Handel samochodami a BDO – najważniejsze informacje

Handel samochodami a BDO – najważniejsze informacje

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami. Wdrożony projekt Ministerstwa Środowiska powstał z intencją przeciwdziałania wszelkim nieprawidłowościom, wynikającym z dotychczasowym gospodarowaniem odpadami.

Zgodnie z rozporządzeniem importerzy samochodów są zobligowani do składania wniosków o wpis BDO. Wpis ten należało złożyć do końca 2019 roku. Obecnie każdy przedsiębiorca, który sprowadza do kraju pojazd (a także m.in. akumulatory czy oleje) musi pojawić się w rejestrze, aby otrzymać nadany, indywidualny numer BDO. W jaki sposób to robić? Jak dokładnie opisują to przepisy?

Przepisy BDO

Podstawowym aspektem, obowiązujący importerów, jest konieczność uiszczenia tzw. opłaty produktowej. Ustawa z 2001 roku dokładnie opisuje obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami. Ustawa z 2005 roku opisuje recykling pojazdów, które zostały *już wycofane z eksploatacji, a ustawa z 2013 – gospodarowanie opakowaniami.

W kontekście przepisów nie sposób pominąć kar, które nakłada się po kontrolach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Niedopełnienie obowiązku rejestracji wiąże się z karami administracyjnymi, karami grzywny, a w skrajnych przypadkach – karą aresztu.

Kluczowe jest więc dopilnowanie obowiązujących terminów i formalności, w tworzeniu i składaniu których pomóc może Biones.pl.

Ewidencja i rejestracja BDO

Systemy BDO funkcjonują od 2018 roku. Ich docelowym zadaniem jest gromadzić informacje o przedsiębiorstwach, na których nałożony jest obowiązek rejestrowania i ewidencjonowania poszczególnych działań. Od 2020 roku wszystkie te kroki składa się za pomocą formularzy dostępnych online.

Wspomniana już ewidencja BDO – składana w formie papierowej lub elektronicznej – docelowo powinna obejmować informacje, dotyczące m.in. ilości importowania aut, masy importowanych opon, ilości sprowadzonego oleju, masę sprzętu elektronicznego. Wszystkie te aspekty ewidencji należy gromadzić i prowadzić w sposób systematyczny, przechowując dokumenty przez co najmniej 5 lat.

Ewidencja umożliwia tworzenie corocznych raportów, które następnie importer składa do Urzędu Marszałkowskiego. BDO sprawozdanie należy składać w określonym odgórnie terminie (co roku, do 15.03).

A co, gdy nie dopilnujesz terminu?

Niedopilnowanie terminów i niespełnienie narzuconych wytycznych wiąże się z karami, które narzucił ustawodawca. W tym kontekście mowa o karze administracyjnej, wynoszącej od 1 000 do 1 000 000 złotych. Wśród najczęstszych prowodyrów przyznawanych kar, wymienia się m.in. prowadzenie działalności, które niw posiada wymaganego wpisu do rejestru, nieumieszczenie przyznanego, indywidualnego numeru BDO na dokumentach sprzedażowych.

Oprócz kary administracyjnej istnieje ryzyko kar grzywny, które dotyczyć mogą zaległości, naliczonych w ciągu 5 lat (wraz z odsetkami).

Co ważne – obowiązki BDO obowiązują każdego przedsiębiorcę, który importuje auto lub przyczepę. Dokładne informacje o rejestrze BDO, o karach i pomocy, którą można uzyskać znajdziesz na stronie Biones.pl.

Previous Jak wyremontować stary dom lub mieszkanie?
Next Inwestycje w metale szlachetne a podatki

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Stać Cię na więcej, czyli jak otworzyć nowy rozdział w swojej karierze

Decyzja o całkowitej bądź częściowej zmianie ścieżki kariery dotyczy praktycznie każdego pracownika. Bardzo często motywacją do niej jest mało satysfakcjonująca praca, niewłaściwy szef, czy też chęć sprostania nowym wyzwaniom. Nie

Wiadomości 0 Comments

Brak rąk do pracy i wzrost cen materiałów budowlanych windują ceny mieszkań

Produkcja budowlano-montażowa rośnie w tempie dwucyfrowym od miesięcy, a firmy z branży budowlanej odczuły poprawę koniunktury. Gwałtowny wzrost popytu na materiały budowlane wywołał jednak skok w ich cenach. Sytuację dodatkowo pogarsza wzrost cen

Wiadomości 0 Comments

Trzeba przyspieszyć wydatkowanie środków unijnych, żeby część pieniędzy nie przepadła

Opóźnienia we wdrażaniu Regionalnych Programów Operacyjnych wynoszą ok. 8 miesięcy w porównaniu z RPO z poprzedniej perspektywy finansowej – ocenia w listopadowym raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Do wykorzystania jest w sumie ok. 32,3 mld euro. NIK

Wiadomości 0 Comments

Motoryzacyjne nowinki a wypożyczalnie aut. Czego spodziewać się w najbliższych latach?

Motoryzacja stale się rozwija, a wraz z nią zmieniają się sposoby, w jaki operują związane z nią firmy, np. wypożyczalnie aut. Jakie trendy technologiczne mają szansę w najbliższych latach najbardziej

Wiadomości 0 Comments

Przegląd regałów magazynowych, dlaczego jest konieczny?

Prowadzenie magazynu w praktyce oznacza konieczność zadbania nie tylko o odpowiednie warunki składowania towarów. Niezbędne jest też stworzenie bezpiecznych warunków pracy, w której obsługa jest narażona na wiele czynników ryzyka.

Wiadomości 0 Comments

Suplementy – chlorofil w płynie

Aż 18-30 % wszystkich chorób, które rozwijają się w miejscu pracy, jest spowodowane przez chemiczne zanieczyszczenie środowiska. Żyjemy w świecie, gdzie natura niewiele już ma wspólnego ze swoją pierwotną, czystą

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź