Odszkodowanie z OC sprawcy – czy warto o nie wystąpić?

Odszkodowanie z OC sprawcy – czy warto o nie wystąpić?

Wiele wypadków drogowych to zdarzenia, w których uczestniczą dwie strony – sprawca i poszkodowany. Odszkodowanie z OC sprawcy może pomóc poszkodowanemu w pokryciu kosztów wynikłych ze szkody.

Kto może otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy?

Ubezpieczenie OC stanowi jedno z ubezpieczeń obowiązkowych. Jest to zabezpieczenie osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, które mogłyby mieć problem z uzyskaniem kwoty uzasadnionej szkodą od sprawcy wypadku. Ostatnio zmieniły się przepisy i w myśl nowelizacji, za nieposiadanie ważnej polisy OC zapłacić można karę w wysokości nawet do niemal siedmiu tysięcy złotych.

Odszkodowanie z OC sprawcy może otrzymać osoba poszkodowana, pod warunkiem, że nie zadziałała ona celem wywołania wypadku i wymuszenia świadczenia. Nie będzie więc na przykład uprawniona do wypłaty odszkodowania osoba, która celowo weszła na drogę jadącego samochodu, podczas gdy kierujący pojazdem zachował wszelkie zasady ostrożności i jechał zgodnie z przepisami. Odszkodowanie z OC sprawcy może zostać wypłacone poszkodowanemu niezależnie od tego czy sprawca działał celowo czy też do wypadku doszło na przykład przez nieuwagę.

Odszkodowanie z OC sprawcy – roszczenia i wysokość wypłaconej kwoty

Jakie roszczenia może mieć poszkodowany w wypadku komunikacyjnym? Odszkodowanie z OC sprawcy może pokryć różnorakie rodzaje szkód, zarówno te na mieniu jak i na osobie. Jeśli w wypadku został uszkodzony lub zniszczony pojazd, poszkodowany może mieć roszczenie na przykład o pokrycie kosztów naprawy. Odszkodowanie z OC sprawcy powinno też pokryć koszty wynikłe z uszkodzenia w wypadku przedmiotów przewożonych w pojeździe. Jeśli chodzi o szkody na osobie, wziąć pod uwagę należy koszta leczenia, cierpienie fizyczne, psychiczne czy trwały uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego. Z tą ostatnią kwestią wiąże się też możliwość wypłaty renty wynikającej z utraty zarobków, możliwości zarobkowania i powstałymi z powodu uszczerbku podwyższonymi kosztami życia.

Na wymiar odszkodowania wpływ będą miały rozmiar szkody, a także jej następstwa. Ubezpieczyciel uwzględni także sumę gwarancyjną, do wysokości której ograniczona jest kwota odszkodowania. Obecnie obowiązujące kwoty to 5.210.000 euro za szkody na osobie i 1.050.000 euro za szkody rzeczowe. Warto zauważyć jednak, że większość spraw oscyluje w niższych granicach, suma gwarancyjna nie jest więc realnym ograniczeniem.

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy?

Chcąc uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy warto nastawić się na to, że procedury mogą potrwać. Dobrze jest od samego początku zbierać wszelkie dokumenty, które mogą posłużyć jako dowody – nagrania z monitoringu, zdjęcia, paragony za naprawy, orzeczenia lekarskie, rachunki za leki.

Żeby w ogóle podjąć starania o odszkodowanie z OC sprawcy należy ustalić jego tożsamość i szkodę zgłosić ubezpieczycielowi. Ten ma 30 dni na przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego. W uzasadnionych przypadkach termin ten może wydłużyć się do 90 dni. W czasie postępowania ubezpieczyciel ma sprawdzić okoliczności powstania szkody, jej następstwa. Niestety częstą praktyką zakładów ubezpieczeniowych jest zaniżanie wysokości wypłacanego odszkodowania. Od decyzji ubezpieczyciela złożyć można reklamację, jednak ponieważ rozpatruje ją ten sam ubezpieczyciel, często niekorzystne dla poszkodowanego rozstrzygnięcie zostaje podtrzymane. Wtedy to, wykorzystując zebrane dowody można złożyć pozew w sądzie.

Previous Archiwizacja dokumentów w biurze – wszystko, co warto wiedzieć na ten temat
Next Nawet 13 milionów podatników skorzysta na zmianach w Polskim Ładzie. Najbardziej zyskają osoby zarabiające 5–8 tys. złotych

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Wsparcie państwa ułatwiłoby firmom wchodzenie na dalekie rynki

Eksport usług budowlanych stanowi zaledwie nieco ponad 3 proc. wartości sprzedaży całego sektora. Polskie firmy mają potencjał, by zwiększać swój udział na zagranicznych rynkach. Pomocne byłoby wsparcie ze strony państwa.

Wiadomości 0 Comments

Banki inwestują w zaawansowaną analitykę danych

Dzięki zaawansowanej analityce dużych zbiorów danych (big data) banki lepiej poznają zachowania swoich klientów i dostosowują swoją ofertę do ich indywidualnych potrzeb. Pozwalają także bardziej precyzyjnie określić zdolność kredytową klienta. Analityka

Wiadomości 0 Comments

Rząd i branżowi eksperci o przyszłości polskiego rynku mieszkaniowego

Deweloperzy szukają rozwiązań jak budować taniej. Czy możliwe jest budowanie za 2,5 tys zł/m2? Ile regulacji prawnych trzeba zmienić, żeby można było to osiągnąć? To wybrane zagadnienia, które 6 października

Wiadomości 0 Comments

Rosną wydatki na obronność. Przemysł lotniczy i wojskowy notują coraz lepsze wyniki

Światowe wydatki na obronność w 2016 roku przekroczyły 1,68 bln dol. Choć liderem są Stany Zjednoczone, to rosną środki, które na ten cel przeznaczają europejskie kraje NATO. Wszystkie państwa sojuszu zobowiązane

Wiadomości 0 Comments

Medal MTP dla brodnickiej marki

Negatywne odziaływanie substancji zapachowych wpływa zarówno na nas samych, jak i na nasze środowisko. Oczyszczanie powietrza staje się więc palącą potrzebą wszystkich rozwijających się państw. To właśnie nasza gospodarcza aktywność

Wiadomości 0 Comments

Poliuretanowe warstwy ochronne w motoryzacji

Motoryzacja: Poliuretanowe warstwy ochronne w trakcie ich aplikowania łączą się z powierzchnią ładunkową pojazdu (zobacz: izosolux.pl). Warstwa jest nanoszona pod ciśnieniem dzięki temu każde miejsce jest tam bardzo dobrze, szczelnie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź