Nowe ulgi dla innowacyjnych firm w Krakowie i okolicznych gminach w 2022 roku.

Nowe ulgi dla innowacyjnych firm w Krakowie i okolicznych gminach w 2022 roku.

Podstawą rozwoju jakiegokolwiek przedsiębiorstwa są jego zasoby. A najważniejszymi zasobami każdej firmy są jej pracownicy oraz innowacyjne produkty i usługi. Z początkiem roku 2022 zmieniły się w Polsce sposoby kalkulacji wynagrodzeń, co bezpośrednio wpłynęło zarówno na wynagrodzenia pracowników jak i sytuację pracodawców. Proponowane ulgi dla klasy średniej, teoretycznie rekompensujące niższe wynagrodzenia netto niestety nie objęły wszystkich wysoko wykwalifikowanych specjalistów szczególnie w obszarze B + R. 

Sytuacja stała się wyzwaniem, ponieważ w przypadku braku jakichkolwiek rekompensat lub podwyżek dla pracowników których dotknęły obniżki pensji netto, pojawiło się ryzyko szukania przez nich nowego miejsca zatrudnienia, nierzadko poza granicami nie tylko obszaru Metropolii Krakowskiej ale również i kraju. Dla rozwijających się innowacyjnych firm pozyskiwanie oraz utrzymanie niezbędnych i wysoko kwalifikowanych specjalistów zajmujących się badaniami oraz rozwojem zawsze było największym priorytetem, stąd niezmiernie istotnym zagadnieniem stało się stworzenie systemu zachęt.
Przedsiębiorcy zostali wyposażeni w nowe, atrakcyjne narzędzia, które dają im możliwość pozyskiwania wysoko wykwalifikowanych pracowników i stwarzanie coraz lepszych warunków dla tych, których już zatrudniają. Co więcej wprowadzony system ulg umożliwia również firmom tworzenie innowacyjnych miejsc pracy poprzez robotyzację procesów czy ekspansję zagraniczną.

Rozwiązaniem, szczególnie dla firm innowacyjnych oraz ich pracowników jest działający w Polsce od 1 stycznia 2022 roku kompleksowy system ulg podatkowych, który docelowo ma zachęcać przedsiębiorców nie tylko do innowacji oraz tworzenia własności intelektualnej, ale przede wszystkim do rejestrowania jej na terenie naszego kraju.

Na obszarze Metropolii Krakowskiej przedsiębiorcy korzystają z wprowadzonych już ułatwień  typu IP Box w CIT i PIT w 2019r., PSIa do tego otrzymują teraz możliwość łączenia wielu nowych ulg w ramach nowego systemu.

Jakie ulgi są dostępne na obszarze Metropolii Krakowskiej i co zyskuje przedsiębiorca korzystający z ulg?

Ulga na badania i rozwój (B + R)

Jedna z ulg o najszerszym zakresie ponieważ odnosi się do prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorcy, które mogą dotyczyć jego towarów, usług a także procesów wewnętrznych danego przedsiębiorstwa. Jeśli podatnik zdecyduje się na skorzystanie z tego wprowadzonego już 5 lat temu proinnowacyjnego mechanizmu może liczyć na :

– najważniejsze z punktu widzenia firm innowacyjnych odliczenie kosztów osobowych specjalistów

– możliwość zaoferowania lepszych warunków płacowych wysoko wykwalifikowanym pracownikom

– pomniejszenie swojego dochodu do opodatkowania i w konsekwencji niższy podatek PIT lub CIT do zapłaty

– rozliczenie wydatków kwalifikowanych niezależnie od wyniku przeprowadzonych przez siebie prac badawczo rozwojowych

– możliwość odliczenia kosztów projektów badawczo rozwojowych rozpoczętych w latach poprzednich przy czym rok 2022 jest ostatnim kiedy istnieje możliwość korygowania zeznań za 2016 rok

– możliwość rozliczenia ulgi badawczo rozwojowej w ciągu następnych sześciu lat podatkowych

Ulga IP BOX

Ulga znana także jako Innovation Box lub Patent Box polegająca na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej.

– 5% podstawy opodatkowania  według preferencyjnej stawki podatkowej dla PIT / CIT

– możliwość stosowania jednocześnie z ulgą B + R oraz z ulgą na prototypy

Ulga na prototyp

Ulga dotycząca produkcji próbnej i wprowadzania na rynek nowego produktu, wspierająca przedsiębiorcę w kosztach na etapie testowania produktu przez masową produkcją i wprowadzeniem go na rynek.
– wydatki poniesione na wytworzenie prototypu zaliczone w koszty uzyskania przychodu

– możliwość odliczenia dodatkowych 30% wydatków od podstawy opodatkowania (nie więcej niż 10% dochodu)

Ulga na robotyzację
Nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą zautomatyzować procesy produkcyjne poprzez wprowadzenie do firmy robota, niezależnie od wielkości firmy ani rodzaju branży.

– możliwość odliczenia przez przedsiębiorcę od podstawy opodatkowania do 50% kosztów kwalifikowanych

– uwzględnienie leasingu oraz szkoleń dla pracowników obsługujących roboty

Ulga IPO

Jest ulgą na tzw. pierwszą ofertę giełdową, ułatwiającą polskim Start-upom znalezienie strategicznych inwestorów na giełdzie.

– uwzględnienie w rachunku podatkowym emitenta 150% wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę

– odliczenie 50% wydatków na usługi doradcze, prawne i finansowe bezpośrednio związane z emisją (maksymalnie do 50 000 zł bez VAT)

Ulga na ekspansję

Ulga wspierająca rozwój firmy w poszukiwaniach nowych rynków zbytu, zarówno za granicą jak i w kraju, przy zachowaniu warunku wzrostu sprzedaży danego towaru o 30% w ciągu dwóch lat.

– dodatkowe odliczenie kosztów, które musi ponieść przedsiębiorstwo aby rozszerzyć swoje rynki zbytu

– wydatki na ekspansję przedsiębiorstwa rozliczane dwukrotnie w ciągu roku, raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi aż do kwoty 1 mln zł.

Polska strefa Inwestycji (PSI)

Całkowicie zmieniła funkcjonujące przez ponad 20 lat Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) dające przedsiębiorcom zwolnienia podatkowe tylko na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Od 5 września 2019 roku zwolnienia podatkowe są dostępne na terenie całego kraju. Tym samym przedsiębiorcy oraz inwestorzy chcący uzyskać zwolnienie podatkowe w ramach PSI po spełnieniu odpowiednich kryteriów ilościowych oraz jakościowych mogą:

– przeprowadzić nową inwestycję gdziekolwiek na terenie Polski

– uzyskać zwolnienie podatkowe CIT/PIT na okres 10,12 lub 15 lat w zależności od poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz intensywności pomocy przewidzianej dla danego województwa

Jak widać wachlarz ulg dla firm jest bardzo bogaty, a szczegółowe informacje dotyczące wszystkich ulg z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy na obszarze Metropolii Krakowskiej znajdziemy na https://kma4business.metropoliakrakowska.pl/aktualnosci/ulgi-podatkowe-dla-firmy-w-polsce-znasz-je-wszystkie

Previous Rozwiązania infrastruktury informatycznej firmy Rittal - co wyróżnia tę firmę?
Next Jak zadbać o wizerunek swojej firmy?

Może to Ci się spodoba

Polskie firmy coraz częściej inwestują w testy bezpieczeństwa systemów informatycznych

Wartość rynku związanego z bezpieczeństwem IT w ubiegłym roku wzrosła w Polsce o 8 proc. i przekroczyła 300 mln dol. Przedsiębiorcy wiedzą, że na inwestycjach w zabezpieczenia systemów informatycznych nie warto oszczędzać. Wydatki te w niektórych firmach stanowią nawet

Mała firma 1Comments

Pożyczka pod zastaw samochodu

Wiele osób prowadzących własną działalność gospodarczą jako jedną z jej największych wad wskazuje brak zdolności kredytowej. Przedsiębiorcy spotykający się z odmową udzielenie kredytu ze strony banku decydują się na tzw.

Po spadkach na giełdzie sytuacja na jakiś czas się poprawi

Zarówno w krótkim, jak i w długim terminie perspektywy dla rynków finansowych są niekorzystne, choć prawdopodobnie szczyty obecnej hossy są jeszcze przed nami. Lata 2018–2019 mogą się okazać okresem bessy – ocenia Adam

Rynek farmaceutyczny w Polsce stale się rozwija. Firma Servier planuje kolejne inwestycje

Firma Servier zamierza poszerzyć produkcję w Warszawie o kolejne leki, a także zwiększyć eksport o nowe rynki w Unii Europejskiej. Łączny wkład Servier w polską gospodarkę szacuje się na ponad 730 mln zł. Rynek farmaceutyczny w Polsce

Wraz z rosnącą liczbą ukraińskich pracowników przybywa usług do nich skierowanych

Polscy przedsiębiorcy odpowiadają na rosnącą liczbę ukraińskich pracowników. Pojawiają się promocje dla obcokrajowców zakładających konta w polskich bankach, kupujących pakiety startowe w sieciach komórkowych, uruchamiane są strony internetowe i infolinie po ukraińsku, a restauracje

Globalne wydatki na reklamę wideo w internecie wzrosną w tym roku o 23 proc

Reklama wideo coraz mocniej wpływa na decyzje zakupowe. Większość osób chętniej ogląda treści wideo, niż sięga po informacje w formie tekstu. Na treści wideo w internecie statystyczny Polak przeznacza 40 minut. Większe

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź