Nowe ulgi dla innowacyjnych firm w Krakowie i okolicznych gminach w 2022 roku.

Nowe ulgi dla innowacyjnych firm w Krakowie i okolicznych gminach w 2022 roku.

Podstawą rozwoju jakiegokolwiek przedsiębiorstwa są jego zasoby. A najważniejszymi zasobami każdej firmy są jej pracownicy oraz innowacyjne produkty i usługi. Z początkiem roku 2022 zmieniły się w Polsce sposoby kalkulacji wynagrodzeń, co bezpośrednio wpłynęło zarówno na wynagrodzenia pracowników jak i sytuację pracodawców. Proponowane ulgi dla klasy średniej, teoretycznie rekompensujące niższe wynagrodzenia netto niestety nie objęły wszystkich wysoko wykwalifikowanych specjalistów szczególnie w obszarze B + R. 

Sytuacja stała się wyzwaniem, ponieważ w przypadku braku jakichkolwiek rekompensat lub podwyżek dla pracowników których dotknęły obniżki pensji netto, pojawiło się ryzyko szukania przez nich nowego miejsca zatrudnienia, nierzadko poza granicami nie tylko obszaru Metropolii Krakowskiej ale również i kraju. Dla rozwijających się innowacyjnych firm pozyskiwanie oraz utrzymanie niezbędnych i wysoko kwalifikowanych specjalistów zajmujących się badaniami oraz rozwojem zawsze było największym priorytetem, stąd niezmiernie istotnym zagadnieniem stało się stworzenie systemu zachęt.
Przedsiębiorcy zostali wyposażeni w nowe, atrakcyjne narzędzia, które dają im możliwość pozyskiwania wysoko wykwalifikowanych pracowników i stwarzanie coraz lepszych warunków dla tych, których już zatrudniają. Co więcej wprowadzony system ulg umożliwia również firmom tworzenie innowacyjnych miejsc pracy poprzez robotyzację procesów czy ekspansję zagraniczną.

Rozwiązaniem, szczególnie dla firm innowacyjnych oraz ich pracowników jest działający w Polsce od 1 stycznia 2022 roku kompleksowy system ulg podatkowych, który docelowo ma zachęcać przedsiębiorców nie tylko do innowacji oraz tworzenia własności intelektualnej, ale przede wszystkim do rejestrowania jej na terenie naszego kraju.

Na obszarze Metropolii Krakowskiej przedsiębiorcy korzystają z wprowadzonych już ułatwień  typu IP Box w CIT i PIT w 2019r., PSIa do tego otrzymują teraz możliwość łączenia wielu nowych ulg w ramach nowego systemu.

Jakie ulgi są dostępne na obszarze Metropolii Krakowskiej i co zyskuje przedsiębiorca korzystający z ulg?

Ulga na badania i rozwój (B + R)

Jedna z ulg o najszerszym zakresie ponieważ odnosi się do prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorcy, które mogą dotyczyć jego towarów, usług a także procesów wewnętrznych danego przedsiębiorstwa. Jeśli podatnik zdecyduje się na skorzystanie z tego wprowadzonego już 5 lat temu proinnowacyjnego mechanizmu może liczyć na :

– najważniejsze z punktu widzenia firm innowacyjnych odliczenie kosztów osobowych specjalistów

– możliwość zaoferowania lepszych warunków płacowych wysoko wykwalifikowanym pracownikom

– pomniejszenie swojego dochodu do opodatkowania i w konsekwencji niższy podatek PIT lub CIT do zapłaty

– rozliczenie wydatków kwalifikowanych niezależnie od wyniku przeprowadzonych przez siebie prac badawczo rozwojowych

– możliwość odliczenia kosztów projektów badawczo rozwojowych rozpoczętych w latach poprzednich przy czym rok 2022 jest ostatnim kiedy istnieje możliwość korygowania zeznań za 2016 rok

– możliwość rozliczenia ulgi badawczo rozwojowej w ciągu następnych sześciu lat podatkowych

Ulga IP BOX

Ulga znana także jako Innovation Box lub Patent Box polegająca na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej.

– 5% podstawy opodatkowania  według preferencyjnej stawki podatkowej dla PIT / CIT

– możliwość stosowania jednocześnie z ulgą B + R oraz z ulgą na prototypy

Ulga na prototyp

Ulga dotycząca produkcji próbnej i wprowadzania na rynek nowego produktu, wspierająca przedsiębiorcę w kosztach na etapie testowania produktu przez masową produkcją i wprowadzeniem go na rynek.
– wydatki poniesione na wytworzenie prototypu zaliczone w koszty uzyskania przychodu

– możliwość odliczenia dodatkowych 30% wydatków od podstawy opodatkowania (nie więcej niż 10% dochodu)

Ulga na robotyzację
Nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą zautomatyzować procesy produkcyjne poprzez wprowadzenie do firmy robota, niezależnie od wielkości firmy ani rodzaju branży.

– możliwość odliczenia przez przedsiębiorcę od podstawy opodatkowania do 50% kosztów kwalifikowanych

– uwzględnienie leasingu oraz szkoleń dla pracowników obsługujących roboty

Ulga IPO

Jest ulgą na tzw. pierwszą ofertę giełdową, ułatwiającą polskim Start-upom znalezienie strategicznych inwestorów na giełdzie.

– uwzględnienie w rachunku podatkowym emitenta 150% wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę

– odliczenie 50% wydatków na usługi doradcze, prawne i finansowe bezpośrednio związane z emisją (maksymalnie do 50 000 zł bez VAT)

Ulga na ekspansję

Ulga wspierająca rozwój firmy w poszukiwaniach nowych rynków zbytu, zarówno za granicą jak i w kraju, przy zachowaniu warunku wzrostu sprzedaży danego towaru o 30% w ciągu dwóch lat.

– dodatkowe odliczenie kosztów, które musi ponieść przedsiębiorstwo aby rozszerzyć swoje rynki zbytu

– wydatki na ekspansję przedsiębiorstwa rozliczane dwukrotnie w ciągu roku, raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi aż do kwoty 1 mln zł.

Polska strefa Inwestycji (PSI)

Całkowicie zmieniła funkcjonujące przez ponad 20 lat Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) dające przedsiębiorcom zwolnienia podatkowe tylko na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Od 5 września 2019 roku zwolnienia podatkowe są dostępne na terenie całego kraju. Tym samym przedsiębiorcy oraz inwestorzy chcący uzyskać zwolnienie podatkowe w ramach PSI po spełnieniu odpowiednich kryteriów ilościowych oraz jakościowych mogą:

– przeprowadzić nową inwestycję gdziekolwiek na terenie Polski

– uzyskać zwolnienie podatkowe CIT/PIT na okres 10,12 lub 15 lat w zależności od poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz intensywności pomocy przewidzianej dla danego województwa

Jak widać wachlarz ulg dla firm jest bardzo bogaty, a szczegółowe informacje dotyczące wszystkich ulg z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy na obszarze Metropolii Krakowskiej znajdziemy na https://kma4business.metropoliakrakowska.pl/aktualnosci/ulgi-podatkowe-dla-firmy-w-polsce-znasz-je-wszystkie

Previous Rozwiązania infrastruktury informatycznej firmy Rittal - co wyróżnia tę firmę?
Next Jak zadbać o wizerunek swojej firmy?

Może to Ci się spodoba

Poznaj szerokie zastosowanie druku 3D!

Nieustający rozwój technologiczny sprawia, że druk 3D zyskuje na popularności. Obecnie jest wykorzystywany m.in. w jubilerstwie, mechanice oraz medycynie. Istnieje jednak wiele innych branż, w których również sprawdza się doskonale.

Komercyjne wykorzystanie dronów może przynieść gospodarce nawet 913 mld zł.

Budownictwo, rolnictwo, energetyka czy ubezpieczenia – to tylko niektóre z branż, w których wykorzystanie dronów może przynieść duże korzyści. Urządzenia te mogą się sprawdzić także przy zabezpieczaniu imprez masowych, dostarczaniu listów lub

100 mld zł rocznie tracą polskie firmy z powodu zatorów płatniczych

Koszty zatorów płatniczych dla polskich firm wynoszą ponad 100 mld zł rocznie. Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że przedsiębiorstwa muszą czekać średnio 3 miesiące na opłacenie wystawionej faktury. Zatory płatnicze

Co piąta firma ujawnia wysokość wynagrodzenia w ogłoszeniu o pracę

W zdecydowanej większości ogłoszeń o pracę wynagrodzenie nie jest ujawniane, ponieważ najczęściej uzależnione jest od doświadczenia danego pracownika.. Jednak 19 proc. firm decyduje się na upublicznienie oferowanych na danym stanowisku zarobków.  Podanie

Mała firma 3 komentarze

Surowe kary za zmianę menu w barze

Właściciel baru, który samowolnie rozszerzył profil swojej działalności grożą surowe sankcje ze strony Sanepidu. Ile może kosztować zlekceważenie decyzji o zatwierdzeniu zakładu? Właściciele barów często ulegają pokusie urozmaicenia posiłków serwowanych

Firma 1Comments

Jak oszczędzić na biurze?

Prowadzenie własnej firmy jest związane z wieloma kosztami, które, zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców, bywają zbyt obciążające. Są sposoby pozwalające zredukować wydatki związane z prowadzeniem własnej działalności – dzięki temu firma

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź