Test na utratę wartości aktywów niematerialnych

Test na utratę wartości aktywów niematerialnych

Zgodnie z zasadami MSR, test na utratę wartości aktywów niematerialnych należy sporządzić nie rzadziej niż raz w roku. Jakich aktywów dotyczy i kiedy można odstąpić od jego wykonania?

Podmioty stosujące międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z MSR 36 zobowiązane są co najmniej raz w roku przeprowadzić test na utratę wartości aktywów:

  • niematerialnych nie wprowadzonych jeszcze do użytkowania,
  • niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania,
  • wartości firmy ujętej w wyniku połączenia podmiotów gospodarczych

Jeżeli aktywa o nieokreślonym terminie użytkowania lub nie wprowadzone do użytkowania zostały pierwszy raz ujęte w księgach, test na utratę wartości sporządza się przed końcem pierwszego roku obrotowego.

Test na utratę wartości aktywów sporządza się poprzez porównanie wartości odzyskiwalnej tych aktywów z wartością bilansową. Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa, należy dokonać odpisu wartości bilansowej o ustaloną różnicę.

Czym jest wartość odzyskiwalna?

Wartość odzyskiwalną ustala się jako wyższą z dwóch wielkości:

  • Wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży, lub
  • Wartości użytkowej.

Wartość użytkowa, określana jest jako wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych osiąganych z użytkowania składnika majątku (lub zespołu składników). Jeżeli test na utratę wartości dotyczy zespołu składników majątkowych, które mogą funkcjonować jako wydzielony podmiot gospodarczy, oszacowanie wartości odzyskiwalnej przypomina wycenę przedsiębiorstwa metodą DCF. Istnieją jednak niewielkie różnice, które należy uwzględnić w wycenie.

Odstąpienie od testu

Odstąpienie od obowiązku sporządzania testu na utratę wartości aktywów niematerialnych jest możliwe w nielicznych sytuacjach, kiedy np. poprzednio sporządzony test na utratę wartości wskazuje istotną nadwyżkę wartości odzyskiwalnej nad bilansową i nie wystąpiły od tego czasu zdarzenia, które mogłyby na tą różnicę istotnie wpłynąć.

W przypadku wystąpienia przesłanek utraty wartości badanych aktywów niematerialnych, odstąpienie od testu jest możliwe, jeżeli istnieje analiza, z której jednoznacznie wynika, że nie wpływają one istotnie na zmniejszenie wartości odzyskiwalnej.

Paweł Goźliński

FinancialCraft Analytics Sp. z o.o.

Previous Darmowe chwilówki - chwyt marketingowy czy ukłon w stronę klienta?
Next Czym jest pożyczka gotówkowa i jak to działa?

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Zastosowanie robotów przemysłowych we Wrocławiu

Roboty przemysłowe wykorzystuje się jako elementy wspierające ludzi prawie w każdej pracy i w różnych procesach produkcyjnych. Są one stosowane na stanowiskach szczególnie uciążliwych i niebezpiecznych dla człowieka, umożliwiają bezpieczną

Wiadomości 0 Comments

Analityka danych wciąż mało popularna. Firmy tracą w ten sposób narzędzie do zarabiania

Narzędzia do analizy danych pozwalają firmom lepiej kontrolować koszty i dostosowywać ofertę do potrzeb klientów, co przekłada się na zyski przedsiębiorców – przekonuje Wojciech Kryński z Ground Frost. Dostęp do wielu z tych

Wiadomości 0 Comments

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych będą napędzać sektor ubezpieczeniowy

Wraz z rosnącym zagrożeniem atakami hakerów rośnie popularność cyberpolis, które zabezpieczają przedsiębiorstwo przed skutkami takiego incydentu. Motorem tego segmentu ubezpieczeń jest też RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które wejdzie

Wiadomości 0 Comments

Automatyzacja magazynów

Magazyn to obszar, w którym składowane są towary. Zwykle można go znaleźć w pobliżu wejścia do punktu sprzedaży detalicznej i jest używany, aby klienci mogli łatwo zamówić pożądane produkty. Magazyn

Wiadomości 0 Comments

Zużywamy coraz więcej danych. Orange Polska wprowadza więc internet o prędkości 1 Gb/s

Średni transfer danych w gospodarstwach domowych jest dwukrotnie wyższy niż jeszcze w 2016 roku, a zapotrzebowanie na szybki internet jest coraz większe. To sprawia, że operatorzy stale pracują nad ulepszeniem swoich ofert.

Wiadomości 0 Comments

Panna Cotta Voucher Group oraz Global Leads Group połączyły siły jako Savings United GmbH

10/10/2016 Hamburg i Berlin – Panna Cotta Vocher Group i Global Leads Group informują o swoim połączeniu. Fuzja ma na celu wzmocnienie pozycji obu firm na prężnie rozwijającym się rynku

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź