Standard BRC

Standard BRC

Standard BRC Packaging and Packaging Materials przedstawia wymagania z zakresu najlepszych praktyk w produkcji opakowań do żywności, artykułów higienicznych, kosmetyków dla producentów tych opakowań w celu zapewnienia bezpieczeństwa, legalności i jakości. Standard kierowany jest do producentów opakowań: papierowych, szklanych, z twardych i miękkich tworzyw sztucznych, wykonywanych w konstrukcjach laminatów, z nadrukiem czy też bez.

Zmiany w wymogach dotyczących produkcji opakowań pod akrtykuły spożywcze w związku z nowym wytycznymi obligują do dostosowania, podniesienia standardu działalności wielu producentów, jako certyfikowanych w tym zakresie firm. Aktualne wymagania standardu BRC Packaging kładą duży nacisk na kwestie bezpieczeństwa, jakości oraz spełniania wymagań prawnych, co podkreśla również zbliżanie się do wymagań standardów Food. W niektórych punktach zastosowano jedynie drobne poprawki, ale w wielu miejscach przeredagowania będą miały większy wpływ na zmiany dla producentów opakowań.

Zaostrzenie kryteriów oceny ryzyka i higieny

Aktualne wydanie standardu zaostrza regulacje dotycząca bezpieczeństwa produktu i zarządzania jakością. Znika kategoria niskiego ryzyka, która przechodzi w rangę obecnie podstawowego ryzyka. Klasyfikacja stopnia ryzyka identyfikowana jest w formie drzewka decyzyjnego. Zgodnie z nim opakowania, które nie mają bezpośredniego kontaktu z produktami oraz nie są narażone na zanieczyszczenie mikrobiologiczne, chemiczne lub fizyczne produktu, klasyfikują się w ryzyku podstawowym. Pozostałe opakowania to kategoria wysokiego ryzyka. W związku z tym większość opakowań, które do tej pory klasyfikowane były na poziomie niskiego ryzyka higienicznego z wejściem nowego wydania standaru zostaną zaklasyfikowane do wysokiego poziomu ryzyka higienicznego np. wytłoczki do jajek, czy kartony do owoców.

Zarządzanie i dokumentacja

Nowe wydanie standardu BRC Packaging podkreśla rolę systemu zarządzania jakością, a przede wszystkim dokumentacji dotyczącej komunikacji, z zakresu odpowiedzialności w firmie. Wytyczne kładą duży nacisk na nadzór nad dokumentami, zapisami w myśl zasady, że jeśli coś nie zostało zapisane, nie było też wykonane. Bardzo ważne jest, aby wszystkie dokumenty były dostępne na czas, kompletne, czytelne i zatwierdzone. Jeśli są zapisywane w formie elektronicznej, to powinny być zabezpieczone przed utratą i złośliwą interwencją.

Znacznym udogodnieniem jest możliwość posiadania standardu tylko w wersji elektronicznej, a nie jak było to do tej pory w wersji papierowej.

Zwiększa się znaczenie zaangażowania najwyższego kierownictwa. Podczas spotkania otwierającego oraz zamykającego audyt obecny musi być najwyższy rangą w zakładzie kierownik, manager lub dyrektor. Dyspozycyjni podczas audity muszą być kierownicy działów lub ich zastępcy.

Ważnym obszarem w nowym wydaniu BRC Packaging  jest zarządzanie zagrożeniem i ryzykiem. Firma musi dbać o bezpieczeństwo, jakość i legalność wyrobu. Pod uwagę należy brać takie czynniki jak: zagrożenia mikrobiologiczne, zastosowanie materiałów z recyklingu, wady własne, migrację czy złośliwą interwencję. Konieczne jest też podjęcie analizy przyczyn źródłowych wszelkich niezgodności, odchyleń i uwag w celu wprowadzenia odpowiednich działań korygujących i dokonania ocenych skuteczności tych działań, dzięki czemu organizacja uniknie powielania błędów w przyszłości.

Nowością w standardzie jest uwzględnienie zarządzania dostawcami usług. Przedsiębiorstwo musi wykazać, że jeśli zleca usługi wykonawcom to dokonano oceny zagrożrń dla bezpieczeństwa produktu w celu zapewnienia skutecznych środków kontroli i nadzoru. Zapis ten dotyczy procesów takich jak np. usługi prania odzieży, DDD – zwalczanie szkodników, usług transportowych i magazynowych, badań laboratoryjnych. Zawarte muszą być stosowne, obustronnie zatwierdzone umowy, które wyraźnie określają oczekiwania wobec dostawców. Procesy zlecane na zewnątrz, w nowym wydaniu rozszerzone o nowy punkt w ramach procesy / projekty graficzne (artwork), muszą podlegać kontroli i nadzorowy.

Reklamacje

Standard wymaga dokumentowanie, rejestrowania wszelkich reklamacji oraz podejmowanych skutecznych działań korygujących, które mają na celu ich zminimalizować lub wyeliminować. Dla bieżących usprawnień w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zgodności i jakości produktu należy wykonywać analizę przyczyn źródłowych niezgodności.

Bezpieczeństwo i higiena – normy dotyczące zakładu

Pojawia się też szereg zaostrzeń w zakresie norm dotyczących zakładu. Przykładowo w ramach analizy zagrożeń dla elementów ceramicznych, szklanych takich jak żarówki czy świetlówki, łącznie z urządzeniami owadobójczymi powinny być odpowiednio zabezpieczone, chronione. Woda pitna oraz do celów higienicznych musi być uzdatniona, a jej jakość powinna być monitorowana. Zbiorniki zewnętrze i silosy muszą być odpowiednio chronione przez dostępem osób nieupoważnionych. Ponad to trzeba zwracać uwagę na nadzorowanie marki klienta, aby wraz z odpadami znaki firmowe oraz nowe wzory nie dostały się do niepowołanych rąk. W zakresie utrzymania czystości poza harmonogramem oraz opisem metod sprzątania, muszą być zidentyfikowane osoby odpowiedzialne za te czynności, a częstotliwość  i metody czyszczenia powinny bazować na ryzyku. Środki do czyszczenia i dezynfekcji toalet należy oddzielić od innych. W ramach kontroli szkła, kruchego plastiku, ceramiki i podobnych materiałów, które nie występują w obszarze produkcji oraz magazynowania powinny zostać również ujęte w rejestrze nadzoru na podstawie ryzyka. Jako nowy punkt standard zakłada i dopuszcza kontrolę szkodników we własnym zakresie i obostrzenia z tym związane.

Personel – szkolenia i kompetencje

Standard BRC Packaging w wydaniu 5 kładzie duży nacisk na kompetencje kadry. Zaleca się szczególne zwrócenie uwagi na przygotowanie, szkolenie pracowników tymczasowych oraz podwykonawców. Warto pamiętać, że wszelkie szkolenia powinny być udokumentowane i przedsiębiorstwo ma obowiązek oceny skuteczności przeprowadzonych szkoleń oraz prowadzenie programu obejmującego potrzeby szkoleniowe pracowników. Zapisy takie jak certyfikaty ze szkoleń powinny zawierać informację o czasie trwania, dacie, zakresie szkolenia oraz  podmiocie prowadzącym szkolenie. Przedsiębiorstwo powinno rutynowo przeglądać kompetencje personelu.

Zmiany dotyczące audytów

Zaplanowany program audytów wewnętrznych musi być w pełni zrealizowany. Zakres i częstotliwość tych kontroli wynika bezpośrednio ze zidentyfikowanych zagrożeń i niezgodności. Według nowego wydania przestaje już funkcjonować jeden audyt roczny. Jeśli natomiast chodzi o audyty zewnętrzne / trzeciej strony to jest dowolność przrdsiębiorstwa co do wyboru audytu zapowiedzianego lub niezapowiedzianego. Warto pamiętać, że oceny w przypadku audytu niezapowiedzianego są wystawiane z plusem i mają większą wartość, ponieważ odzwierciedlają faktyczny stan przedsiębiorstwa.

Aby lepiej poznać praktyczną interpretację wymagań standardu BRC Packaging wydanie 5 warto wziąć udział w szkoleniu prowadzonym przez firmę Bureau Veritas: http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/zywnosc/brc-iop2011praktyczna-interpretacja/

Previous Polskie firmy wchodzą do krajów arktycznych. Największy potencjał mają Dania i Grenlandia
Next Rosną potrzeby inwestycyjne rolników

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Kreatywne pomysły na prezent

Głowienie się nad wyborem właściwego prezentu dla bliskiej nam osoby może okazać się niezwykle trudnym zadaniem. Czasem jednak wystarczy po prostu zastanowić się, jakie jest jej hobby – być może

Wiadomości 0 Comments

Ranking funduszy inwestycyjnych – grudzień 2014

W grudniowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, oceniliśmy w horyzoncie rocznym w sumie 282 fundusze, spośród których 216 ma na tyle długą historię, że

Wiadomości 3 komentarze

Naucz się analizy technicznej

Analiza techniczna spędza sen z powiek wielu inwestorom. To umiejętność, którą wielu chciałoby posiadać, gdyż daje możliwości sprawnego prognozowania i dobierania strategii inwestycyjnej do sytuacji. Nie tylko brokerzy znają analizę

Wiadomości 0 Comments

Tegoroczne zbiory owoców będą nawet o 30 proc. niższe niż zwykle. To odbije się na cenach

Pogoda w tym roku powoduje poważne starty po stronie producentów owoców – wiosenne przymrozki, susza, obfite opady i powodzie spowodowały, że zbiory owoców będą według wstępnych szacunków nawet o 30 proc. niższe niż

Wiadomości 0 Comments

Krótkoterminowy wynajem mieszkań zyskuje na popularności

Wynajem krótkoterminowy jest bardziej opłacalny i pozwala właścicielowi mieszkania zarobić więcej niż w przypadku wynajmu na dłuższy czas. W zależności od lokalizacji i standardu mieszkania dobowa stawka za dwupokojowe mieszkanie waha się od

Wiadomości 0 Comments

Mobilnastrona.net – Twoja strona na urządzeniach mobilnych

Każdego roku rośnie liczba użytkowników urządzeń mobilnych. Dostęp do sieci jest coraz bardziej powszechny. A to oznacza, że coraz większa liczba internautów wchodzi na strony internetowe korzystając m.in. ze smartfonów

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź