Tag "organizacja czasu"

Czy Polacy bardzo różnią się w doborze ubioru do pracy od innych nacji?

Jeśli chodzi dobór garderoby do pracy Polacy coraz więcej czasu i pieniędzy przeznaczają na zadbanie o swój ubiór. Zgodnie z oceną specjalistów w kwestii zewnętrznej prezencji należymy do grupy tych

Mała firma 0 Comments

Kto będzie płacił za funkcjonowanie Rzecznika Praw Przedsiębiorcy?

Z powszechnych analiz wynika, iż ponad 70% krajowych biznesmenów chciałoby, aby w Polsce działał Rzecznik Praw Przedsiębiorców. Urzędnik taki miałby likwidować wątpliwości aktywnych firm z państwem oraz służyć im pomocą

Mała firma 0 Comments

Aktualizacja praw odnoszących się do ksiąg rachunkowych

W roku 2012 licznym podmiotom będzie trudniej uniknąć prowadzenia pełnej księgowości, jako że zmienił się limit dochodów netto. Pułap, jaki obowiązywał, równał się 5 293 440zł, z kolei teraz jest

Mała firma 0 Comments

Jak serwisować urządzenia fiskalne?

Przedsiębiorstwo zajmujące się świadczeniami komputerowymi nie potrzebuje specyficznych zezwoleń, wystarczy, że zostanie utworzona jednostka. Jeśli jednak planujemy rozszerzyć aktywność o serwisowanie urządzeń fiskalnych, będziemy wtedy potrzebować konkretnych pozwoleń. Większość działalności

Wynagrodzenie 0 Comments

Kiedy stosowane jest wynagrodzenie akordowe?

Jedną z tradycyjnych form wynagrodzenia jest forma akordowa, w której wartość zarobków zatrudnionego wyliczana jest na podstawie ilości zrobionych przez niego wyrobów lub operacji. Wykorzystuje się ją najczęściej w firmach,

Mała firma 0 Comments

Jak prowadzić spotkania biznesowe?

Każde zwołane zebranie ma za zadanie określenie jakiegoś celu. Najczęściej spotkania odbywające się w firmach mają charakter informacyjny. Jak przeprowadzić takie zebranie, by w jak najkrótszym czasie przekazać niezbędne informacje,

Mała firma 0 Comments

Amortyzacja środków wykorzystywanych sezonowo

Inwestycja w środki trwałe polega na stopniowym dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych. W przypadku środków trwałych, których koszt nie przekroczył 3 500 zł wydatki na ich kupno mogą być doliczane w koszty

Mała firma 0 Comments

Wydatki na wyjazd służbowy w koszty firmowe

Wyjazd pracownika w celach służbowych zwykło nazywać się delegacją. Efektem zorganizowania takiej podróży jest rozliczenie opłat transportowych i posiłków oraz zakwalifikowanie wszystkich wydatków jako kosztów uzyskania przychodu. Czy każda delegacja

Mała firma 0 Comments

Kiedy mówimy o przychodach z działalności gospodarczej?

Wysokość uzyskiwanych przychodów to ważny aspekt w obszarze metody prowadzenia księgowości. Od 2012 roku obowiązuje prawo określające, iż przedsiębiorstwa osiągające dochód mniejszy niż 1, 2 miliona euro mogą rozliczać się

Mała firma 0 Comments

Czy ekwiwalent za odzież roboczą podlega opodatkowaniu?

Pracodawca ma zobowiązanie nieodpłatnego dostarczenia zatrudnionego odzieży i obuwia roboczego, które spełniają wszystkie obowiązkowe normy, jeżeli ulegnie ona zniszczeniu lub zabrudzeniu albo domagają się warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik

Wypowiedzenie 0 Comments

Które informacje do świadectwa pracy?

Świadectwo pracy jest niczym innym jak potwierdzeniem, że podwładny zajmował wyznaczone stanowisko oraz spełniał opisane obowiązki. Dodatkowo może zawierać wiadomości o odbytych kursach oraz drodze awansu w firmie. Czy świadectwo

Mała firma 0 Comments

Zwroty połowy wartości kas fiskalnych

Używanie kas rejestrujących to konieczność każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Istnieje jednak możliwość zdobycia ulgi podatkowej z tytułu nabycia owego urządzenia. Odliczyć od podatku można 50% całej ceny netto kupionej