Handel samochodami a BDO – najważniejsze informacje

Handel samochodami a BDO – najważniejsze informacje

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami. Wdrożony projekt Ministerstwa Środowiska powstał z intencją przeciwdziałania wszelkim nieprawidłowościom, wynikającym z dotychczasowym gospodarowaniem odpadami.

Zgodnie z rozporządzeniem importerzy samochodów są zobligowani do składania wniosków o wpis BDO. Wpis ten należało złożyć do końca 2019 roku. Obecnie każdy przedsiębiorca, który sprowadza do kraju pojazd (a także m.in. akumulatory czy oleje) musi pojawić się w rejestrze, aby otrzymać nadany, indywidualny numer BDO. W jaki sposób to robić? Jak dokładnie opisują to przepisy?

Przepisy BDO

Podstawowym aspektem, obowiązujący importerów, jest konieczność uiszczenia tzw. opłaty produktowej. Ustawa z 2001 roku dokładnie opisuje obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami. Ustawa z 2005 roku opisuje recykling pojazdów, które zostały *już wycofane z eksploatacji, a ustawa z 2013 – gospodarowanie opakowaniami.

W kontekście przepisów nie sposób pominąć kar, które nakłada się po kontrolach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Niedopełnienie obowiązku rejestracji wiąże się z karami administracyjnymi, karami grzywny, a w skrajnych przypadkach – karą aresztu.

Kluczowe jest więc dopilnowanie obowiązujących terminów i formalności, w tworzeniu i składaniu których pomóc może Biones.pl.

Ewidencja i rejestracja BDO

Systemy BDO funkcjonują od 2018 roku. Ich docelowym zadaniem jest gromadzić informacje o przedsiębiorstwach, na których nałożony jest obowiązek rejestrowania i ewidencjonowania poszczególnych działań. Od 2020 roku wszystkie te kroki składa się za pomocą formularzy dostępnych online.

Wspomniana już ewidencja BDO – składana w formie papierowej lub elektronicznej – docelowo powinna obejmować informacje, dotyczące m.in. ilości importowania aut, masy importowanych opon, ilości sprowadzonego oleju, masę sprzętu elektronicznego. Wszystkie te aspekty ewidencji należy gromadzić i prowadzić w sposób systematyczny, przechowując dokumenty przez co najmniej 5 lat.

Ewidencja umożliwia tworzenie corocznych raportów, które następnie importer składa do Urzędu Marszałkowskiego. BDO sprawozdanie należy składać w określonym odgórnie terminie (co roku, do 15.03).

A co, gdy nie dopilnujesz terminu?

Niedopilnowanie terminów i niespełnienie narzuconych wytycznych wiąże się z karami, które narzucił ustawodawca. W tym kontekście mowa o karze administracyjnej, wynoszącej od 1 000 do 1 000 000 złotych. Wśród najczęstszych prowodyrów przyznawanych kar, wymienia się m.in. prowadzenie działalności, które niw posiada wymaganego wpisu do rejestru, nieumieszczenie przyznanego, indywidualnego numeru BDO na dokumentach sprzedażowych.

Oprócz kary administracyjnej istnieje ryzyko kar grzywny, które dotyczyć mogą zaległości, naliczonych w ciągu 5 lat (wraz z odsetkami).

Co ważne – obowiązki BDO obowiązują każdego przedsiębiorcę, który importuje auto lub przyczepę. Dokładne informacje o rejestrze BDO, o karach i pomocy, którą można uzyskać znajdziesz na stronie Biones.pl.

Previous Jak wyremontować stary dom lub mieszkanie?
Next Inwestycje w metale szlachetne a podatki

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Tablety do nauki, czyli nowoczesna szkoła już dziś!

Jak tablety do nauki mogą pomóc w szeroko rozumianym szkolnictwie? Dlatego warto wprowadzać takie rozwiązania do naszych szkół? Tablety do nauki Tablety zagościły w powszechnej świadomości już dawno – urządzenia

Wiadomości 0 Comments

Grupa Velux stawia na niskoemisyjną i ekologiczną produkcję

Zgodnie z globalną strategią do 2020 roku emisja dwutlenku węgla zakładów produkcyjnych Grupy Velux ma być o połowę niższa niż w 2007 roku. W polskich fabrykach udało się już ograniczyć emisję o 16 proc. Dodatkowo

Wiadomości 0 Comments

Na czym polega leczenie kanałowe?

Leczenie kanałowe jako metoda leczenie nieodwracalnych zapaleń miazgi to sposób na uratowanie zęba. Leczenie takie może w niektórych przypadkach być w ogóle jednym sposobem na uratowanie zęba. Leczenie endodontyczne polega

Wiadomości 0 Comments

Zadbaj o swoje finanse osobiste i kontroluj wydatki

Przyznajcie szczerze, że w dzisiejszych czasach wydatków nam nie brakuje, prawda? Czym to jest spowodowane? W grę wchodzą różne opcje, ale zazwyczaj największymi wydatkami jest opłata za mieszkanie, rachunki za

Wiadomości 0 Comments

Rynek pracy przechodzi transformację

Niedobory siły roboczej, zmiany demograficzne i rosnący udział technologii to dziś główne czynniki, które przeobrażają rynek pracy w Europie. Wpływają na niego również zmieniające się oczekiwania młodych pracowników, którzy szukają nowych sposobów

Wiadomości 0 Comments

Ponad połowa Polaków trzyma oszczędności w skarpecie

Polacy bardzo ostrożnie podchodzą do inwestowania – tylko niewielki odsetek decyduje się na oszczędzanie w jednostkach funduszy inwestycyjnych, inwestycje w akcje i obligacje czy odkładanie pieniędzy w ramach IKZE lub IKE. Zdecydowana większość gospodarstw

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź