Finansowanie składek ubezpieczeniowych dla przedsiębiorcy

Finansowanie składek ubezpieczeniowych dla przedsiębiorcy

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, w całości regulują swoje składki ubezpieczeń: chorobowego, emerytalnego, rentowego i wypadkowego.

Właściciel działalności pozarolniczej z własnych środków pokrywa też wszystkie składki ubezpieczeniowe za osoby, które z nim współpracują. Zanim przepisy te weszły w życie, osoby współpracujące z właścicielami działalności pozarolniczej dzieliły płatność składek emerytalno-rentowych wraz z właścicielem. Składki na ubezpieczenie chorobowe były w całości regulowane przez osoby ubezpieczone. Podatnicy, czyli osoby prowadzące pozarolniczą działalność, płacili całą wartość składki ubezpieczenia wypadkowego.

Według przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń, osoba współpracującą jest małżonek, dziecko własne lub małżonka, dziecko przysposobione, rodzic, ojczym, macocha lub osoba, która przysposabia osobę prowadzącą pozarolniczą działalność i bierze udział w jej prowadzeniu. Przy spełnieniu jednego z tych kryteriów pracownik jest również uważany, jako osoba współpracująca, jeśli chodzi płatność składek ubezpieczeniowych.

Przy ustalaniu, czy członek rodziny jest osoba współpracującą nie są uwzględniane:

– wymiar czasu pracy,

– wiek osoby współpracującej,

– okres, przez który jest wykonywana praca.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Która umowa o współprace jest najkorzystniejsza?
Next Rodzaje wiz dla obcokrajowców

Może to Ci się spodoba

Kody ubezpieczenia w ZUS

Obywatele Polski, którzy nie posiadają prawa do ubezpieczenia zdrowotnego i rentowego, powinni uiszczać taką asekurację samodzielnie. Jak wskazać tytuł wnoszenia o taką ochronę? Wniosek o objęcie indywidualnym ubezpieczeniem należy złożyć

Zatrudnienie 0 Comments

Praca w szczególnych warunkach – dokumentacja do ZUS

Przy uwzględnieniu praw do wcześniejszej emerytury, czy też emerytury pomostowej  Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględnia okresy pracy w szczególnych warunkach. Okresy te powinny być należycie udokumentowane, w przeciwnym razie nie będą

Spółki 0 Comments

Jakich dokumentów wymaga ZUS, kiedy przekształcamy spółkę?

W momencie,gdy przedsiębiorca kieruje spółką jawną, ale chciałby zmienić ją w inną, np. z ograniczoną odpowiedzialnością, na początek musi dopełnić wszystkie obowiązki formalne. Komplet koniecznych dokumentów stanowczo przyspieszy i ułatwi

Zasiłek macierzyński 17,77zł. Niemożliwe? A jednak!

W lipcu 2015r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z nowymi przepisami młode matki, które prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej

Jak otrzymywać w przyszłości większe emerytury?

Elementem decydującym o wielkości przyszłej emerytury jest zysk osiągnięty z ulokowanych w inwestycjach składek. Jej wartość może wzrosnąć dzięki większemu udziałowi akcji. Jednak inwestując dużą liczbę akcji jednocześnie rośnie ryzyko.

Kto przeprowadza w Polsce kontrole wynagrodzeń?

Tryb określania wynagrodzeń powinien być ściśle określony w normach wewnątrzzakładowych i bezproblemowy do zidentyfikowania. Gdy inspektorzy pracy bądź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych natkną się na jakieś nieścisłości, mogą wystąpić o zapoznanie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź