Obowiązki stron zatrudnienia w zakresie ubezpieczeń społecznych

Obowiązki stron zatrudnienia w zakresie ubezpieczeń społecznych

Realizując stosunek pracy względem pracodawcy pracownik podlega ubezpieczeniom wchodzącym w skład pakietu ubezpieczeń społecznych. Zarówno pracodawca, jak i pracownik muszą spełniać w tym obszarze pewne zobowiązania.

Pracownicy podlegający ubezpieczeniom społecznym posiadają w tym względzie równe prawa i mają zagwarantowaną wypłacalność świadczeń z ubezpieczenia społecznego przez państwo. Równe traktowanie pracowników odnosi się przede wszystkim kryteriów bycia objętym ubezpieczeniem, obowiązku regulowania składek oraz wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych. W efekcie nawiązania stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania zaliczek na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Zobowiązanie to wygasa z dniem zakończenia stosunku pracy.

Zatrudniający jako płatnik składek ma 7 dni na pisemne zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli nie spełni swoich obowiązków w postaci obliczania składek i odciągania ich z zarobków zatrudnionego, wówczas może zostać na niego nałożona kara grzywny do 5000 zł.

Obowiązkiem pracownika w tym zakresie jest przedstawienie rzeczywistego stanu, który ma wpływ na jego prawo do otrzymywania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych oraz zawiadamianie o wszelkich związanych z tą sprawą zmianach.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Kody ubezpieczenia w ZUS
Next Kiedy nie możemy wykorzystywać doświadczenia z poprzedniej pracy?

Może to Ci się spodoba

Ubezpieczenia społeczne 0 Comments

Szkolne ubezpieczenia często gwarantują symboliczne odszkodowania

Sumy i zakres ochrony oferowanej w ramach szkolnego ubezpieczenia NNW są zbyt niskie – oceniają eksperci Biura Rzecznika Finansowego. Przed zawarciem umowy rodzice powinni dokładnie sprawdzić, co obejmuje taka polisa i na jakie

Ubezpieczenia społeczne 0 Comments

W jakim celu powołano Centralny Rejestr Ubezpieczonych?

Od dawna w kraju istnieje Centralny Rejestr Ubezpieczonych. Jego podstawowym zadaniem jest rejestrowanie wszystkich ubezpieczonych, którzy powinni uiszczać składki ubezpieczeniowe. Jak działa CRU? Jakie informacje przechowuje? W Rejestrze figurują najważniejsze

Ubezpieczenia społeczne 0 Comments

Czym jest postępowanie likwidacyjne?

Postępowanie likwidacyjne stosuje się, gdy ubezpieczony doprowadził do wyrządzenia szkody. Wówczas pracownik firmy ubezpieczeniowej powinien pozyskać kilka najważniejszych informacji, żeby określić należną rekompensatę finansową. Jakie kwestie poruszane są podczas postępowania

Ubezpieczenia społeczne 0 Comments

Kiedy wnioskujący uzyska odpowiedz od ZUS-u?

Większość próśb wysyłanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje formę wniosku. Jest podstawą do wszczęcia postępowania i analizy problemu. Charakter sprawy ma wpływ na czas oczekiwania na pismo zwrotne. Wszystko przebiega

Ubezpieczenia społeczne 0 Comments

Ile wynosi szwajcarska emerytura?

Każde państwo Unii Europejskiej jest zobowiązane do wypłacania świadczenia emerytalnego obywatelom, którzy całe lata pozostawali aktywni zawodowo. Oczywiście w każdym kraju panują trochę inne metody wyliczania przysługującej emerytury oraz różny

Ubezpieczenia społeczne 0 Comments

Wszystko o ubezpieczeniu wypadkowym

Praca fizyczna jest kwestią posiadanej sprawności i odpowiednich umiejętności. Jednak mimo profesjonalnego przygotowania mają miejsce wypadki, które mogą mieć poważny wpływ na kondycję oraz sytuację zdrowotną. Czy ubezpieczenie wypadkowe przydaje

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź