Jak długo powinien pracować nieletni pracownik?

Jak długo powinien pracować nieletni pracownik?

W świetle prawa osobą młodocianą jest dziecko, które nie skończyło jeszcze 18. roku życia oraz ma obowiązek nauki. Nieletnim należy się wiele praw i obowiązków związanych z wiekiem. Pracodawców, którzy planują zatrudniać uczniów, obowiązuje długa lista procedur. O czym musi pamiętać przełożony, gdy mianuje na stanowiska młodocianych? Jak długo nieletni może pozostawać w pracy?

Wszystkie ustalenia związane z młodocianymi w pracy są w Kodeksie pracy i powinny być respektowane przez obie strony (zatrudniającego oraz zatrudnianego). Głównie chodzi o ilość przepracowanych godzin oraz zakres powierzanych zadań służbowych.

Okazuje się, że młodociani, którzy nie osiągnęli 16. roku życia, powinny pracować do sześciu godzin na dobę. Jednak starsze dzieci (do 18. roku życia) do ośmiu godzin dziennie. Omówione procedury dotyczą osoby nieletnie, które wykonują zobowiązania służbowe w związku z przyuczeniem do wykonywania zawodu. Jeśli młodociany pracownik uczy się i pracuje w ramach edukacji, wówczas godziny spędzone w szkole i pracy sumują się. Zatem czas pracy oraz nauki łącznie nie powinien przekraczać odpowiednio 6 i 8 godzin dziennie.

Gdy przełożony nie szanuje przepisów Kodeksu Pracy podlega karze pozbawienia wolności lub karze pieniężnej w zgodzie ze skalą dokonanego czynu.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Czym charakteryzują się organizacje związkowe?
Next Jaki jest zakres kontroli inspektorów pracy?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Prawo pracy-zmiany obowiązujące w 2013 roku

W 2012 roku do Kodeksu pracy zostały wpisane nowe zmiany dotyczące pracowników i pracodawców. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich. Od 1 stycznia 2012 roku wszedł w życie nowy termin, do

Kodeks pracy 0 Comments

Co jest naruszeniem zasad dobrego traktowania przy zatrudnieniu?

Kilka lat temu w nowelizacji Kodeksu pracy ustawodawca rozszerzył przepisy dotyczące dyskryminacji oraz wprowadził regulacje, które przewidują sankcje za ich naruszenie. Zachowania pracodawcy, które kwalifikują się, jako naruszenie równego traktowania

Kodeks pracy 0 Comments

Komu należy się skrócona norma czasu pracy?

Na rynku zatrudnienia jest wielu ciekawych, sprawnych i chętnych do pracy kandydatów. Nie można jednak zapominać o osobach niepełnosprawnych, które również chcą prowadzić aktywne życie zawodowe. Każdy przedsiębiorca, który przyjmuje

Kodeks pracy 0 Comments

Czy pracując na umowie zlecenie należy się urlop i okres wypowiedzenia?

Jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych jest umowa zlecenie. Nie jest ona umową o pracę, wobec czego nie odnoszą się do niej regulacje prawa pracy. Przepisy dotyczące tego rodzaju zatrudnienia znajdują

Kodeks pracy 0 Comments

Naruszenie praw pracownika przez pracodawcę

W przepisach prawa pracy znajduje się zbiór sytuacji, w których pracodawca może zostać ukarany za nieprzestrzeganie praw pracowniczych. Na pracodawcę lub osobę, która wykonuje jego obowiązki może zostać nałożona kara

Urlopy 0 Comments

Czy istnieje pojęcie przymusowego urlopu?

Wedle polskiego prawa nie istnieje urlop przymusowy. W związku z tym przedsiębiorca nie ma żadnych podstaw do skierowania pracownika na bezpłatne wolne. Każdy pracownik może sprzeciwić się takiej decyzji, ponieważ

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź