Kiedy stosowane jest wynagrodzenie akordowe?

Kiedy stosowane jest wynagrodzenie akordowe?

Jedną z tradycyjnych form wynagrodzenia jest forma akordowa, w której wartość zarobków zatrudnionego wyliczana jest na podstawie ilości zrobionych przez niego wyrobów lub operacji. Wykorzystuje się ją najczęściej w firmach, w których ważne są ilościowe efekty pracy i służy stymulacji produkcji.

Forma akordowa istnieje w trzech wariantach:

– akord prosty – za pojedynczą wykonaną operację czy gotowy towar płacona jest jednakowa stawka,

– akord progresywny – uwzględnione są kolejne komponenty wyrobu, za które płaci się więcej niż za poprzednie,

– akord degresywny – po przewyższeniu określonego limitu za kolejne wytwory płaca jest mniejsza.

Korzyścią płynącą z wynagrodzenia akordowego jest bezpośredni związek pomiędzy efektywnością pracy a wartością zarobków, co powoduje zwiększenie odpowiedzialności i chęć do pracy. Negatywnym aspektem tej formy jest to, że taka forma wywołuje rywalizację i budzi nieporozumienia pomiędzy pracownikami, co może bardzo utrudniać współpracę.

Wynagrodzenie akordowe stosowane jest często w zakładach, w których efekty ilościowe mogą być dokładnie zmierzone, a także możliwa jest weryfikacja ich jakości i ustalenie norm pracy. Normy te powinny być adekwatne do możliwości zatrudnionych, z uwzględnieniem warunków technicznych i technologicznych.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jakie wsparcie finansowe mogą uzyskać przedszkola?
Next Dofinansowanie dla firm na ochronę własności przemysłowej

Może to Ci się spodoba

Wynagrodzenie 0 Comments

Z jakiego tytułu wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe?

Pracownik ma gwarantowaną wypłatę wynagrodzenia chorobowego przez okres, gdy występuje u niego niezdolność do wykonywania pracy z powodu choroby lub odizolowania w rezultacie choroby zakaźnej. Te okresy mogą trwać razem

Wynagrodzenie 0 Comments

Jak uzyskać premię?

Zatrudniony na podstawie umowy o pracę dostaje miesięczne wynagrodzenie. Jest ono określane dla każdego osobno lub w stosunku do otrzymanego stanowiska. Wypłata pracownicza to podstawa kwota oraz możliwe premie, które

Wynagrodzenie 0 Comments

Jak pracodawcy przekazują wynagrodzenia pracownikom?

Pracodawcy są zobowiązani przekazać na rzecz pracownika wynagrodzenie za wykonaną przez niego pracę w ramach ubiegłego miesiąca. Typ samej transakcji wypłaty zależy od ustaleń zainteresowanych. Biznesmen może przelać środki z

Wynagrodzenie 0 Comments

Wysokość odpraw w Polsce

Odprawy służą po to, aby rekompensować pracownikowi śmierć bliskiej osoby lub utratę pracy. Pracownik ma prawo do odprawy, gdy: – następuje zwolnienie pracownika z zakładu pracy z przyczyn niezależnych od

Wynagrodzenie 0 Comments

Komu należy się trzynastka?

Wedle prawa funkcjonuje grupa pracowników, którzy mogą otrzymać trzynastą pensję (tak zwaną trzynastkę). Sposób jej naliczania jest bardzo charakterystyczny i związany z kilkoma kwestiami. Kto ma prawo do trzynastej pensji?

Wynagrodzenie 0 Comments

Jak nalicza się wynagrodzenie w trakcie urlopu pracownika?

Osoba świadcząca pracę w ramach umowy o pracę jest uprawniony do urlopu wypoczynkowego, w trakcie którego pobiera pełne wynagrodzenie. Oznacza to, że wykorzystując dni wolne pobiera wynagrodzenie w takiej samej

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź