Dużą popularnością cieszy się głównie w branży informatycznej.

Podstawą pracy kontraktowej, jak sama nazwa mówi, jest wykonywanie swoich obowiązków w oparciu o kontrakt. We wspomnianym kontrakcie zawiera się wszystkie konieczne informacje wyjaśniające sposób i metody pracy, nieodzowne narzędzia i pozostałe wiadomości wedle uznania. Reasumując, w umowie kontraktowej warto zapisać takie oto elementy:

– dane osobowe pracownika i pracodawcy,

– powód zawarcia kontraktu,

– dokładny opis obowiązków, z uwzględnieniem najdrobniejszych szczegółów (np. procedury, odnośniki do regulaminów pracy),

– wysokość honorarium i sposób jego naliczania,

– termin, na jaki podpisuje się kontrakt,

– data zawarcia kontraktu i podpisy dwóch stron.

Jak już zauważono na początku, umowa o pracę uważana jest za najbardziej optymalną, jaką może zasugerować pracodawca. Należy jednak docenić również umowę kontraktową, ponieważ umożliwia pracę w dowolnym terminie, przyzwala na rozdzielenie powinności w czasie. Dużym plusem kontraktu są zarobki. Nie da się ukryć, że są zdecydowanie wyższe od średniej krajowej, ale jest tak przede wszystkim dlatego, że z tego rodzaju zatrudnienia korzystają branże wysoko wyspecjalizowane, niszowe, na przykład branża IT. Pracują tam osoby bardzo dobrze wykształceni, mają bogate umiejętności, są kreatywni. Jednak wykonują obowiązki wymagające ogromnego skupienia. Dzielenie pracy na etapy pozwala robienie przerw, regenerację organizmu i powiększenie efektywności. Dobrym przykładem są programiści – mają do wykonania bardzo odpowiedzialne zadania, dlatego pracodawca proponuje kontrakt, wyznacza deadline (termin złożenia programu) i zezwala na pracę w domu. Od samego pracownika zależy jak zarządzi swoim czasem.

Często na podpisywanie kontraktów z pracownikami decydują się innowacyjne korporacje działające w sektorze IT. W formie pracy kontraktowej spełniają swoje obowiązki zawodowe zazwyczaj eksperci, którzy mają dużą dozę swobody przy realizowaniu swej pracy. Jeśli pracownik pracuje na kontrakcie, może podejmować zatrudnienie w wielu firmach i dostosowywać czas pracy do swoich wymagań i zapotrzebowania określanego przez pracodawców.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Kiedy niezbędna jest mediacja?
Next Umowa ramowa z tzw. freelancerem

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Przywileje kobiet w ciąży

Kobieta brzemienna ma szczególne prawa, a pracodawca ma obowiązek zapewnić jej stosowne warunki zgodne z Kodeksem pracy. Najważniejszym cechą przywilejów jest brak możliwości rozwiązania umowy z kobietą w ciąży. W

Kodeks pracy 0 Comments

Jak długo powinien pracować nieletni pracownik?

W świetle prawa osobą młodocianą jest dziecko, które nie skończyło jeszcze 18. roku życia oraz ma obowiązek nauki. Nieletnim należy się wiele praw i obowiązków związanych z wiekiem. Pracodawców, którzy

Kodeks pracy 0 Comments

Wszystko o umowach nieokreślonych czasem trwania

Wszystkie umowy o prace są określane przez Kodeks Pracy. W prawie istnieje pewna nieścisłość określona z zawieraniem w porozumieniach długoterminowych zdań o dwutygodniowym czasie wypowiedzenia współpracy. Umowa na czas nieznany

Kodeks pracy 0 Comments

Czym zajmują się organizacje związkowe?

W polskim prawie pracy interesy pracowników przedstawiane są przez organizacje związkowe. Ponad zakładowa organizacja zawodowa to ogólnokrajowy związek zawodowy, ugrupowanie związków zawodowych lub konfederacja międzyzakładowa. Organizacja związkowa, która pełni funkcję

Kodeks pracy 0 Comments

Czy pracując na umowie zlecenie należy się urlop i okres wypowiedzenia?

Jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych jest umowa zlecenie. Nie jest ona umową o pracę, wobec czego nie odnoszą się do niej regulacje prawa pracy. Przepisy dotyczące tego rodzaju zatrudnienia znajdują

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie są prawa pracownika w zakresie rodzicielstwa?

W dziale ósmym Kodeksu Pracy wyszczególnione zostały prawa pracownic odnoszące się do macierzyństwa. Tytuł działu akcentuje możliwość przyznawania uprawnień wynikających z rodzicielstwa dla osób obojga płci, jednak większość zapisanych w

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post