Inwestycje w metale szlachetne a podatki

Inwestycje w metale szlachetne a podatki

Wahasz się, czy kupić sztabki srebra lub złota, ale chcesz mieć pewność, że nie będzie to miało żadnych konsekwencji podatkowych. Czy na takiej inwestycji można zarobić? To może być bezpieczny sposób na ulokowanie swojego kapitału. Nasz krótki przewodnik podatkowy dotyczący inwestowania w metale szlachetne.

Implikacje VAT przy zakupie i sprzedaży metali szlachetnych

Złoto

Dla celów podatku VAT, sztabki złota są traktowane jako złoto inwestycyjne.

Kategoria ta obejmuje:

  • Złoto w sztabkach lub waflach o próbie 995.
  • Złoto reprezentowane przez papiery wartościowe (certyfikaty złota), podpisane lub nie.

Złote monety o próbie co najmniej 900, które zostały wybite po 1800 roku, są prawnym środkiem płatniczym w kraju, w którym zostały wyemitowane. Są one sprzedawane po cenie nie wyższej niż 80% wartości wolnorynkowej zawartego w nich złota.

VAT nie ma zastosowania do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu metali inwestycyjnych.

Wszystkie inne przedmioty wykonane z tego metalu (np. złota biżuteria i granulat złota) nie są uznawane za złoto inwestycyjne i dlatego będą podlegać opodatkowaniu VAT.

Srebro i inne metale szlachetne

Podatek VAT dotyczy srebra (srebrne sztabki i monety bulionowe), a także platyny, która stanowi tzw. przedmioty kolekcjonerskie. Te metale szlachetne tracą 23% już w dniu ich zakupu. Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT tylko wtedy, gdy jest dokonywana przez osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą.

Opodatkowanie PIT – Inwestycja w złoto lub srebro

Złoto (srebro) jako „inny składnik majątku”.

Sporadyczna sprzedaż lub zbycie metali szlachetnych, które nie są wykorzystywane w działalności gospodarczej, jest traktowane jako odpłatne zbycie „innych rzeczy”.

Od takich transakcji należny jest podatek na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (17/32%). Jeżeli sprzedaż nastąpi w ciągu sześciu miesięcy od miesiąca, w którym nastąpiło zbycie, sprzedający powinien rozpoznać dochód do opodatkowania. Jeżeli zbycie nastąpi po upływie terminu ważności, nie powstanie obowiązek podatkowy.

Złoto inwestycyjne (srebro)

Zakup srebra lub złota w celach inwestycyjnych jest traktowany jako kapitał. Według Ministerstwa Finansów, metale szlachetne mogą być nabywane w celach inwestycyjnych, jeżeli nabywca NIE posiada fizycznego srebra, a jedynie certyfikaty (tzw. wirtualny kruszec, kruszec na papierze). Aby stwierdzić, czy zakup metali szlachetnych został dokonany w celach inwestycyjnych, należy rozważyć, czy w momencie zakupu nabywca zamierza osiągnąć korzyści finansowe ze sprzedaży.

Czynność zbycia złota (srebra), opisana w poprzednim akapicie, jest elementem działalności inwestycyjnej, która ma charakter zarobkowy. Obejmuje ona co najmniej dwie czynności prawne: nabycie i zbycie kruszcu. Każdy przypadek powstania przychodu z odpłatnego zbycia musi być rozpatrywany indywidualnie, najlepiej po analizie treści zawartych umów.

Podstawą opodatkowania jest zysk ze zbycia srebra (lub złota) inwestycyjnego według zryczałtowanej stawki 19% („podatek Belki”). W takich przypadkach podstawą opodatkowania jest dochód. Jest to kwota, która nie jest pomniejszona o koszty jej nabycia.

W przypadku zawarcia umowy kupujący staje się właścicielem i może swobodnie dysponować srebrnym kruszcem (np. może go przechowywać u siebie lub zastawić, a sprzedający nie gwarantuje żadnego wynagrodzenia związanego z zakupem i przechowywaniem. Takie transakcje powinny być klasyfikowane jako obrót „innymi towarami”. Ze względu na omówione poniżej rozbieżności interpretacyjne, najlepiej jest wystąpić o indywidualną interpretację podatkową w celu potwierdzenia prawidłowości.

