Kody ubezpieczenia w ZUS

Kody ubezpieczenia w ZUS

Obywatele Polski, którzy nie posiadają prawa do ubezpieczenia zdrowotnego i rentowego, powinni uiszczać taką asekurację samodzielnie. Jak wskazać tytuł wnoszenia o taką ochronę?

Wniosek o objęcie indywidualnym ubezpieczeniem należy złożyć na dokumencie ZUS ZUA i określić te same dane identyfikacyjne w polach odznaczonych dla płatnika składek i osoby ujmowanej ubezpieczeniem. Konieczne jest podanie kodu powodu ochrony. Wśród najpowszechniejszych wyróżniamy:

– 15 00 xy – ten skrót odnosi się do małżonków, których partnerzy zostali skierowani za granicę z powodu wykonywanej pracy w konsulacie, placówce ONZ lub innej jednostce informacji,

– 18 10 xy – określenie studenta, który musi ubezpieczyć się indywidualnie,

– 17 00 xy – kod dla osoby starającej się o samodzielne ubezpieczenie z powodu opieki nad niepełnosprawnym, emerytem bądź rencistą wymagającym ciągłej kontroli,

– 16 10 xy – określa mieszkańca Polski, który pracuje za granicą lub dla organizacji, która nie ma siedziby w kraju.

W powyżej opisanych skrótach kody xy oznaczają kolejno:

– symbol x określa ustalenie prawa do emerytury ubezpieczonego,

– skrót y dotyczy określonego stopnia niepełnosprawności.

Po złożeniu prośby wnioskodawca jest zobowiązany do opłacania wyznaczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społeczny kwot składek ochrony. Najczęściej dokonuje się tego do 10 dnia każdego miesiąca.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jak stworzyć umowę?
Next Obowiązki stron zatrudnienia w zakresie ubezpieczeń społecznych

Może to Ci się spodoba

ZUS ZLA. Kiedy trzeba dostarczyć zwolnienie lekarskie pracodawcy?

Rok 2015 jest pierwszym rokiem, w którym w życie wprowadza się tzw. e-zwolnienia. Na całkowite wdrożenie systemu informatycznego obsługującego przesył zwolnień bezpośrednio z gabinetu lekarskiego do ZUS oraz pracodawcy trzeba

Wszystko o zasiłkach chorobowych

Każdy pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę ma prawo do kilku istotnych świadczeń. Wśród nich znajduje się zasiłek chorobowy, który wypłacany jest na podstawie zwolnienia lekarskiego. W jaki sposób

Czy trzeba odprowadzać podatek od przychodów z reklam internetowych?

Niejednokrotnie spotykamy się z umowami udostępnienia przez właścicieli portali internetowych powierzchni owych stron dla celów marketingowych partnerów biznesowych. Czy przychody uzyskiwane z tego tytułu podlegają odliczeniu od podatku przychodowego? Według

Kiedy koniec prac nad ustawą umorzeniową?

W związku z kryzysem gospodarczym wielu przedsiębiorców utraciło płynność finansową i nie płaciło składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ze względu na masowość zjawiska władze postanowiły pochylić się nad sprawą i

Jakie składki odprowadza osoba prowadząca działalność i pracująca na etacie?

Często spotykane w Polsce są osoby, które oprócz prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracują dodatkowo w innym zakładzie pracy. W takim momencie nie mają one obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne-jeśli

Jak otrzymywać w przyszłości większe emerytury?

Elementem decydującym o wielkości przyszłej emerytury jest zysk osiągnięty z ulokowanych w inwestycjach składek. Jej wartość może wzrosnąć dzięki większemu udziałowi akcji. Jednak inwestując dużą liczbę akcji jednocześnie rośnie ryzyko.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź