Kiedy stosowane jest wynagrodzenie akordowe?

Kiedy stosowane jest wynagrodzenie akordowe?

Jedną z tradycyjnych form wynagrodzenia jest forma akordowa, w której wartość zarobków zatrudnionego wyliczana jest na podstawie ilości zrobionych przez niego wyrobów lub operacji. Wykorzystuje się ją najczęściej w firmach, w których ważne są ilościowe efekty pracy i służy stymulacji produkcji.

Forma akordowa istnieje w trzech wariantach:

– akord prosty – za pojedynczą wykonaną operację czy gotowy towar płacona jest jednakowa stawka,

– akord progresywny – uwzględnione są kolejne komponenty wyrobu, za które płaci się więcej niż za poprzednie,

– akord degresywny – po przewyższeniu określonego limitu za kolejne wytwory płaca jest mniejsza.

Korzyścią płynącą z wynagrodzenia akordowego jest bezpośredni związek pomiędzy efektywnością pracy a wartością zarobków, co powoduje zwiększenie odpowiedzialności i chęć do pracy. Negatywnym aspektem tej formy jest to, że taka forma wywołuje rywalizację i budzi nieporozumienia pomiędzy pracownikami, co może bardzo utrudniać współpracę.

Wynagrodzenie akordowe stosowane jest często w zakładach, w których efekty ilościowe mogą być dokładnie zmierzone, a także możliwa jest weryfikacja ich jakości i ustalenie norm pracy. Normy te powinny być adekwatne do możliwości zatrudnionych, z uwzględnieniem warunków technicznych i technologicznych.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jakie wsparcie finansowe mogą uzyskać przedszkola?
Next Dofinansowanie dla firm na ochronę własności przemysłowej

Może to Ci się spodoba

Wynagrodzenie 0 Comments

Rząd chce wzrostu minimalnego wynagrodzenia o 200 zł brutto

Związkowcy i pracodawcy mieli 30 dni na wynegocjowanie wspólnej propozycji płacy minimalnej, jednak przewidziany prawem termin minął, a wspólnego stanowiska nie udało się wypracować. Wynika z tego, że wysokość tego wynagrodzenia będzie musiał

Wynagrodzenie 0 Comments

Kogo obowiązuje tajemnica wynagrodzenia za pracę?

Każda umowa o pracę oprócz danych osobowych zawiera wiadomość o wielkości honorarium. Jej wysokość, sposób naliczania oraz forma przekazywania należy do tajemnicy korporacji, a jej przekazywanie grozi surowymi sankcjami oraz

Wynagrodzenie 0 Comments

Kiedy ponosimy konsekwencje jak rezygnujemy z wynagrodzenia?

Okazyjnie można mieć do czynienia z sytuacją, w której członek rady nadzorczej rezygnuje dobrowolnie z otrzymania wynagrodzenia w związku z pełnioną funkcją. Jakie następstwa podatkowe niesie ze sobą taki wybór?

Wynagrodzenie 0 Comments

Wszystko o odprawach emerytalnych

Każdy pracownik przyjęty na zasadach umowy o pracę powinien otrzymać odprawę emerytalną. Jest ona przyznawana wraz z ostatnim wynagrodzeniem, a kwota uzależniona jest od rodzaju wybranego stanowiska i lat przepracowanych

Wynagrodzenie 0 Comments

Dlaczego lepiej nie mówić o wynagrodzeniu w pracy?

Od jakiegoś czasu wiadomo, że każdy właściciel działa dla dobra swojej firmie. W związku z tym często w kontraktach pojawia się przepis dotyczący tajemnicy wynagrodzenia. Czy przepis ten jest zgodny

Wynagrodzenie 0 Comments

Potrącenia z pensji pracowniczej

Każdy pracownik ma prawo do uzyskiwania wynagrodzenia. Powinno być płacone w kwocie zgodnej z wykonywanymi obowiązkami oraz w wyznaczonym terminie. Są jednak przypadki, gdy pracodawca nakłada na zatrudnionego potrącenia. Czy

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź