Inwestycje w metale szlachetne a podatki

Inwestycje w metale szlachetne a podatki

Wahasz się, czy kupić sztabki srebra lub złota, ale chcesz mieć pewność, że nie będzie to miało żadnych konsekwencji podatkowych. Czy na takiej inwestycji można zarobić? To może być bezpieczny sposób na ulokowanie swojego kapitału. Nasz krótki przewodnik podatkowy dotyczący inwestowania w metale szlachetne.

Implikacje VAT przy zakupie i sprzedaży metali szlachetnych

Złoto

Dla celów podatku VAT, sztabki złota są traktowane jako złoto inwestycyjne.

Kategoria ta obejmuje:

  • Złoto w sztabkach lub waflach o próbie 995.
  • Złoto reprezentowane przez papiery wartościowe (certyfikaty złota), podpisane lub nie.

Złote monety o próbie co najmniej 900, które zostały wybite po 1800 roku, są prawnym środkiem płatniczym w kraju, w którym zostały wyemitowane. Są one sprzedawane po cenie nie wyższej niż 80% wartości wolnorynkowej zawartego w nich złota.

VAT nie ma zastosowania do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu metali inwestycyjnych.

Wszystkie inne przedmioty wykonane z tego metalu (np. złota biżuteria i granulat złota) nie są uznawane za złoto inwestycyjne i dlatego będą podlegać opodatkowaniu VAT.

Srebro i inne metale szlachetne

Podatek VAT dotyczy srebra (srebrne sztabki i monety bulionowe), a także platyny, która stanowi tzw. przedmioty kolekcjonerskie. Te metale szlachetne tracą 23% już w dniu ich zakupu. Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT tylko wtedy, gdy jest dokonywana przez osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą.

Opodatkowanie PIT – Inwestycja w złoto lub srebro

Złoto (srebro) jako „inny składnik majątku”.

Sporadyczna sprzedaż lub zbycie metali szlachetnych, które nie są wykorzystywane w działalności gospodarczej, jest traktowane jako odpłatne zbycie „innych rzeczy”.

Od takich transakcji należny jest podatek na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (17/32%). Jeżeli sprzedaż nastąpi w ciągu sześciu miesięcy od miesiąca, w którym nastąpiło zbycie, sprzedający powinien rozpoznać dochód do opodatkowania. Jeżeli zbycie nastąpi po upływie terminu ważności, nie powstanie obowiązek podatkowy.

Złoto inwestycyjne (srebro)

Zakup srebra lub złota w celach inwestycyjnych jest traktowany jako kapitał. Według Ministerstwa Finansów, metale szlachetne mogą być nabywane w celach inwestycyjnych, jeżeli nabywca NIE posiada fizycznego srebra, a jedynie certyfikaty (tzw. wirtualny kruszec, kruszec na papierze). Aby stwierdzić, czy zakup metali szlachetnych został dokonany w celach inwestycyjnych, należy rozważyć, czy w momencie zakupu nabywca zamierza osiągnąć korzyści finansowe ze sprzedaży.

Czynność zbycia złota (srebra), opisana w poprzednim akapicie, jest elementem działalności inwestycyjnej, która ma charakter zarobkowy. Obejmuje ona co najmniej dwie czynności prawne: nabycie i zbycie kruszcu. Każdy przypadek powstania przychodu z odpłatnego zbycia musi być rozpatrywany indywidualnie, najlepiej po analizie treści zawartych umów.

Podstawą opodatkowania jest zysk ze zbycia srebra (lub złota) inwestycyjnego według zryczałtowanej stawki 19% („podatek Belki”). W takich przypadkach podstawą opodatkowania jest dochód. Jest to kwota, która nie jest pomniejszona o koszty jej nabycia.

W przypadku zawarcia umowy kupujący staje się właścicielem i może swobodnie dysponować srebrnym kruszcem (np. może go przechowywać u siebie lub zastawić, a sprzedający nie gwarantuje żadnego wynagrodzenia związanego z zakupem i przechowywaniem. Takie transakcje powinny być klasyfikowane jako obrót „innymi towarami”. Ze względu na omówione poniżej rozbieżności interpretacyjne, najlepiej jest wystąpić o indywidualną interpretację podatkową w celu potwierdzenia prawidłowości.

Rozbieżności w interpretacjach organów podatkowych

Odróżnienie nabycia metali szlachetnych jako przedmiotu od nabycia metali szlachetnych jako inwestycji kapitałowej jest bardzo trudne. Przypadki te nie są rozróżniane na podstawie jasnych kryteriów ustawowych. Trudności może sprawiać rozróżnienie sytuacji, w której podatnik posiada nabyty metal szlachetny i sytuacja, w której zbywca swobodnie go zbywa (wówczas sprzedaż traktowana jest jako sprzedaż innego mienia) od sytuacji, w której takiego posiadania nie ma (np. podatnik posiada jedynie certyfikaty inwestycyjne). W związku z powyższym, organy wydały różne interpretacje. Stwierdziły one, że złoto inwestycyjne (złote monety bulionowe, sztabki złota) należy traktować jako „rzeczy” w rozumieniu Kodeksu cywilnego i podatku dochodowego.

Konsekwencje podatkowe PCC

Osoby fizyczne, które okazjonalnie sprzedają złoto (lub srebro) poza działalnością gospodarczą, powinny mieć świadomość, że jeśli wartość kruszcu przekroczy 1000 zł, będą musiały zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. wartości transakcji. Obowiązek ten będzie spoczywał na nabywcy.

Transakcje transgraniczne dotyczące metali szlachetnych

Warto zwrócić uwagę, że wiele transakcji dotyczących srebra i złota dokonywanych jest przez polskich rezydentów podatkowych, którzy mieszkają poza granicami Polski. Sytuacje te powinny być analizowane w świetle polskich i zagranicznych przepisów podatkowych, a także umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Metale szlachetne stanowią stabilną alternatywę inwestycyjną dla posiadanego kapitału. Na ich wartość nie wpływają w dużym stopniu znaczące wahania rynkowe. Jest to dobra inwestycja, jeśli chcemy budować długoterminowy, stabilny kapitał. Należy pamiętać, że przepisy podatkowe mogą się różnić w zależności od nabywanego kruszcu. Problemem może być interpretacja istniejących przepisów. Dodatkowa analiza będzie konieczna w przypadku transakcji transgranicznych.

Previous Handel samochodami a BDO – najważniejsze informacje
Next Dom z poddaszem użytkowym – wybór projektu i koszty budowy

Może to Ci się spodoba

Podatki 1Comments

Unijny VAT kontra mali sprzedawcy usług elektronicznych

Od  stycznia 2015r. sprzedawcy usług elektronicznych muszą stosować nowe prawo unijne. Sprzedawca, którego e-produkt kupi klient zagraniczny zobowiązany jest do odprowadzenia podatku VAT w kraju konsumenta. Nowelizacja jest wymierzona przeciwko

Podatki 0 Comments

Największy od dekady spadek sprzedaży piwa. Główne przyczyny to pandemia, wzrost cen i podatków

Rok 2021 był trzecim z rzędu rokiem spadku konsumpcji piwa w Polsce, co więcej – najgłębszym od dekady. Rynek w tym okresie skurczył się aż o 5 mln hl. W ubiegłym roku spożycie było niższe

Podatki 0 Comments

Obowiązek podatkowy a sprzedaż licencji na oprogramowanie

Nie każda usługa świadczona przez dłuższy czas jest usługą ciągłą w rozumieniu ustawy o VAT. Korzystanie z usługi przez wiele miesięcy jest tylko jednym z warunków, które decydują o ciągłym

Podatki 0 Comments

Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych od kwietnia 2013 roku

Od kwietnia bieżącego roku zostało wprowadzone nowe rozporządzanie dotyczące kas fiskalnych. Dotyczy ono sposobu prowadzenia ewidencji kas oraz warunków ich serwisowania. Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, podatnik musi złożyć do odpowiedniego

Podatki 0 Comments

Do 18 kwietnia urzędy skarbowe wypełnią za podatników PIT

Jeszcze przez  tydzień podatnicy mogą skorzystać z pomocy urzędów skarbowych przy wypełnianiu deklaracji rocznych. W ubiegłym roku z takiej możliwości skorzystało ponad 300 tys. osób. W tym roku może być ich znacznie

Podatki 0 Comments

Samorządy nie chcą płacić za Polski Ład. W ciągu 10 lat stracą na nim 145 mld zł, a budżet państwa 65 mld zł

Resort finansów upublicznił pod koniec lipca projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu. Nie pozostaną one bez konsekwencji dla finansów samorządów. W latach 2022–2030 z ich budżetów zniknie łącznie 145 mld zł. Najbardziej ucierpią duże miasta, takie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź