Kto odpowiada za mobbing w miejscu pracy?

Kto odpowiada za mobbing w miejscu pracy?

Definicja mobbingu została ujęta w Kodeksie Pracy, a przedsiębiorca niestosujący się do scharakteryzowanych norm jest zobligowany do poniesienia odpowiedzialności karnej.

Mobbing określa długotrwałe nękanie pracobiorcy i budowania w nim poczucia bezużyteczności w środowisku pracy. Najczęściej celem takiego zachowania przełożonego jest poniżenie i ośmieszenie pracobiorcy na tle kolegów z zakładu pracy. Ważne jest, że mobbing ma stosunek długoterminowy. Jednorazowy fakt ośmieszenia pracownika przez pracodawcę nie może być uznany za mobbing, ale także jest złamaniem norm Kodeksu Pracy.

Bez względu na to, czy nielegalnych działań dokonał manager, czy inny bezpośredni przełożony, odpowiedzialność za tego rodzaju momentu zawsze ponosi pracodawca, ponieważ to on dopuścił do takiej aktywności na terenie własnej firmy. Żądania ofiar mobbingu są różnorodne. W momencie stwierdzenia naruszenia zdrowia u poszkodowanego pracownika może on wnioskować o odszkodowanie gotówkowe. Jego stawka powinna zostać ustalona pomiędzy zaangażowanymi stronami. W praktyce, w obliczu mobbingu, pracobiorca najczęściej odstępuje od porozumienia o pracę, co jest jednym z zamierzeń osoby ją dręczącej.

Na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek niedopuszczenia do mobbingu w jego zakładzie pracy, dlatego też to on osobiście musi wziąć odpowiedzialność, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce. Oczywiście faktyczny sprawca może być ukarany za swoje uchybienia, ale zależy już to od jego pracodawcy. Najczęściej osoby poniżające podwładnych są pozbawiane natychmiast pracy.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Czy warto być aktywnym na portalach poświęconych karierze?
Next Kasy fiskalne w każdej firmie

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 3 komentarze

Zwolnienia grupowe dla każdego?

Jedną z podstawowych, a zarazem najbardziej pożądanych przez osoby szukające zatrudnienia na rynku pracy, form zatrudnienia, jest umowa o pracę. Polski ustawodawca nie tylko podkreśla znaczenie stosunku pracy dla gospodarki,

Personel 0 Comments

Jak poprawnie wypełnić świadectwo pracy pracownika?

W momencie, kiedy podwładny zostanie zwolniony lub osobiście złoży wypowiedzenie, powinien po ustaniu współpracy, otrzymać świadectwo pracy. Ważne, aby gromadziło wiele ważnych wiadomości. Jakich? Wszystkie wątpliwości rozwiewa zapis widniejący w

Kodeks pracy 0 Comments

Branża IT zatrudnia na kontraktach – na czym to polega?

Kodeks Pracy reguluje możliwości i sposoby zatrudniania pracowników, uściśla rodzaje umów. Sam sposób zatrudnienia uzależniony jest od pracodawcy i samego kandydata na dany etat. Oczywiście niezmiernie ważny jest sposób pracy,

Kodeks pracy 0 Comments

Kiedy można złożyć podanie o uchylenie mandatu?

Do obowiązków inspektora pracy należy badanie stosowania zasad opisanych w Kodeksie Pracy przez polskich przedsiębiorców. Gdy biznesmeni nie stosują się do rozporządzeń mogą otrzymać mandat karny za swoje przewinienia. Inspektor

Kodeks pracy 0 Comments

Co jest naruszeniem zasad dobrego traktowania przy zatrudnieniu?

Kilka lat temu w nowelizacji Kodeksu pracy ustawodawca rozszerzył przepisy dotyczące dyskryminacji oraz wprowadził regulacje, które przewidują sankcje za ich naruszenie. Zachowania pracodawcy, które kwalifikują się, jako naruszenie równego traktowania

Wynagrodzenie 0 Comments

Potrącenia z pensji pracowniczej

Każdy pracownik ma prawo do uzyskiwania wynagrodzenia. Powinno być płacone w kwocie zgodnej z wykonywanymi obowiązkami oraz w wyznaczonym terminie. Są jednak przypadki, gdy pracodawca nakłada na zatrudnionego potrącenia. Czy

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post