Rozbieżności w interpretacjach organów podatkowych

Odróżnienie nabycia metali szlachetnych jako przedmiotu od nabycia metali szlachetnych jako inwestycji kapitałowej jest bardzo trudne. Przypadki te nie są rozróżniane na podstawie jasnych kryteriów ustawowych. Trudności może sprawiać rozróżnienie sytuacji, w której podatnik posiada nabyty metal szlachetny i sytuacja, w której zbywca swobodnie go zbywa (wówczas sprzedaż traktowana jest jako sprzedaż innego mienia) od sytuacji, w której takiego posiadania nie ma (np. podatnik posiada jedynie certyfikaty inwestycyjne). W związku z powyższym, organy wydały różne interpretacje. Stwierdziły one, że złoto inwestycyjne (złote monety bulionowe, sztabki złota) należy traktować jako „rzeczy” w rozumieniu Kodeksu cywilnego i podatku dochodowego.

Konsekwencje podatkowe PCC

Osoby fizyczne, które okazjonalnie sprzedają złoto (lub srebro) poza działalnością gospodarczą, powinny mieć świadomość, że jeśli wartość kruszcu przekroczy 1000 zł, będą musiały zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. wartości transakcji. Obowiązek ten będzie spoczywał na nabywcy.

Transakcje transgraniczne dotyczące metali szlachetnych

Warto zwrócić uwagę, że wiele transakcji dotyczących srebra i złota dokonywanych jest przez polskich rezydentów podatkowych, którzy mieszkają poza granicami Polski. Sytuacje te powinny być analizowane w świetle polskich i zagranicznych przepisów podatkowych, a także umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Metale szlachetne stanowią stabilną alternatywę inwestycyjną dla posiadanego kapitału. Na ich wartość nie wpływają w dużym stopniu znaczące wahania rynkowe. Jest to dobra inwestycja, jeśli chcemy budować długoterminowy, stabilny kapitał. Należy pamiętać, że przepisy podatkowe mogą się różnić w zależności od nabywanego kruszcu. Problemem może być interpretacja istniejących przepisów. Dodatkowa analiza będzie konieczna w przypadku transakcji transgranicznych.

Previous Handel samochodami a BDO – najważniejsze informacje
Next Dom z poddaszem użytkowym – wybór projektu i koszty budowy

Może to Ci się spodoba

Podatki 0 Comments

Opłata audiowizualna to nowy podatek – wszyscy zapłacimy podwójnie

Od 1 lipca w miejsce abonamentu RTV ma wejść w życie nowa opłata audiowizualna doliczana do rachunku za prąd. Od każdego punktu poboru prądu energii ma być pobierane 15 zł miesięcznie. Koszty

Koszty 0 Comments

Żywność i alkohol w kosztach uzyskania przychodu

Koszty, o które można umniejszyć przychód od zawsze są przedmiotem zainteresowania przedsiębiorców. Kwestia odliczania artykułów spożywczych, poczęstunków, napojów, wciąż jest dość niejasna dla wielu z nich. Którą żywność można wliczyć

Podatki 0 Comments

Podatki przedsiębiorców – zmiany 2015

Ten rok obfituje w nowelizacje ustaw dotyczących podatków. Głównym celem zmian było wprowadzenie ułatwień dla biznesu, ale również uszczelnienie systemu podatkowego. Jak wpłynął wprowadzone zmiany na finanse firmy? Podatek od

Podatki 0 Comments

Zaproponowana reforma podatkowa negatywnie oceniana przez pracodawców

W ramach Polskiego Ładu rząd chce zmienić limity kwoty wolnej od podatku oraz drugiego progu podatkowego. Według Pracodawców RP nie jest to jednak projekt przemyślany. Skorzystają z niego tylko najubożsi pracujący i emeryci, natomiast

Podatki 0 Comments

Korekta faktur na sprzedaż energii, a akcyza

Obecnie sprzedawcy energii elektrycznej oraz gazu ziemnego mają spory problem z rozliczaniem faktur korygujących wpływających na zmniejszenie podatku akcyzowego. Ze względu na specyfikę sprzedaży w tych branżach przedsiębiorcy wciąż muszą

Podatki 6 komentarzy

Obiad z kontrahentem może być kosztem uzyskania przychodu

Dla przedsiębiorcy równie ważne jak osiągnięcie jak najwyższych przychodów jest umniejszenie tych przychodów o jak największą wartość kosztów ich uzyskania. Dzieje się tak dlatego, że koszty uzyskania przychodu mogą znacznie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź